Angle down Atgal

Giedraičiuose rengiamasi paminėti Lietuvos nepriklausomybės kovų 100-metį

Giedraičiuose rengiamasi paminėti Lietuvos nepriklausomybės kovų 100-metį.

Prieš 100 metų, 2020-aisiais, lapkričio 17-21 dienomis Musninkų-Širvintų-Giedraičių-Dubingių fronto ruože vyko atkaklios Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių kovos, kuriose Lietuva sustabdė Lenkijos kariuomenės veržimąsi ir apgynė iki tol kontroliuotą valstybės teritoriją. Lemiamas buvo Giedraičių mūšis, po kurio kariaujančios šalys, tarpininkaujant Tautų Sąjungai, pasirašė paliaubų protokolą. Kovas dabar mena Giedraičiuose stovintis paminklas kariams, žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Kaip ši svarbi Lietuvai sukaktis būtų minima, susitikę Giedraičiuose tarėsi Molėtų mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Matkevičius, Giedraičių seniūnas Vytautas Valansevičius, Kultūros centro direktorė Inga Narušienė, Giedraičių Antano Jaroševičiaus mokyklos direktorė Irina Žiupkienė, mokytoja Donata Vertinskienė.

Jie apžiūrėjo miestelio erdves, kuriose vyktų minėjimo renginiai, aptarė organizacinius reikalus. Miestelyje kiek anksčiau lankėsi ir šio renginio organizavimu taip pat rūpinasi Lietuvos kariuomenės atstovai.

Lapkričio 21-ąją Giedraičiuose planuojama surengti minėjimą, kuriame dalyvautų Lietuvos kariuomenės, Molėtų savivaldybės vadovai, savanoriai, šauliai, skautai, visuomenė, svečiai. Vyks Šv. mišios, šalia paminklo bus pagerbti mūšyje kritę kariai, visi, kovoję ir žuvę už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, mūšio vietoje ant kalvos ties Giedraičių miesteliu bus atidengtas paminklas – stilizuotas pabūklas (autorius Džiugas Jurkūnas), iškilmių dalyviams būtų pristatyta karinės technikos ir ginkluotės ekspozicija. Minėjime dalyvautų Lietuvos kariuomenės orkestras, koncertą surengtų Lietuvos kultūros centrų vadovų choras. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija svarsto, kaip dar prasmingai paminėti nepriklausomybės kovų 100-metį galėtų miestelio jaunimas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite