Angle down Atgal

Blo­giau­si re­zul­ta­tai – ir Šiau­lių mies­to bei ap­skri­ties gim­na­zi­jo­se

Žur­na­las „Rei­tin­gai“ pri­statė švie­ti­mo bei aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­cijų rei­tin­gus. Su­da­ry­ta­me rei­tin­ge išs­kir­tos ša­lies gim­na­zi­jos, ku­rių abi­tu­rien­tai sėkmin­giau­siai iš­laikė kiek­vie­no da­ly­ko vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus (VBE). Taip pat nu­ro­dy­tos ug­dy­mo įstai­gos, ku­rioms ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas sekė­si sun­kiau­siai.

Prasčiausiai matematikos egzaminą laikiusios gimnazijos

Žurnalas „Reitingai“ dėmesį kviečia atkreipti į matematikos egzaminą, kuris 2020 m. atsidūrė ir politikų diskusijų radare. Matematikos valstybinio brandos egzamino šiais metais neišlaikė apie trečdalis visų šalies mokinių. Žurnalo teigimu, kai kuriose gimnazijose matematikos egzamino nepavyko išlaikyti daugiau nei dviem trečdaliams ten besimokiusių abiturientų.

Pasak reitingų sudarytojų, daugiausia neišlaikiusiųjų – sostinėje. Tarp jų ir elitinių gimnazijų abiturientai.

„Skaičiuojant absoliučiaisiais skaičiais, daugiausia – net 70 abiturientų – neišlaikė valstybinio matematikos brandos egzamino Vilniaus „Žemynos“ gimnazijoje. Šiai gimnazijai iki šių metų pavasario vadovavo Rūta Krasauskienė, balandį laimėjusi konkursą eiti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktorės pareigas“, – rašo „Reitingai“.

Žurnalas taip pat pateikia sąrašą prasčiausiai matematikos egzaminą laikiusių gimnazijų, kuriose šiemet mokėsi daugiau nei 20 abiturientų.

Žurnalo „Reitingai“ teigimu, Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje matematikos VBE neišlaikė 75,6 proc. visų abiturientų, Telšių „Džiugo“ – 72,22 proc., Panevėžio „Minties“ ir Vilniaus lietuvių namuose matematikos egzamino nepavyko išlaikyti 66,7 proc. visų dvyliktokų, Ignalinos gimnazijoje – 62,5 proc., Šiaulių S. Šalkauskio gimnazijoje – 62,2 proc., Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje – 60,5 proc., Vilniaus Radvilų gimnazijoje – 59,1 proc., Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje – 57,4 proc., Prienų „Žiburio“ gimnazijoje – 56 proc., Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje – 54,9 proc., Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje – 53,5 proc., Vilniaus Antakalnio gimnazijoje – 52,7 proc., Šiaulių universiteto gimnazijoje – 52,4 proc., Alytaus Putinų gimnazijoje – 52,3 proc., Kretingos J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje – 52,04 proc., Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje – 50 proc.

Gimnazijos, kuriose mokiniai geriausiai išlaikė VBE

Toliau žurnalas „Reitingai“ pateikia gimnazijų sąrašą, kurios Lietuvoje lyderiauja pagal išlaikytus brandos egzaminus. Žurnalas „Reitingai“ tai pat pažymi, kad tik 17 iš 332 gimnazijų (kurių mokiniai laikė matematikos VBE) visi dvyliktokai išlaikė valstybinį matematikos brandos egzaminą. Reitingų sudarytojai atkreipia dėmesį, kad į dalykinį reitingą pateko tik tos mokyklos, kuriose lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir anglų kalbos VBE laikė daugiau nei 5 abiturientai, o kitus egzaminus, jei laikė, ne mažiau nei 3 abiturientai.

Matematikos geriausiai išmoko:

1. KTU gimnazija

2. Vilniaus licėjus

3. Klaipėdos licėjus

4. Vilniaus jėzuitų gimnazija

5. Vilniaus M. Biržiškos gimnazija

Lietuvių kalbos geriausiai išmoko:

1. Ukmergės r. Želvos gimnazija

2. Vilniaus Žirmūnų gimnazija

3. Klaipėdos licėjus

4. Kauno jėzuitų gimnazija

5. LSMU gimnazija

Istorijos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus licėjus

2. Klaipėdos licėjus

3. KTU gimnazija

4. Vilniaus Žirmūnų gimnazija

5. Vilniaus jėzuitų gimnazija

Biologijos geriausiai išmoko:

1. Klaipėdos licėjus

2. Šalčininkų r. Eišiškių S. Rapolionio gimnazija

3. KTU gimnazija

4. Vilniaus licėjus

5. Vilniaus jėzuitų gimnazija

IT geriausiai išmoko:

1. Vilniaus jėzuitų gimnazija

2. Klaipėdos licėjus

3. KTU gimnazija

4. LSMU gimnazija

5. Telšių V. Borisevičiaus gimnazija

Chemijos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus Žvėryno gimnazija

2. Prienų „Žiburio“ gimnazija

3. Šiaulių J. Janonio gimnazija

4. Vilniaus licėjus

5. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

Fizikos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus licėjus

2. KTU gimnazija

3. Vilniaus jėzuitų gimnazija

4. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

5. Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Anglų kalbos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus licėjus

2. Klaipedos licėjus

3. Kauno technologijos universiteto gimnazija

4. Vilniaus jėzuitų gimnazija

5. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

Geografijos geriausiai išmoko:

1. Kauno jėzuitų gimnazija

2. KTU gimnazija

3. Kėdainių šviesioji gimnazija

4. Vilniaus licėjus

5. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite