REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2018 m. Gruodžio 14 d. 14:55

Vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

Marijampolė

Autorių nuotr.

Reporteris LinaŠaltinis: Etaplius.lt


64680

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje priimti sprendimai dėl artimiausiu metu įgyvendinamų regiono projektų bei diskutuota dėl Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus.

2018 m. gruodžio 12 d. Marijampolės savivaldybės posėdžių salėje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai, Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė Snieguolė Matulienė, Marijampolės kolegijos atstovai, Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas.

Posėdžio metu Tarybos nariai diskutavo dėl Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus ateities. Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius akcentavo, kad Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus mokiniai yra iš nutolusių miestelių ir kaimų, todėl jiems šiame padalinyje yra strategiškai patogu mokytis. Taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo atstovai yra patenkinti absolventų parengimu bei pritaria nuostatai išsaugoti Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrių. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero nuomone, svarbu, kad Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius išliktų, todėl ieškoma ir svarstomos įvairios galimybės ir alternatyvos.

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius taip pat informavo, kad nuo 2019 m. Marijampolės profesinio rengimo centras tampa viešąja įstaigą ir paprašė, jog į įstaigos tarybą būtų deleguojamas atstovas iš Marijampolės regiono plėtros tarybos. Taryba priėmė sprendimą į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą deleguoti Vidą Juozą Šalaševičių, kuris yra Marijampolės regiono plėtros tarybos narys ir buvęs ilgametis centro direktorius, todėl turi reikalingos patirties ir žinių, atstovaujant Marijampolės regiono plėtros tarybai.

Taip pat Tarybos nariai diskutavo dėl Marijampolės kolegijos ateities. Siekiant išlaikyti Marijampolės kolegijos kaip savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimą Marijampolės savivaldybėje buvo organizuojami susitikimai su verslo atstovais ir Kolegijos bendruomene. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas, išreikšdamas Tarybos nuomonę dėl savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimo yra lankęsis ir susitikęs su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe. Posėdyje Marijampolės kolegijos atstovai pristatė įstaigos parengtas Marijampolės kolegijos kaitos strategines kryptis. Svarbu tai, jog Marijampolės kolegijoje 80 proc. studentų yra iš Marijampolės regiono bei 80 proc. absolventų, studijuojančių Marijampolės kolegijoje, pasilieka gyventi šiame regione. Marijampolės regionui labai svarbu, kad Marijampolės kolegija išliktų savarankiška aukštąja mokykla, nes tai vienintelė regione esanti aukštojo mokslo įstaiga, tenkinanti regiono gyventojų poreikius, užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą regiono gyventojams. Kolegijos priemonės įtrauktos į Marijampolės regiono plėtros tarybos patvirtintą Marijampolės regiono specializacijos planą „M 4.0“.

Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė Snieguolė Matulienė informavo, kad paskelbtas viešas konkursas Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti.

Posėdyje Taryba priėmė 2 sprendimus, susijusius su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu. Pirmuoju sprendimu Taryba pakeitė priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ Marijampolės regiono projektų sąrašą, išbraukiant Marijampolės savivaldybės administracijos projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje savivaldybėje“, nes pareiškėjas atsiėmė paraišką. Antruoju Tarybos sprendimu buvo pakeistas priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių lėšomis siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašas, įtraukiant ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ (pareiškėjas – UAB „Vilkaviškio vandenys“) ir ,,Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ (pareiškėjas – UAB ,,Sūduvos vandenys“) projektus. Projektu ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ numatoma įgyvendinti šias veiklas: geriamojo vandens tiekimo tinklų projektavimas ir statyba Kybartų mieste, nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Virbalio mieste, nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Kybartų mieste, nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Maldėnų kaime, nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Maldėnų kaime, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija. Projektu ,,Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ numatoma įrengti nuotekų surinkimo tinklus ir pastatyti nuotekų valymo įrenginius Gudelių kaime bei atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizaciją UAB „Sūduvos vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje.

Posėdžio metu buvo pristatoma informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų Marijampolės regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą.

Siekiant pritraukti investicijas į Marijampolės regioną, savivaldybių administracijų atstovai identifikavo investicijoms galimus sklypus jų atstovaujamosiose savivaldybėse. Savivaldybių administracijos siekdamos pritraukti investicijas yra pasiruošusios investicijom skirtų teritorijų vystymui.

Regiono plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus informacijaREDAKCIJA REKOMENDUOJA