Angle down Atgal

Šimtmečio proga Utenoje pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę

Dar gerokai prieš Šv. Mišias Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos skyriaus, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Atsargos karininkų sąjungos ir Sausio 13-osios brolijos nariai senosiose Utenos kapinėse tylos minute ir virpančia žvakių liepsna pagerbė 1918-1920 m. Lietuvos laisvės kovų savanorių ir Vietinės rinktinės karių, 1944m. žuvusių mūšyje ties Graužiškėmis su AK daliniais atminimą.

Utenos Kristaus Žengimo dangun bažnyčioje vykusiose pamaldose, skirtose atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti dalyvavo plk. Prano Saladžiaus 9-osios šaulių rinktinės šauliai, KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507 lengvųjų pėstininkų kuopos savanoriai, nevyriausybinių organizacijų nariai, miesto bendruomenė.

Trispalvėmis vėliavomis padabintoje bažnyčios erdvėje vyravo pakylėta šventinė nuotaika ir susikaupimas,-vienoje rikiuotėje su vėliavomis rankose stovėjo šauliai veteranai ir jaunieji šauliai.

Mišias aukojęs klebonas Kęstutis Palepšys pašventino LR Seimo nario Edmundo Pupinio dovaną šauliams LR vėliavą, kurią įteikė Rinktinės vadei Astai Tidikienei. Tai buvo 27-oji vėliava, įvairių asmenų padovanota rinktinei. Kaip padėkos ir pagarbos ženklą Šaulių rinktinės vadė A. Tidikienė atsidėkodama Seimo nariui įteikė gitarinį Gedimino pilies suvenyrą.

Po mišių šauliai ir savanoriai darnia rikiuote apsupo Vytauto aikštę, kurioje atstatytą Lietuvos katalikų jaunimo federacijos „Pavasaris“, liaudyje plačiau žinomą „pavasarininkų“ vardu, kryžių (aut. rokiškėnas Arijus Stočkus) pašventino klebonas Kęstutis Palepšys.

Iš čia savanoriai ir šauliai nužygiavo prie paminklo Vytauto apygardos partizanams atminti, tylos minute, nulenktomis vėliavomis pagerbė partizanų atminimą, uždegė žvakutes.

Čia pat, Utenio aikštėje, priešais savivaldybės parstatą šauliai, savanoriai ir miestelėnai sudarė sukūrė bendrą darinį didžiulį skaičių „100“. Kažkas bandė suskaičiuoti dalyvius, tačiau veltui - suskaičiavus virš 200, skaičių pametė ir liko tik nuotrauka prisiminimui, padaryta iš gaisrininkų bokštelio.

Prie paminklo dr. Jonui Basanavičiui, kurio pirmininkaujama Lietuvos Taryba 1918m. vasario 16d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, prisiekė į Šaulių sąjungą stojantys nariai, visi sugiedojo Lietuvos himną ir nusifotografavo bendrai nuotraukai, o Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos, Šaulių sąjungos, Atsargos karininkų sąjungos, Sausio 13-osios brolijos ir Nepriklausomybės gynėjų sąjungos atstovai nuvažiavo į netoli Utenos esantį Paneveržio kaimą, pagerbti čia gimusio tragiškos lemties 1918-1920m. savanorio, pirmos rūšies trečio laipsnio Vyties Kryžiaus ordininko, pritaikiusio Brailio raštą lietuvių abėcėlei, Prano Daunio šviesų atminimą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite