Angle down Atgal

AB „Šiaulių energija“ – patikimas daugiabučių renovacijos administratorius

Jau trečius metus AB „Šiaulių energija“ – Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius. Šiuo metu bendrovė administruoja 23-ų daugiabučių namų kreditavimo sutartis ir vykdo 19-os daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą.Renovacijos administratorius padeda daugiabučio namų gyventojams visuose jo atnaujinimo etapuose, pradedant aktyviu dalyvavimu susirinkimuose, reikiamų rangos darbų įsigijimu, baigiant jų kokybės užtikrinimu ir nuolatiniu bendravimu su užsakovais.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2019 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. T-390 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kurioje numatyta, kad atvejais, kai pagal preliminarų gyventojų sutikimą modernizuoti daugiabutį gyvenamąjį namą šios programos įgyvendinimo administratoriui parengus investicijų planą, gyventojai atsisako (persigalvoja ar dėl kitų priežasčių) namo atnaujinimo ir dėl šios priežasties netenkama investicijų plano parengimo išlaidų finansavimo valstybės lėšomis, investicijų plano parengimo išlaidas apmoka Šiaulių miesto savivaldybė. Toks Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas paskatino 18-os daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus apsispręsti dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Tikimasi, kad Šiaulių miesto savivaldybės pastangos aktyvinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą ir toliau padės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams drąsiau apsispręsti atnaujinti savo daugiabučius.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, pasirinkę atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriumi AB ,,Šiaulių energija“, gali jaustis saugūs ir užtikrinti, nes šis administratorius turi reikiamos patirties ir žinių, kurias pasitelkia tam, kad atstovautų gyventojų interesams.

Tinkamai atlikti savo darbą bendrovės darbuotojams padeda išsamus daugiabučių, kuriuos ketinama renovuoti, problemų išmanymas. Žinant sunkumus, su kuriais susiduria kasdien vieno ar kito namo gyventojai, lengviau patarti gyventojams dėl investicijų plano. Renovacijoje administratorius dalyvauja nuo pat pradžių – modernizacijos inicijavimo.

Vėlesniuose etapuose administratoriaus dalyvavimas renovacijos procese tampa dar labiau matomas: kreipiantis dėl kredito suteikimo į banką ar kitą finansinę instituciją, derinant dokumentus su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA). Svarbu tai, administratorius nuolat palaiko ryšį su gyventojais, informuodamas apie visus renovacijos procesus viešųjų aptarimų metu. Taip užtikrinamas vykstančių procesų skaidrumas, gyventojai tiksliai žino, kodėl ir kokie darbai buvo nupirkti, koks rangovas laimėjo konkursą, taip pat yra informuojami apie renovacijos biudžetą, galimybes sutaupyti, įsigyjant numatytus darbus ir panašiai.

Bene daugiausia su gyventojais ir techniniu projekto prižiūrėtoju administratoriaus atstovai bendrauja vykstant rangos darbams. Greitas reagavimas į gyventojų pastabas padeda užkirsti kelią rimtoms kokybės problemoms ateityje. Bendraujant rangovai gauna galimybę pataisyti neatitikimus, o gyventojai nepatiria nepatogumų, nelieka nuoskaudų, kad darbai atlikti netinkamai.

Atlikus rangos darbus, administratoriaus darbas nesibaigia: gyventojai prašomi įsitikinti darbų kokybe ir pateikti savo pastabas. Tik pasirašius užbaigimo aktą, liudijama, kad renovacija įgyvendinta. Tuomet daugiabutis „priduodamas“ komisijai ir kreipiamasi į BETA dėl valstybės paramos. Kai parama gauta, administratorius dar kartą perskaičiuoja, kiek atsiėjo renovacija, grąžina likučius ir sudaro kredito grąžinimo grafikus. Surašoma, kiek kainavo renovacija ir kiek kuriam butui reikės mokėti.

Tam, kad galėtų tinkamai atlikti renovacijos administratoriaus darbą, už renovaciją atsakingi darbuotojai nuolat tobulinasi, dalyvauja mokymuose, padedančiuose geriau suprasti renovacijos procesus. Be to, nuosekliai laikosi teisės aktuose nustatytų renovacijos administratoriaus pareigų, domisi naujovėmis. Administratoriui sąžiningai vadovaujantis teisės aktais, renovacija tikrai vyks kokybiškai.

Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų pasiekti efektyvumo rezultatai skatina tęsti aktyvų programos įgyvendinimą. Atnaujintas daugiabutis namas suvartoja vidutiniškai 50 proc. mažiau šilumos energijos nei prieš atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

Modernizuoti daugiabučius skatina ne tik siekis sutaupyti šilumos energiją. Vykdant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, galima kompleksiškai modernizuoti visą daugiabutį. Pavyzdžiui, yra daugiabučių namų, kurių bendrijų pirmininkai po kasmetinės statinio apžiūros pastebi defektus, juos šalinant kiekvieną atskirai (skirtingu laiku, įvertinus tolimesnį nusidėvėjimą) investicijos galimai viršytų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo išlaidas. Tad rengiant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą svarbu įvertinti naudingiausias priemones, domėtis jų privalumais, tokiais kaip tinkuojamo ir ventiliuojamo fasado skirtumai, atsinaujinantys šaltiniai ir kt.

Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo ir kitų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo klausimų aptarimo prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriųadresu: Pramonės g. 10, Šiauliai, II administracinis pastatas (gamybos korpusas, prie įvažiavimo į teritoriją), 303 kab., el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238.

comment Skaitytojų komentarai (1)

Taip pat skaitykite