Angle down Atgal

Atėjo laikas Stasiūnuose atsisakyti pavojų keliančių dujų balionų naudojimo

Vicemeras Darius Vilimas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės specialistė Edita Leonavičienė, kartu su UAB ,,Kaišiadorių butų ūkis“ vadovu Alvydu Jociu birželio 6 dieną susitiko su Stasiūnų gyvenvietės daugiabučių namų gyventojais prie bibliotekos.

Stasiūnų kaimas, dujotiekio ilgis apie 2,9 km
Stasiūnų kaimas, dujotiekio ilgis apie 2,9 km

D. Vilimas gyventojus supažindino, kad vykdant Energetikos ministro patvirtintą Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 m. veiksmų planą, mūsų savivaldybė aktyviai įsitraukė į šį procesą. Tai liečia trijų ir daugiau aukštų daugiabučius gyvenamuosius namus, kuriuose galimai pažeidžiant galiojančias teisės normas, maisto ruošimui iki dabar naudojami suskystintų naftos dujų (SND) balionai.

Visų pirma tai susiję su siekiu užtikrinti pačių gyventojų saugumą. Pastaraisiais metais visoje Lietuvoje padaugėjo atvejų, kai nutekėjus dujoms ir įvykus sprogimui, ne tik nukentėdavo viso daugiabučio gyventojai, įvykdavo gaisrai, sutrūkinėdavo namo konstrukcijos, namai tapdavo netinkami gyventi, bet pasitaikydavo ir mirtinų atvejų. Todėl planuojama pasitariant su daugiabučių namų gyventojais iki 2022 metų pabaigos atsisakyti SND balionų ir maisto gaminimui daugiabučiuose įrengti naudojimui kitus alternatyvius energijos šaltinius – gamtines dujas arba elektrą.

Aišku, visus susirinkusius gyventojus labai domino namo tinklo rekonstrukcijos ir galios didinimo kaina, kurią turėtų sumokėti patys gyventojai, jeigu iki to laiko neatsirastų jokios kompensavimo galimybės. D. Vilimas pateikė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos paskaičiavimus. Tais atvejais, kai gyventojai vietoj SND balionų maisto gaminimui pasirinktų elektrą, ir būtų keičiamas daugiabučio namo vidaus tinklas nuo ESO įvado iki apskaitos skydų, butų vidaus tinklas iki prietaiso ir naujo prietaiso įsigijimas arba esamo pertvarkymas, tai kiekvienam vartotojui kainuotų apie 465 Eur.

Tuo tarpu, jeigu namo gyventojai pasirinktų gamtines dujas, namo sistemų pertvarkymas iki buto dujinės viryklės ir skaitiklio įrengimas kainuotų apie 700 Eur kiekvienam vartotojui. D. Vilimas atsakė į gyventojų klausimus, kad visoje Lietuvoje yra 1663 daugiabučiai, o Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 19 daugiabučių (579 butai), kuriuose naudojami SND balionai.

Tad netrukus, kai AB ESO pateiks specialius apklausos lapus, kiekvieno daugiabučio namo gyventojai privalės organizuoti namo gyventojų susirinkimus. Balsavimo būdu, laikantis 50+1 principo, gyventojai turės pasirinkti, kokią alternatyvą SND balionams (elektrą ar gamtines dujas) pasirenka konkretus namas. Nuo šio sprendimo priklausys viso namo investicijų suma ir galutinė kaina, kurią turės sumokėti kiekvienas vartotojas.

Pagal balsavimo rezultatus kiekvienas namas turės užpildyti paraišką, kurią reikės pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Panašius sprendimus netrukus turės priimti ne tik Stasiūnų gyvenvietės daugiabučių namų: Ateities g. 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10 ir Pavasario g. 4, 6 (iš viso 174 butai), bet ir Pravieniškių miestelio daugiabučių namų: Pravieniškių g. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 51 ir 53 (iš viso 405 butai), gyventojai. Pasitarime taip pat buvo paliestas ir gamtinių dujų tinklų atvedimo į Stasiūnų gyvenvietę klausimas.

Gyventojai apgailestavo, kad jau virš 20 metų niekas nesprendžia jų problemos, nors prieš daugelį metų buvo surinkti gyventojų parašai (virš 2000), prašymai pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Deja, viskas taip ir prapuolė biurokratiniuose koridoriuose. Atsižvelgiant į gyventojų pakartotinį prašymą sužinoti dabartines galimybes dėl gamtinių dujų trasų atvedimo į Stasiūnų gyvenvietę, vicemeras D. Vilimas susisiekė su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovais.

Paaiškėjo, kad šiandien reali situacija yra kur kas sudėtingesnė nei buvo prieš kelis mėnesius. Iki š. m. gegužės 1 d. Lietuvoje galiojo per pusę mažesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinti įkainiai. Už kiekvieną nutiestą metrą tuomet reikėjo sumokėti 16 Eur su PVM ir 270 Eurų su PVM fiksuotą dalį už kiekvieną prijungiamą vartotoją.

Tuo tarpu šiandien norint dujofikuoti gyventojų sklypus, skaičiuojama prijungimo įmoka pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-05-01 patvirtintus įkainius. Už kiekvieną nutiestą metrą šiandien turi būti sumokėta 33,70 eurų su PVM ir 710,26 eurų su PVM fiksuota dalis už kiekvieną prijungiamą vartotoją, nepriklausomai, ar tai individualus namas, ar daugiabučio namo butas šildymui ir viryklei. Dujotiekis būtų įrengiamas tik iki tų gyventojų sklypų, kurie pasirašytų sutartį (su ESO) ir sumokėtų jam tenkančią prijungimo įmoką.

Pateikiame ir aktualų skaičiavimo pavyzdį: tais atvejais, kai būtų suformuojama bendra vartotojų grupė (BVG), ir būtų tiesiama 3500 metrų ilgio dujotiekio trasa prijungiant 70 vartotojų, kiekvienam naujam prijungiamam vartotojui tektų po 50 metrų (3500/ 70 = 50). Finansine išraiška kiekvienam naujam prijungiamam vartotojui tai kainuotų: 50 m x 33,7 Eur/m = 1685 Eur (už statomo dujotiekio ilgį) ir dar pridėti 710,26 Eur už fiksuotą prijungimo dalį.

Apibendrinant, iš viso vieno vartotojo mokama suma siektų apie 2395,26 Eur (su PVM). Tais atvejais, jeigu projekto eigoje kažkuris iš gyventojų atsisakytų mokėti jam apskaičiuotą įmoką, tuomet BVG būtų perskaičiuojama ir atitinkamai įmoka likusiems vartotojams padidėtų. Ir atvirkščiai, jei jungtųsi papildomi vartotojai – įmokos dalis sumažėtų. Vartotojo sklype ir pastate dujas vedasi patys gyventojai, t. y. samdo visus reikalingus atestatus turinčias įmones. Vertinant Stasiūnų gyvenvietės dujofikavimo galimybes ir tai, kad pagal ESO pateikiamus planus gamtinės dujos į Stasiūnų gyvenvietę turėtų būti atvedamos iš Kaišiadorių miesto, gamtinių dujų trasų ilgis iki daugiabučių namų siektų apie 2,9 km.

Tad tuo atveju, jeigu prie naujai statomo gamtinių dujų tinklo jungtųsi visi Stasiūnų gyvenvietės daugiabučių namų gyventojai (174 butai), kiekvienam naujam prijungiamam vartotojui tektų po 17 metrų statomo dujotiekio, tai vartotojui kainuotų apie 573 Eur (už statomo dujotiekio ilgį) ir dar reikėtų pridėti 710,26 Eur už fiksuotą prijungimo dalį.

Bendra vieno vartotojo mokama suma siektų apie 1283 Eur (su PVM). Tuo atveju, jeigu prie šio naujai statomo dujotiekio papildomai jungtųsi ir Stasiūnų gyvenvietės verslo įmonės bei individualių namų gyventojai, individuali įmoka kiekvienam vartotojui galėtų dar sumažėti. Svarstant paramos galimybes, Stasiūnų gyvenvietės gyventojai sužinojo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau pritarė SND balionų naudojimo atsisakymo plano rėmimui valstybės biudžeto lėšomis. Tam tikslui Vyriausybė 2020 metais paskyrė 15 mln. Eur bei numatė papildomai skirti dar 10 mln. Eur 2021 metais.

Planuojama šiomis lėšomis paremti tiek namų bendrojo naudojimo sistemų, tiek ir vartotojų vidaus sistemų pertvarkymo darbus. Vyriausybė šiuo metu svarsto galimybes 100 proc. valstybės lėšomis paremti ir visus socialiai jautriausius gyventojų sluoksnius, kad jiems rekonstrukcijos darbai būtų atlikti nemokamai. Be to, svarstomos galimybės papildomai pritraukti lėšų iš atsinaujinančių energijos išteklių priemonių diegimo paramos fondų to pageidaujantiems gyventojams.

Tai paliestų saulės elektrinių įrengimą ant daugiabučių namų stogų, jeigu gyventojai maisto gamybai pasirinktų elektros energiją. Šiuo metu dienai savivaldybė jau kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir pateikė informaciją ir preliminarius skaičiavimus dėl valstybės lėšų poreikio paramai gauti. Labai tikimės, kad centrinės vadžios institucijos ir Vyriausybė atsižvelgs į kaišiadoriečių prašymus ir paskirs prašomas sumas.

Na, o iki to laiko mūsų gyventojai taip pat turėtų nesėdėti rankas sudėję, bet aktyviai organizuoti namų gyventojų pasitarimus ir bendruomeniškai susitarti, kokią energijos rūšį maisto ruošimui pasirinks jų namas. Reikia ūkiškai apsvarstyti, ar tai bus elektra, kas šiuo metu yra kelis kartus pigiau ir efektyviau, ar tai būtų gamtinės dujos ir įrengimas užtruktų kelis metus bei kiekvienam vartotojui tai kainuotų kelis tūkstančius eurų. Tad visų mūsų laukia įdomus, atsakingas ir intensyvus darbas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės inf.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite