Angle down Atgal

Infrastruktūra ir paslaugų prieinamumas dar labiau pritaikytas neįgaliesiems

Savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, sparčiai keičiasi visuomenės požiūris į neįgaliuosius. Negalią turintiems asmenims prisitaikyti prie esamų gyvenimo sąlygų yra sudėtingiau, todėl savivaldybėje kasmet siekiama kurti infrastruktūrą, kad kiekvienas savivaldybėje gyvenantis negalią turintis žmogus gerai jaustųsi, gautų kokybiškas paslaugas.

2021 metais užtikrinant didesnę specialiųjų poreikių turinčių asmenų integraciją į visuomenę ir jų galimybes dalyvauti įvairiose veiklose, naudotis socialinėmis bei kultūrinėmis paslaugomis, neįgaliesiems buvo pritaikoma viešoji miesto infrastruktūra, šaligatviai, perėjos, pritaikyti būstai, kultūros įstaigų erdvės bei įgyvendinamos kitos priemonės.

„Kiekviena bendruomenė stipri, kai užtikrina vienodas galimybes visiems gyventojams, įskaitant neįgalius ir vyresnio amžiaus asmenis, dalyvauti visuomeniniame gyvenime, sugeba pasirūpinti ir sudaryti sąlygas integruotis į įvairias veiklas nepriklausomai nuo jų sveikatos ir  gebėjimų. Savivaldybėje didelis dėmesys nuolat skiriamas infrastruktūros, kuri būtų pritaikyta žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, sukūrimui ar jau esamos tobulinimui, kad būtų sudarytos galimybes neįgaliesiems išlaikyti kuo didesnį savarankiškumą, naudotis įvairiomis teikiamomis paslaugomis, dalyvauti visuomeniniame gyvenime“, – sako savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis.

Ugdymo įstaigose – dėmesys negalią turintiems asmenims

Vienas savivaldybės prioritetų yra užtikrinti kokybišką vaikų su negalia ugdymą ir didinti jų socialinę integraciją. 2021 m. Sūduvos gimnazijoje buvo įrengtas vertikalus keltuvasLifto įrengimas sudaro dar geresnes sąlygas negalią turintiems moksleiviams mokytis šioje mokykloje, nes suteikia galimybes mokiniams, turintiems judėjimo negalią, laisvai judėti tarp aukštų, mokytis patogioje ir draugiškoje aplinkoje. Sūduvos gimnazijoje jau anksčiau buvo įrengtas išorinis pandusas, kuris pritaikytas neįgaliųjų vežimėliais patekti į mokyklą, neįgaliesiems pritaikytos higienos patalpos, yra galimybės patekti į valgyklą, klases ir kitas patalpas. Jono Totoraičio progimnazijos infrastruktūra taip pat pritaikyta judėjimo neįgalią turinčių vaikų poreikiams, o baigę šią ugdymo įstaigą, moksleiviai galės sėkmingai tęsti mokslus Sūduvos gimnazijoje.

Neįgaliesiems pritaikyta miesto infrastruktūra

Tvarkant miesto infrastruktūrą didelis dėmesys skiriamas jos pritaikymui regėjimo bei judėjimo negalią turinčiųjų poreikiams.

Įgyvendinant projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“, žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, pritaikyta viešojo transporto infrastuktūra. Greta dvylikos viešojo transporto laukimo paviljonų buvo sumontuotas įspėjamasis bei vedimo paviršius, kuris padeda užtikrinti, kad specialiųjų poreikių turintiems asmenims būtų saugiau ir patogiau gauti kokybiškas susisiekimo paslaugas. Mieste įrengta ir 15 perėjų, kurios pritaikytos silpnaregiams ir regėjimo negalią turintiems asmenims. 2022 metais planuojama pritaikyti  ir kitas plane numatytas perėjas. Tai tęstiniai darbai, nes apie specialiuosius poreikius, kad negalią turintiems žmonėms judėti būti saugiau ir patogiau, galvojama nuolat, ir sprendimai įgyvendinami: tvarkant miesto gatves – įrengtos patogios šaligatvių nuovažos, spalvomis bei iškiliomis trinkelėmis pažymėtos vedimo linijos akliesiems, tvarkant kiemus ir stovėjimo aikšteles numatoma, kad būtų įrengtos ir pažymėtos automobilių statymo vietos, skirtos neįgaliesiems.

Lengviau pasiekiamos kultūros paslaugos

Siekiant užtikrinti kokybiškas kultūrines paslaugas, „Spindulio“ kino teatre įrengtas keltuvas, kuris leidžia judėjimo negalią turintiems žmonėms laisvai patekti į kino teatro mažąją salę. Nuo šiol kino mėgėjai, turintys judėjimo negalią, galės apsilankyti ir didžiojoje, ir mažojoje salėse bei pamatyti įvairių žanrų filmus. Keltuvo įrengimas buvo finansuotas iš Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos.

Judėjimo negalią turintiems žmonėms jau ankstesniais metais pritaikyta ir Marijampolės kultūros centro bei P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos infrastruktūra: įrengti įvažiavimai ir veikia liftai, kurie sudaro galimybes laisvai patekti į renginius ir judėti  bei naudotis kultūrinėmis paslaugomis. Kultūros įstaigose žmonės su negalia nuolat aktyviai lankosi, neįgaliųjų organizacijos čia rengia savo renginius.

Marijampolės savivaldybės administracija – draugiška regėjimo negalią turintiesiems

Siekiant, kad aplinka būtų patogi regėjimo negalią turintiems žmonėms, įėjimo į Marijampolės savivaldybės administracijos pastatą stiklinės durys, laiptų pirma ir paskutinė pakopos pažymėtos ryškia juosta, kad blogiau matantieji laiku pastebėtų stiklines duris, laiptų pradžią ir pabaigą. Tai leis užtikrinti  didesnį neregių ir silpnaregių saugumą ir savarankiškumą lankantis savivaldybės pastate. 2022 metais atliekant Marijampolės savivaldybės I aukšto salės remonto darbus, numatyta infrastruktūrą pritaikyti ir žmonių su negalia poreikiams.

Vykdoma neįgaliųjų socialinės integracijos programa

2021 metais iš Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos buvo finansuojami 17 projektų, turėjusių įtakos, kad negalią turintys jaustųsi patogiai ir saugiai, gautų kokybiškas ir reikalingas paslaugas. Gerinant informacijos prieinamumą turintiems klausos negalią, Marijampolės TV savaitinės naujienų laidos buvo verčiamos į gestų kalbą.

Patogesnis pavėžėjimas

Išplėstas Socialinės pagalbos centro transporto paslaugų naudojimo aprašas, kuris numato platesnes pavėžėjimo galimybes. Neįgalieji gali naudotis transporto tarnybos paslaugomis ne tik norėdami nuvykti į gydymo įstaigą, bet ir aplankyti gimines, draugus, apsipirkti į parduotuvę ar nuvykti į kultūros įstaigą ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgalį. Taip pat įsigytas keltuvas Marijampolės I grupės neįgaliųjų organizacijos autobusui ir pradėtos taikyti pavėžėjimo paslaugos negalią turinčių asmenų poreikiams pritaikytu transportu.

Lengvesnė buitis negalią turintiems asmenims

2021 metais  savivaldybėje 17 būstų pritaikyti negalią turinčių asmenų poreikiams – pagerėjo jų gyvenimo sąlygos leidžiančios gyventi patogiau ir turėti kuo didesnį savarankiškumą. Dažniausiai būstuose įrengiamos pritaikytos higienos patalpos, eliminuojamos judėjimui trukdančios kliūtys ir kur įmanoma, įrengiami  pandusai arba keltuvai. Vaikams, turintiems negalią, finansuojamas sensorinių priemonių įsigijimas.

Lietuva yra ratifikavusi JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir įsipareigojo užtikrinti ir skatinti visapusį visų asmenų su negalia žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių įgyvendinimą be jokios diskriminacijos dėl negalios. Savivaldybėje nuolat gerinama infrastruktūra, atsiranda vis daugiau vietų, pritaikytų negalias turintiems žmonėms, prisidedama ne tik gerinant aplinką, bet ir prie neįgaliųjų bendruomenės sumanymų ir iniciatyvų įgyvendinimo, siekiama užtikrinti neįgaliesiems žmonėms galimybes naudotis švietimo, kultūros ir sveikatinimo paslaugomis, dalyvauti sporto ir laisvalaikio veikloje, turiningai leisti laisvalaikį, užsiimti mėgstama veikla, realizuoti meninius gebėjimus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite