REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2017 m. Rugpjūčio 22 d. 09:13

Žemaičių vyskupystės jubiliejaus proga - dovana iš dangaus

Telšiai

Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


12590

Rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose įvyko Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus ir Penktojo Eucharistinio kongreso renginių iškilmės. Nors šiųmetė vasara gerais orais džiugino mažai, tačiau šventinį savaitgalį dangus lietumi nebuvo dosnus ir gerą orą tarytum pats Dievas siuntė.


Foto galerija:

20934010-650276395163006-5045506908603504667-o-12487.jpg
21015771-650280728495906-8772738410142677467-o-12483.jpg

Maldos visą naktį

Į šeštadienio vakarą prasidėjusius renginius gausiai rinkosi tikintieji. Šv. Mišių aukoje Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (Senojoje Katedroje) dalyvavo varniškiai, telšiškiai ir svečiai iš kitų miestų.

Šventovė vos talpino norinčius melstis. Po Šv. Mišių prasidėjo Švč. Sakramento Adoracija ir vyko per visą naktį. Maldininkai, išreikšdami pagarbą Eucharistiniam Jėzui meldėsi iki sekmadienio 9 valandos ryto. Tuo pat metu, kai vyko Švč. Sakramento Adoracija, aikštėje prie Šv. Aleksandro bažnyčios žiūrovų dėmesį prikaustė grupė „Thundertale“. Prieš atlikėjų pasirodymą susirinkusius pasveikino ir mintimis apie tikėjimą dalijosi Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas Religijos studijų katedros docentas Benas Ulevičius.

Iškilmės

Sekmadienio iškilmės prasidėjo vargonų koncertu Senojoje Katedroje. Vargonavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorius, tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų prizininkas bei laureatas dr. Balys Vaitkus.

Po koncerto aikštėje prie Šv. Aleksandro bažnyčios pristatyta meninė programa „Palaimingoji krikšto šviesa“, koncertavo berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ iš Šiaulių (vad. Remigijus Adomaitis), renginį vedė Marijus Budraitis, aktorės Nomeda Bėčiūtė bei Valda Bičkutė, meninę kompoziciją papildė Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo teatro studijos SAVI aktoriai (vad. Laimutė Pocevičienė).

Apie šimtmečius Varnelės upės išsaugotą laiko dulkių pustomą atmintį savo sveikinime kalbėjo kanauninkas Andrejus Sabaliauskas: „Šiandien iškilmių diena. Galime didžiuotis protėviais, kurie pamilo Kristų ir bažnyčią, per 600 metų išlaikė žinią, jog jie yra Dangaus karalystės žmonės“.

Reikšmingas įvykis

Į minėjimo iškilmes atvyko daug garbių svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Lankėsi dvi Telšių rajono savivaldybės miestų – partnerių delegacijos iš Lenkijos Minsk – Mazowiecki bei Kwidzyn miestų, atvyko šalies ir daugelio rajonų valdžios atstovai, politikai, istorikai, paveldosaugininkai ir daugelis kitų.

Į susirinkusius žemaitiškai kreipėsi Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas. „Minėjimas rodo, kad žemaičiai visuomet buvo stiprūs, atkaklūs, nuoseklūs sprendimuose ir ištikimi savo tikėjimui. Didžiuojuosi bendruomenės susitelkimu, kad šiandien mes minime istorinio minėjimo pabaigą, besitęsiančią nuo 2009 metų“, – sakė rajono vadovas.

Sveikinimo laišką atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jame ji rašė: „Žemaičių krikštas ir vyskupystės įsteigimas – reikšmingi ir brangūs visai Lietuvai istoriniai įvykiai. Jie plačiai atvėrė beribio krikščioniškojo tikėjimo erdvę, sujungė Žemaitiją su Lietuva ir vedė mūsų šalį į Europos valstybių gretas. Tai vyskupystė, padovanojusi Lietuvai unikalią kryždirbystę. Visiems linkiu tikėjimo ir bendrystės“.

Nors renginiuose nedalyvavo, Telšiuose prieš keletą dienų lankėsi Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Susitikęs su Telšių vyskupijos vyskupu Jonu Boruta SJ jis perdavė sveikinimo laišką, kurį paprašė perskaityti iškilmių dieną. „Žemaičių vyskupystė turėjo didelę įtaką mūsų šalies raidai, reikšmingai prisidėjo prie lietuviškosios ir europietiškosios tapatybės išsaugojimo. Šis Jubiliejus ir Penktasis Eucharistinis kongresas te stiprins mūsų visuomenės dvasingumą ir pilietiškumą, tepadės įveikti dabarties išbandymus ir kurti prasmingą Lietuvos ateitį“, – rašė premjeras Saulius Skvernelis.

Susirinkusius pasveikino į iškilmes atvykęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis, jis pranešė apie į Valdovų rūmus atvežtą paveikslą, skirtą 630 – osioms Lietuvos krikšto metinėms. Paveikslas nutapytas 500 metų Lietuvos krikšto jubiliejaus proga. „Šiandien mes liudijame istoriją, šiandien mes ją kuriame. Šiandienos istorija priklauso šios dienos kartai. Karta turi pareigą paminėti Lietuvos šimtmetį, Lietuvos krikšto, Žemaičių vyskupystės jubiliejus, turi džiaugtis tais dalykais, kurie šiandien yra Lietuvai yra sėkmingi“, – kalbėjo V. Pranskietis ir pacitavo JE vyskupo J. Borutos SJ žodžius.

Į dangų skristi išleidus baltus balandžius ir paleidus balionus, už pagalbą rengiant meninę programą padėkota choristams, aktorėms, renginių vedėjui, režisierei Laimutei Pocevičienei, kostiumų autorėms Giedrei Slavinskienei ir Daivai Vaitiekienei, floristei Birutei Lekavičiūtei, balandininkui Stasiui Eitučiui, meninės programos tekstų autorei Elenai Borusevičiūtei – Šidlauskienei.

Gintarinė dovana

Iškilmingų Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės ir Šv. Kazimiero, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Mažeikių Šv. Pranciškaus, Skuodo Švč. Trejybės ir Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijų choras, prieš Šv. Mišias, kurias aukojo Apaštališkasis nuncijus – arkivyskupas Pedro López Quintana, atėjo iškilminga daugiau kaip šimto kunigų procesija. „Šio įvykio pilnas Lietuvos evangelizavimas atrado dar reikšmingesnį atsiskleidimą ir išsipildymą. Džiaugiuosi galėdamas visus nuoširdžiai pasveikinti, ypatingai Telšių vyskupus J. Borutą ir K. Kėvalą, kunigus, pašvęstuosius ir tikinčiuosius bei Jums perduoti mūsų Šventojo tėvo Pranciškaus meilę ir solidarumą, perduodamas jo apaštalinį palaiminimą“, – kalbėjo Pedro López Quintana.

Šv. Mišių metu menininkas, juvelyras Alfredas Jonušas padovanojo išskirtinę ir unikalią dovaną – gintarais padabintą Varnių Šv. Aleksandro bažnyčios maketą.

Šventinį minėjimą papuošė ir vainikavo grupės „Quorum“ koncertas.

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus ir Penktojo Eucharistinio kongreso renginius inicijavo Telšių vyskupija, Telšių rajono savivaldybė, organizavo Telšių kultūros centras, Telšių Žemaitės dramos teatras, Telšių rajono savivaldybės Varnių seniūnija, Varnių parapija. Organizatoriai dėkoja visiems, prisidėjusiems organizuojant renginį.REDAKCIJA REKOMENDUOJA