Angle down Atgal

Alytaus valdyba kviečia norinčius tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais

Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba kviečia saugoti gamtą kartu ir tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais (NAAI). Priėmimo į NAAI komisijos posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 22 d. Dokumentus reikia pateikti iki 2021 m. rugsėjo 17 d.

NAAI gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje (per paskutiniuosius septynerius metus nebausti už šiurkščius medžioklės ar verslinės žvejybos reikalavimų pažeidimus, taip pat mėgėjų ar limituotos žvejybos reikalavimų pažeidimus, padarytus draudžiamais žvejybos įrankiais ar draudžiamu būdu; taip pat asmenys, kuriems per paskutiniuosius septynerius metus nebuvo panaikinti NAAI įgalinimai dėl NAAI vardo diskreditavimo ar dėl piktnaudžiavimo suteiktais įgalinimais arba tie, kurie nėra netekę institucijos, kuriai atstovavo, pasitikėjimo) ir neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai. Taip pat tie, kuriems per paskutiniuosius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai bei nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje.

Asmenys, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais Alytaus valdybai (adresu Kauno g. 69, Alytus) iki 2021 m. rugsėjo 17 d. turi pateikti:

  1. nustatytos formos prašymą (formą rasite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214120/asr);
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. dvi 3 x 4 cm formato nuotraukas;
  4. statutinio pareigūno pažymėjimo kopiją (jei neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi nori tapti statutinis pareigūnas).

Priėmimo į NAAI komisijos posėdžio metu busimieji NAAI bus supažindinti su NAAI veikla.

Priėmimo į NAAI komisijos posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 22 d. 10 val., adresu Kauno g. 69, Alytus, kontaktinis telefonas – 8-687-53735.

Visiems pretendentams (išskyrus statutinius pareigūnus) posėdžio metu reikės išlaikyti pretendentų į NAAI žinių patikrinimo testą, kurį sudaro 50 klausimų. Žinių patikrinimo teste pateikti klausimai sudaromi iš pagrindinių aplinkos apsaugos reikalavimų bei NAAI veiklą, administracinių teisės pažeidimų teiseną reglamentuojančių ir kitų teisės aktų, kurių nuostatas privalo žinoti kiekvienas norintis tapti NAAI.

Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jeigu atsakoma į ne mažiau kaip 80 procentų pateiktų klausimų.

Asmenims, išlaikiusiems minėtą egzaminą, yra išduodamas NAAI pažymėjimas.

Metų pabaigoje už aktyvų ir gerą darbą teikiant pagalbą institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, NAAI, vadovaujantis Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.

lapkričio 16 d. įsakymu „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, gali būti skatinami pinigine išmoka, padėka ar dovana.

Dalyviams egzamino metu privaloma dėvėti veido apsaugos priemones, rekomenduojama turėti savo rašymo priemonę, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite