Angle down Atgal

Didėja parama nepasiturintiems asmenims

Siekdamas sušvelninti dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos kilusias socialines pasekmes, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – įstatymas) pataisas.

Priimtais pakeitimais sudarytos palankesnės sąlygos nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą, didesnę piniginę socialinę paramą ir motyvuoti ilgalaikius socialinės pašalpos gavėjus integruotis į darbo rinką.

Dalies žmonių pajamos per karantiną labai sumažėjo, o kiti jų visai neteko, tačiau jie turi turto, kuris neretai tampa kliūtimi gauti piniginę socialinę paramą. Viena iš įstatymo naujovių, kad skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams laikinai nebus vertinamas nuosavybės teise turimas turtas. Nuo įstatymo įsigaliojimo ir šešis mėnesius, atšaukus ekstremalią situaciją, pasibaigus karantinui, piniginė socialinė parama bus skiriama ir tuomet, kai turto vertė viršija normatyvą. Suėjus 6 mėnesiams, kai buvo atšaukta ekstremali situacija ir pasibaigus karantinui, dėl piniginės socialinės paramos nevertinant turto dar bus galima kreiptis 3 mėnesius, jeigu kreipiamasi pirmą kartą arba jeigu dėl piniginės socialinės paramos bus kreipiamasi praėjus 24 mėnesiams po to, kai jau buvo gauta parama.

Įstatymu žemės ūkio paskirties žemės ploto normatyvai padidinti nuo 3 ha iki 6 ha, todėl daugiau kaimo vietovių gyventojų turės teisę į piniginę socialinę paramą, kai vėl bus atliekamas turto vertinimas.

Priimtais pakeitimais padidintos asmens pajamos socialinei pašalpai gauti. Pagal iki šiol galiojusią tvarką asmuo turėjo teisę į socialinę pašalpą, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų (VRP) arba 125 Eur. Nuo birželio 1 d. teisę į socialinę pašalpą turi asmenys, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės negu 1,1 VRP, t. y. 137,50 Eur.

Diferencijuotas socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, atsižvelgiant į paramos gavimo trukmę. Nuo šiol vienam gyvenančiam asmeniui socialinė pašalpa pirmus šešis mėnesius sieks iki 175 Eur (1,4 VRP). Po pusės metų, jeigu asmens materialinė padėtis nesikeis, socialinės pašalpos dydis būtų iki 150 Eur (1,2 VRP). Jeigu per 12 mėnesių paramos gavėjas nesusiras darbo, jis ir toliau turės teisę gauti socialinę pašalpą, o jos dydis tuomet bus iki 137,50 Eur (1,1 VRP). Socialinės pašalpos dydis priklauso nuo asmens gaunamų pajamų. Atsižvelgiant į socialinės pašalpos gavimo laikotarpį, bus mokamas skirtumas tarp atitinkamo VRP dydžio ir asmens per mėnesį gaunamų pajamų.

Padidinta ir socialinė pašalpa, skiriama atsižvelgiant į šeimos narių skaičių. Pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui bus mokamas skirtumas tarp 1,1 VRP dydžio ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį – iki 137,50 Eur (buvo 125 Eur) ir atitinkamai: antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 0,9 VRP – iki 123,75 Eur (100 Eur), trečiam ir paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui – 0,7 VRP – iki 96,25 Eur (87,50Eur).

Įstatymo pataisomis siekiama, kad darbingi paramos gavėjai neprarastų motyvacijos ieškoti darbo ir netaptų priklausomi nuo socialinės paramos sistemos. Todėl dar labiau bus skatinami didinant socialinę pašalpą, mokamą jiems įsidarbinus ir atitinkant įstatyme numatytas sąlygas. Įsidarbinus pirmus tris mėnesius bus mokama 100 proc. buvusios socialinės pašalpos dydžio išmoka, 4-6 mėnesius – 80 proc., 7-12 mėnesį 50 proc. buvusios socialinės pašalpos, mokėtos 6 paskutinius mėnesius prieš įsidarbinant, dydžio išmoka. Iki šiol socialinė pašalpa įsidarbinus visus 12 mėnesių buvo vienoda – 50 proc. buvusios socialinės pašalpos dydžio, bet buvo mokama tik tuo atveju, jeigu atlyginimas neviršijo 2 minimalių mėnesinių algų.

Priklausomai nuo šeimos sudėties, padidinta 5 proc. neįskaitytinų darbinių pajamų procentinė dalis ir nustatyta, kad į gaunamas pajamas neįskaičiuojama: 20 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų, arba vienam gyvenančiam asmeniui; 25 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus; 30 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų; 35 proc. – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus; 40 proc. – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų. Į šias pajamas bus neįskaičiuojama tokia pati nedarbo socialinio draudimo išmokos bei darbo paieškos išmokos dalis.

Vieniems gyvenantiems paramos gavėjams bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis – minusuojama VRP dalis kompensacijai apskaičiuoti padidinta nuo 1 iki 1,5 VRP. Jeigu anksčiau apskaičiuojant kompensacijos dydį iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų buvo atimami 125 Eur, tai dabar iš jo vidutinių pajamų bus atimama 187,50 Eur ir bus kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. likusios pajamų sumos. Dėl to asmeniui liks daugiau lėšų jo poreikiams tenkinti. Šis pakeitimas ypač aktualus pensinio amžiaus vienišiems žmonėms, kurie ir sudaro didžiąją būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų dalį.

Taip pat šiuo laikotarpiu ir 6 mėnesius po paskelbtos ekstremalios situacijos ir paskelbto karantino atšaukimo daugiau šeimų gaus vaiko pinigus.

Nuo 2020 m. gegužės 22 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pataisos, kuriomis nustatyta galimybė gauti papildomą išmoką vaikui šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus, kurių pajamos sumažėjo po karantino paskelbimo. Skiriant papildomą išmoką vaikui bus vertinamos per trumpesnį laikotarpį gautos nepasiturinčios šeimos pajamos. Šeimų, kurios dėl papildomų vaiko pinigų kreipsis iki š. m. birželio 30 d., bus vertinamos pajamos, gautos nuo š. m. balandžio 1 d, o kurios kreipsis nuo liepos 1 d. – bus vertinamos praėjusių 3 kalendorinių mėnesių pajamos. Kartu su universalia išmoka vaikui (60,06 Eur) papildomai bus skiriama 40,17 Eur, kai pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį neviršija 250 Eur, neįskaitant pačių vaiko pinigų ir dalies darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos ir darbo paieškos išmokos dalies. Papildoma išmoka vaikui bus skiriama 3 mėnesiams.

Tokią išmoką nuo 2020 m. sausio 1 d. jau gauna gausių šeimų vaikai, neįgalūs vaikai. Ši išmoka jau paskirta 12 mėnesių ir mokama nepasiturinčių šeimų vaikams, atsižvelgiant į praėjusių kalendorinių metų arba 12 praėjusių mėnesių pajamas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite