Angle down Atgal

Joniškio rajono savivaldybės ir Užimtumo tarnybos tikslas – padėti nedirbantiems sugrįžti į darbo rinką

Vasario 4 d. vyko Joniškio rajono savivaldybės ir Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities Joniškio skyriaus (toliau – Užimtumo tarnyba) organizuotas bendras renginys nedarbui rajone mažinti Saugėlaukio seniūnijoje.

Tai paskutinis susitikimas su bendruomene iš dešimties aplankytų seniūnijų Joniškio rajone. Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius padėkojo Užimtumo tarnybai už organizuotus renginius ir susitikimus rajone, darbdaviams – už pasiūlytas darbo vietas, padėkojo asmenims, kurie bedarbio statusą pakeitė į dirbančiojo, palinkėjo galvoti ne tik apie savo, bet ir vaikų geresnę ateitį.

„Tai didžiulio darbo pradžia ir turėsime atrasti būdų, kaip išspręsti dirbti kartu. Jau po pusės metų bendro darbo matosi realus proveržis“, – kalbėjo administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

Dar rugsėjo mėnesį Joniškio rajono savivaldybėje vyko pirmieji susitikimai su Užimtumo tarnyba, kurių metu aptarta esama nedarbo situacija Joniškio rajone. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis registruoti 1357 gyventojai, neturintys darbo, didžioji dalis registruotų bedarbių (45 proc.) nuo 30 iki 49 metų amžiaus.

Lyginant rajono seniūnijas didžiausias nedarbo lygis fiksuojamas Žagarės seniūnijoje, net 16,1 proc., o mažiausias nedarbingumas yra Skaistgirio seniūnijoje – 6,5 proc. Susitikimo metu sutarta bendrauti ir bendradarbiauti, kartu su seniūnais, verslo bendruomene ir darbdaviais ieškoti sprendimo būdų nedarbo lygiui rajone mažinti.

Spalio 16 d. organizuotas susitikimas-diskusija, kurio tikslas – padėti didinti nedirbančių asmenų integraciją į darbo rinką, pakviesti seniūnai, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro bei rajono verslininkų atstovai. Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė pristatė veiklos kryptis ir pokyčius įgyvendinant užimtumo politiką šalyje ir akcentavo, kad nedarbo situacija reikalauja visų institucijų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo. Direktorė atkreipė dėmesį, kad dėl susisiekimo, mobilumo ir nekvalifikuotų darbo pasiūlymų Joniškio savivaldybėje daugiausiai su problemomis susiduria vyresnio amžiaus ir ilgalaikiai bedarbiai.

Gruodžio—vasario mėn. organizuotos darbo rinkos dienos rajono seniūnijose

Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Joniškio skyrius ir Joniškio rajono savivaldybės administracija, remiantis pasirašytu 2019 m. lapkričio mėn. bendradarbiavimo planu, organizavo darbo rinkos dienas Joniškio seniūnijose.

Pirmo susitikimo metu, lapkričio 12 d., Joniškio rajono savivaldybės bendradarbiaujančių institucijų – Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Užimtumo tarnybos atstovų susitikimo su Kepalių seniūnijoje registruotais bedarbiais ir darbdaviais metu paaiškėjo reali situacija. Dėl pateisinamų priežasčių (dėl sveikatos problemų) Kepalių seniūnijoje nedirba tik apie 10 procentų Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių.

Priežastys neskatinančios dirbti – pašalpos ir kompensacijos, neskatinantys dirbti atlyginimai. Pagrindinė pačių bedarbių keliama problema – nuvykimo į /parvykimo iš darbovietės klausimas, ikimokyklinio amžiaus vaikų turėjimas (nėra galimybės leisti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas).

Šie klausimai operatyviai išsprendžiami. UAB „Joniškio autobusų parkas“ teikia užsakomųjų pavėžėjimų klausimus, didesni darbdaviai yra suinteresuoti ir iki darbo vietos organizuoja įmonės transportą, taip pat yra galimybė viešojo transporto vykimo laiką derinti su pageidaujamu.

Atkreiptinas dėmesys, kad į susitikimus Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys atvyksta ne pėsčiomis, o turi nuosavas transporto priemones, todėl reiktų tik susikooperuoti ir atsirastų daugiau galimybių atvykti į darbo vietas esančias šiek toliau nuo gyvenamosios vietos. Dėl darželių klausimas taip pat išspręstas – mokyklos turi galimybę atsivežti vaikus į savo darželius.

Kartu su Užimtumo tarnyba aplankyta 10 seniūnijų, susitikta su bendruomene, darbdaviais, seniūnais. Betarpiškas bendravimas su bedarbiais atskleidė išaiškėjusias pagrindines nedarbingumo priežastis:

  • Paslaugų kvitai
  • Nedarbingumo lapeliai
  • Turimi įsipareigojimai – alimentai, greitųjų kreditų bendrovės.

50-60 procentų oficialių bedarbių dirba neįdarbinti, naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus arba nelegaliai. Toks darbas suteikia tik trumpalaikę naudą – gaunamas atlygis už konkretų ir trumpą darbą, tačiau nesuteikia jokių garantijų ateityje, nes jis neįskaičiuojamas į darbo stažą.

Nedarbingumo lapeliai – dar viena opi problema. Nenorėdami įsidarbinti asmenys į Užimtumo tarnybą pristato nedarbingumo lapelius. Dėl tokio piktnaudžiavimo jau taip pat imtasi prevencinių priemonių – Joniškio rajono savivaldybės administracija susitikime su Joniškyje veikiančių sveikatos įstaigų vadovais išsakė dvejones dėl piktnaudžiavimo tokiomis pažymomis.

Turimos skolos taip pat neskatina oficialiai nedirbančių asmenų įsidarbinimo. Nuo gaunamų socialinių išmokų, pašalpų nėra nuskaičiuojami turimi įsipareigojimai, kas daroma iškart gaunant atlyginimą. Tokie veiksmai yra ydingi, kadangi įsiskolinimo suma ir toliau auga. Skolingiems asmenims nereikėtų bijoti ir imtis priemonių skolų padengimui arba perskaičiavimui.

Šių metų pradžioje, sausio 16 d., Joniškio rajono savivaldybės vadovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento atstovais, kuriuo abi įstaigos įsipareigoja įgyvendinti tarpusavio partnerystę bei bendradarbiavimą, siekiant didinti socialinių ir darbo rinkos partnerių vaidmenį, skatinant gyventojų užimtumą bei mažinant socialinę atskirtį Joniškio rajone.

Bendradarbiavimo susitarimo pasirašymas – pirmas žingsnis pradedant vykdyti naujas nedarbo mažinimo rajone priemones, kuriomis bus siekiama sugrąžinti į darbo rinką ilgalaikius bedarbius.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite