REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Vasario 20 d. 16:43

Vyko Tūkstantmečio mokyklų programos ir Molėtų r. savivaldybės švietimo pažangos plano „Mokykla – kiekvienam“ pristatymas

Molėtai

Etaplius.ltŠaltinis: Molėtų rajono savivaldybė


292601

Vasario 20 d. Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko Tūkstantmečio mokyklų programos ir Molėtų r. savivaldybės švietimo pažangos plano „Mokykla – kiekvienam“ pristatymas.

Europos socialinio fondo agentūros atstovė papasakojo apie nacionalinę programą, savivaldybės ir mokyklų atstovai aptarė rajono Pažangos plane numatytas veiklas, rodiklius, planuojamus rezultatus.

Renginyje dalyvavo mokyklų bendruomenių atstovai, partneriai, politikai, savivaldybės administracijos specialistai.

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

6) Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Be Molėtų rajono savivaldybės administracijos, projekto partnerės yra 5 Molėtų rajono mokyklos: Molėtų gimnazija, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų progimnazija, Molėtų pradinė mokykla.

Projekto mokyklose siekiama pritaikyti, tobulinti lauko ir vidaus aplinkas, įsigyti įrangą ir priemones, skirtas įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ugdymo gerinimui. Mokyklų administracijos stiprins duomenimis grįstos vadybos įgūdžius, kartu su pedagogais kurs tvarias arba tobulins esamas pagalbos mokiniui, mokytojui sistemas, atliepiančias kiekvieno poreikius, bus stiprinama mokyklų tinklaveika, įgyvendinant patyriminio, integruoto mokymosi, patirties sklaidos STEAM, įtraukties ir kultūrinio ugdymo temomis, veiklas (1–3 punktai).

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1) padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2) padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3) sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4) padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5) sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;

6) padidėjusi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis.

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.REDAKCIJA REKOMENDUOJA