Angle down Atgal

A. Dauguviečio parke – saugiau

Baigti A. Dauguviečio parko apšvietimo ir vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbai.

Nuo šiol parke bus dar saugiau – sumontuotos 3 vaizdo stebėjimo kameros. Dar viena kamera veikia Germaniškio kaime.

Darbai atlikti įgyvendinant Interreg V-A Latvijos it Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projektą Nr. LLI-302 „Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose“ („Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania / Safe borderlands“).

Bendra projekto vertė – 543 262,45 eurų. Biržams tenkanti dalis – 131 641,48 eurų (111 895,25 ES ir 19 746,23 savivaldybės biudžeto lėšų). Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, www.latlit.eu; www.europa.eu;

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Biržų rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite