Angle down Atgal

Informacija slaugos ir priežiūros išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjams

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vyriausybė padidino tikslinių kompensacijų bazės dydį nuo 112 eurų iki 114 eurų.

Padidintos išmokos neįgaliesiems bus mokamos vasario mėnesį už sausio mėnesį be atskiro prašymo.

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo naujoji specialiųjų poreikių nustatymo tvarka ir Tikslinių kompensacijų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybas besikreipiantiems asmenims, arba tiems, kuriems baigsis ankstesnio nustatymo terminas, specialieji poreikiai bus nustatomi keturių lygių, tuo pačiu, skirsis ir slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydis.

Pagal naująją tvarką neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

  • I lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, gaus 296,40 eurų dydžio išmoką;
  • II lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 216,60 eurų dydžio išmoką;
  • I lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 125,40 eurų dydžio išmoką;
  • II lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 68,40 eurų dydžio išmoką.

Asmenims, kuriems specialieji poreikiai nustatyti neterminuotai arba kol baigsis nurodytas terminas – slaugos išlaidų tikslinė kompensacija padidės nuo 280 eurų iki 285 eurų, o priežiūros (pagalbos) tikslinė kompensacija nuo 56 eurų iki 57 eurų. Vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir 75 – 100 procentų darbingumo netekusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija didėja nuo 112 eurų iki 114 eurų.

Aktuali Įstatymo nuostata, kad tikslinių kompensacijų mokėjimas atnaujinamas (jei buvo sustabdytas) ar pratęsiamas (kai pasibaigęs terminas) tik pateikus atskirą prašymą. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui prašymą gali pateikti asmuo arba įgalioti asmenys, sutuoktiniai, artimi giminaičiai, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai arba globėjai.

Dar viena naujovė ta, kad mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, jau apskaičiuotas, bet negautas kompensacijas galės paveldėti mirusiojo įpėdiniai.

Įsidėmėtina tai, kad tikslinė kompensacija bus skiriama ne daugiau kaip už 6mėnesius iki prašymo ją skirti gavimo Savivaldybės administracijoje dienos. Anksčiau buvo numatytas 12 mėnesių terminas.

Primename, kad tikslinės kompensacijos neskiriamos, o paskirtosios nemokamas, jeigu asmeniui palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos. Apie tai, kad ligonis yra slaugomas ligoninėje asmuo arba jo artimieji turi per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo dienos informuoti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite