Angle down Atgal

1,3 km nuo Širvintų miesto centro planuojama antrinių atliekų perdirbimo gamykla

Širvintų rajono savivaldybės tinklapyje paskelbta informacija apie atrankos išvadą dėl UAB PŪV antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimas, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamyba Beržės g. 1, Beržės k., Širvintų r. poveikio aplinkai vertinimo.

Viskas padaryta itin tyliai, gerai užslėptai. Užslėpta taip, kad ir patyrusiam savivaldybės tinklapio naršytojui ne taip paprasta tas išvadas rasti.

Merės šeimos laikraštyje akcentuojama, kad šis statinys suteiks naujų pusantro šimto darbo vietų. Žinoma, naujos darbo vietos širvintiškiams labai reikalingos.

To niekas net neginčija. Tik kam taip slapta?

Va tas slaptumas sufleruoja, kad matyt nėra čia viskas taip jau gerai. Nevyksta jokios diskusijos su gyventojais, informacijos pateikta itin minimaliai.

Ilgai naršę Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje radome ir patį vertinimą, kuris sudaro nei daug, nei mažai – 45 psl. Vertinimą galima panagrinėti čia:

http://gamta.lt/files/PAV%20atranka%20RetroPlast.pdf

Kelios ištraukos iš vertinimo:

  • Gamybos paskirties pastatuose numatomas atvežtų atliekų svėrimas, išpakavimas, rūšiavimas, presavimas, smulkinimas, pagamintų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų perdirbimas bei granuliavimas, pakavimas į BIG BAG maišus ir laikinas saugojimas. Atliekant minėtus darbus, bus naudojama moderniausia apdirbimo ir perdirbimo įranga, ko pasėkoje nei pastate, nei aplinkoje nesusidarys triukšmo, kietųjų dalelių ar kitų rūšių taršos šaltinių, viršijančių Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei normas.
  • Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis – 20 000 t.
  • Pagaminta produkcija – plastiko dribsniai bei granulės bus laikomos pastate arba lauko aikštelėje, supakuoti į didmaišius (BIG BAG). Bendras sandėliavimo plotas lauko teritorijoje 10 994 m2 .
  • Planuojama iš plastiko atliekų ir plastikinių pakuočių atliekų atskirti priemaišas, pašalinti kitas atliekas, plastiko atliekas ir plastikinių pakuočių atliekas pagal spalvą bei dydį išrūšiuoti į frakcijas. <…> Atskirtas frakcijas numatoma perdirbti ir pagaminti produktą – plastiko dribsnius. Didmaišiai su plastiko dribsniais autokrautuvo pagalba bus sandėliuojami tam skirtose zonose iki tolimesnio apdorojimo, granuliavimo arba pardavimo
  • Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Beržės k. rytiniame pakraštyje, Širvintų r. savivaldybės centrinėje dalyje. Pagrindiniai veiklos padariniai, galintys turėti neigiamą įtaką žmonių sveikatai yra aplinkos oro tarša, kvapas ir triukšmas. Atliktas oro taršos, kvapo ir triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos išmetamų teršalų pažemio koncentracijos, kvapo bei triukšmo lygis neviršija leistinų normų. Dėl šios priežasties neigiamas poveikis žmonių sveikatai neprognozuojamas.
  • Numatomas transporto srautas: 18 atvežančių žaliavas ir išvežančių produkciją sunkiųjų transporto priemonių per dieną: 16 sunkiųjų atvykstančių t.p. dienos (8-18 val.) metu ir 2 sunkiosios t.p. atvykstančios vakaro (18-20 val.) metu; 3 sunkieji nuotekas išvežantys automobiliai, atvykstantys dienos (8-17 val.) metu; ü 50 lengvųjų automobilių per parą, kurie atvyks dienos (8-18 val.) ir vakaro (18-20 val.) metu.
  • Per metus į įmonę būtų atvežama iki 48 tūkst. tonų atliekų.
  • Eksploatacijos pradžia – 2019-2020 metai.
  • Pagal Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenis 2011 m. Beržės kaime gyveno 19 žmonių (10 vyrų ir 9 moterys).
  • Nuo PŪV teritorijos artimiausios ugdymo įstaigos yra Širvintų mieste: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, (Vilniaus g. 69) už 1,3 km šiaurės rytų kryptimi bei lopšelis-darželis „Saulutė“, (Vilniaus g. 55) už 1,4 km šiaurės rytų kryptimi. Artimiausios gydymo įstaigos yra Širvintose, nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 1,2 km atstumu į šiaurės rytus: VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, Medea, klinika, UAB „UMTC“, Širvintų greitosios medicinos pagalbos skyrius bei VšĮ Širvintų ligoninė.

* * * * * * *

Prie šios temos dar būtinai sugrįšime, kalbinsime įvairius specialistus.

Šiandien mes klausiame savo skaitytojų, ar reikia vos 1,3 km nuo Širvintų miesto centro antrinių atliekų perdirbimo gamyklos?

Aktyviai dalyvaukite apklausoje. Plačiau pakomentuoti galite komentarų skiltyje. Norintys pakomentuoti plačiau rašykite info@krastonaujienos.lt Jūsų nuomonės bus publikuojamos.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite