REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2018 m. Gegužės 25 d. 13:15

Giedotojų grupės „De profundis“ veikla: vilties giesme palydėti Anapilin išėjusius

Kaunas

anonymous anonymousŠaltinis: Etaplius.lt


39149

Giedojimas – Amžinybėn išėjusiajam, jo atminimui reiškiamos pagarbos dalis, neatsiejamas maldos, kuria prašoma Dievo atleidimo, užtarimo ir malonės, palydovas.

„Mes suprantame mirusiojo artimųjų liūdesį, giedojimu stengiamės išreikšti tiek pagarbą išėjusiojo Amžinybėn atminimui, tiek ir užuojautą jo artimiesiems, o sykiu įsipareigojame skaudžią išsiskyrimo valandą padėti ir sustiprinti nuoširdžia giesme", – etaplius.lt kalbėjo Rimantas Klevečka.

Šiais metais įkurta gedulinių giesmių giedotojų grupė „De profundis“ pasirengusi padėti visiems, net įnoringiausiems, savo giedojimo kokybe bei nuoširdžia malda.

Atliekamas grupės repertuaras sakralus

Repertuarą sudaro daugiau nei 200 lietuvių liaudies giesmių, grigališkasis choralas, klasikinės, instrumentinės muzikos kūriniai. Bendradarbiaudami su simfoninių orkestrų muzikantais, savo programose giedotojai naudoja smuiką, fleitą, kankles; puoselėja meninę-socialinę veiklą, dalyvauja dvasinės muzikos ugdymuose, Vėlinių dieną rengia labdaros koncertus įvairiuose Lietuvos miestuose.

Dalyvauja įvairiuose gedulo minėjimuose

Tai muzikinį išsilavinimą turinčių gedulinių giesmių atlikėjų grupė, padedanti išreikšti deramą pagarbą mirusiajam šarvojimo metu, palydint į kapines, Šv. Mišiose, aukojamose laidotuvių, ketvirtinių, metinių ir kitomis progomis.

Giesmė gyvųjų dovana išėjusiems

„Giesmė, kaip ir malda, kyla iš širdies gilumos ir tampa dvasiniu tiltu tarp žmogaus ir Dievo“, – Deimantas Braukyla, VDU Muzikos akademijos dainavimo katedros magistrantūros studijų absolventas (doc. B. Sodaitytės klasė). Atliko didelės apimties kūrinių solo partijas (W. A. Mozarto „Requiem“ ir kt.).

„Giesmė – tai mūsų vilties Dieve išraiška. Giesme užtariame mirusiųjų sielas, jas palydime į Amžinojo Tėvo namus“, – Martynas Gedutis. Jis VDU Muzikos akademijoje 2012 m. įgijo solinio dainavimo diplomą (doc. R. Novikaitės klasė).

„Giedojimas – amžinybėn išėjusiajam, jo atminimui reiškiamos pagarbos dalis, neatsiejamas maldos, kuria prašoma Dievo atleidimo, užtarimo ir malonės, palydovas“, – Rimantas Klevečka. Jis Rokiškio kolegijoje įgijo chorinio dirigavimo diplomą (dėst. N. Dranevičienės klasė), muzikos mokytojo kvalifikaciją (1994 m.), studijavo Krokuvos Popiežiškojoje teologijos akademijoje (2000 m.). Bažnytinio giedojimo meną bei vargonavimą lavino Kamajų Šv. Kazimiero, Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiose, Kauno arkikatedroje bazilikoje. Dirbdamas VšĮ „Laetitia“ kultūrinių, edukacinių projektų vadovu Kaune, vedė grigališkojo choralo meistriškumo kursus (2005-2006 m.). Dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedroje, koncertmeisterio iliustratoriumi (2007 m.), Kauno valstybinės filharmonijos viešųjų ryšių vyr. specialistu (2016-2017 m). Lietuvos žiniasklaidai parengė daugiau kaip penkiasdešimt chorinės muzikos tematikai skirtų publikacijų.

Pasiekiami visoje Lietuvoje

Giedotojų grupė pasiekiama visuose Lietuvos regionuose. Pagalba teikiama bet kuriuo paros metu – tel. 8 674 38812, el. p.: giedotojugrupe@gmail.comREDAKCIJA REKOMENDUOJA