Angle down Atgal

Įteikta kelių tūkstančių pasirašyta peticija

Alytaus miesto savivaldybei įteikta peticija dėl istorinio aerodromo išsaugojimo ir nepritarimo Laisvosios zonos steigimui Pirmame Alytuje. Peticija, kurią per kelias savaites pasirašė keli tūkstančiai žmonių, adresuota Alytaus miesto savivaldybės tarybai, miesto merui ir peticijų komisijai.

„Skatinant ir plėtojant vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja ir gyventojų apklausą siekiant įtraukti bendruomenę spręsti svarbiausius savivaldos klausimus, taip pat siekiant bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų, bei institucijų interesų derinimo“, - miesto valdininkams įteiktame dokumente rašo teikėjai.

Peticija pasiekė ir mūsų portalą, dalinamės su skaitytojais.

„Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 3 straipsnio pirmos dalies 3 punktu, bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija“, - rašoma peticijos lydraštyje ir nurodomos keturios kreipimosi pateikimo priežastys:

1. 2019-06-27 Alytaus miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė Alytaus laisvosios ekonominės zonos (LEZ) steigimo galimybių studijos rengimui Alytaus aerodromo teritorijoje, kurią numatoma kurti 102,5 ha ploto žemės sklype esančiame adresu Miškininkų g. 3, Alytaus mieste.

2. Viešoje erdvėje Alytaus miesto savivaldybės pareigūnų (mero, vicemero) yra skleidžiama informacija, jog Alytaus aerodromas bus panaikintas ir istorinio aerodromo inžinerinio statinio vietoje bus įsteigta laisvoji ekonominė zona, kurios dėka galbūt bus pritrauktos investicijos į miestą.

3. Kad laisvoji ekonominė zona būtų įsteigta būtent Alytaus aerodromo vietoje, t.y. šalia tankiai apgyvendinto Pirmojo Alytaus miesto gatvių ir senųjų kapinių, nepritaria dalis miesto gyventojų. Miestiečiai šią savo valią yra išreiškę pasirašydami peticiją „Už istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimą“ (Pramonės zonos steigimui Pirmame Alytuje – ne). Peticiją yra pasirašę 2 tūkst 29 asmenys (raštiškai – 665, per Peticija.lt – 1 tūkst. 364), kurių didžioji dalis – Alytaus miesto, I Alytaus gyventojai.

4. Kad LEZ būtų įsteigta Alytaus aerodromo vietoje, t.y. adresu Miškininkų g. 3, Alytaus mieste, nepritaria ir Alytaus aeroklubas, kuris šiuo metu teisėtai, t.y. pagal valstybinės žemės panaudos sutartį valdo žemės sklypą esantį adresu Miškininkų g. 3, Alytuje.

Peticijos iniciatorius Alytaus aeroklubas nurodė ir kreipimosi tikslus, reikalavimus bei pateikė siūlymus – išsaugoti istorinį Alytaus aerodromą ir jį įveiklinti, Aytaus miesto LEZ steigti ne Alytaus aerodromo teritorijoje, o parinkti kitus, Alytaus miesto savivaldybei priklausančius, žemės sklypus ir siekti, kad Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiaudama su Alytaus rajono savivaldybe įkurtu regioninį pramonės parką (LEZ), panaudojant savo išteklius ir infrastruktūrą.

Reikalaujama, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras atsisakytų siekio naikinti aerodromą ir jo vietoje steigti Alytaus LEZ‘ą, kadangi tam nepritaria dalis Alytaus miesto gyventojų ir Alytaus aeroklubas, kuris šiuo metu teisėtai valdo šį konkretų žemės sklypą, taip pat reikalaujama, kad Alytaus miesto tarybos sprendimu būtų atšauktas 2019-06-27 priimtas sprendimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios“ ir būtų paliktas galioti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“, kadangi remiantis Alytaus miesto mero 2016-04-05 potvarkiu „Dėl Alytaus aeroklubo plėtros galimybių įvertinimo“, darbo grupė 2017-01-26 Alytaus miesto tarybai yra pateikusi Alytaus aerodromo plėtros viziją, kuri iki dabar, dėl neaiškių problemų nebuvo įgyvendinta.

Reikalaujama, kad Alytaus miesto tarybos 2019-06-27 priimtame sprendime „Dėl pritarimo Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui“, atsirastų ir kitos alternatyvios, Alytaus miesto savivaldybės valdomos, teritorijos (žemės sklypai) LEZ steigimui.

Siūloma įveiklinti Alytaus aerodromą kaip jau sukurtą infrastruktūrą ir jį plėtoti miesto gyventojų poreikiams, turizmui ir kitoms paslaugoms. Peticijos teikėjų teigimu, 2019 m. Alytaus rajono savivaldybė yra parengusi galimybių studiją, pagal kurią ketinama Alytaus rajone įkurti regioninį iki 400 hektarų pramonės parką. Siūloma Alytaus miesto savivaldybei glaudžiau bendradarbiauti su Alytaus rajono savivaldybe siekiant sukurti ne uždarą miesto, o regioninį LEZ‘ą, kadangi Alytaus rajone yra kuriamas iki 400 ha pramonės parkas, kuris turi geležinkelio atšaką ir jungiasi su magistraliniu keliu Alytus-Kaunas, o investavus į Alytaus aerodromą, jis gali tapti kuriamo Alytaus regioninio LEZ‘o oro tiltu.

Peticijos teikėjai reikalavimus ir siūlymus grindžia dokumentais: 2010-06-14 Alytaus apskrities viršininko įsakymu 1025000 kv. m ploto žemės sklypas, esantis adresu Miškininkų g. 3, 68 metams buvo perduotas neatlygintinai naudotis Alytaus aeroklubui, taip pat remiasi 2010-06-17 Alytaus apskrities viršininko įgaliotos institucijos su Alytaus aeroklubu sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartimi, kurioje apibrėžtos sąlygos, kada ši sutartis panaudos davėjo reikalavimu gali būti nutraukta prieš terminą.

Istorinį, 1939 m. statytą, dar nuo anksčiau veikiantį Alytaus aerodromą siekiantis išsaugoti Alytaus aeroklubas patvirtino, kad yra priėmęs sprendimą nesutikti, kad jos valdomame žemės sklype būtų įsteigta LEZ ir primena, kad 2016 m. Alytaus miesto savivaldybės taryba buvo sudariusi darbo grupę įvertinti aerodromo plėtros galimybes. Darbo grupė konstatavo, jog aviatorių naudojamas sklypas gali tarnauti ne tik aviatorių poreikiams, bet ir įvairioms pramogoms ar verslui, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, panaudojant Alytaus kolegiją ir Alytaus profesinio rengimo centrą. Alytaus miesto savivaldybėje yra parengtas aerodromo plėtros galimybių planas numatant ir konkrečią jo viziją.

Pilną peticijos tekstą galima rasti ČIA.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite