REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šiaulių energija2022 m. Gegužės 17 d. 11:47

Visuomeninio Latvijos radijo vizitas akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“

Šiauliai

Reporteris BrigitaŠaltinis: Etaplius.lt


216948

Gegužės 13 d. AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) lankėsi visuomeninio Latvijos radijo žinių žurnalistė, kuri domėjosi daugiabučių namų renovacijos sistema Lietuvoje bei mūsų, kaip Šiaulių miesto savivaldybės paskirto atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus, pasiektais rezultatais Šiaulių mieste ir sėkmės istorijomis. Susitikimo metu buvo aptarti daugiabučių namų renovacijos klausimai: paramos sistema, programos įgyvendinimo sąlygos, renovacijos nauda ir gyventojų lūkesčiai atnaujinus pastatą.

Bendrovė jau daugiau nei penkerius metus yra paskirta Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi. Šiuo metu Šiaulių mieste yra renovuoti 99 daugiabučiai namai pagal skirtingas tuo laikotarpiu galiojusias modernizavimo programas. Susitikime su Latvijos radijo žinių žurnaliste atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo patirtimi dalijosi Bendrovės Pardavimų direktorius Arvydas Murza bei Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus viršininkė Judita Kivyliūtė.

Priežastys, motyvuojančios gyventojus atnaujinti savo būstą

Dažniausiai daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus susimąstyti apie galimybę atnaujinti savo daugiabutį namą paskatina didelės sąskaitos už šildymą ir temperatūrų skirtumas kambariuose ar butuose šildymo sezono metu. Šios problemos neatsiranda per vieną dieną, tai – eilės metų veiksnių pasekmė. Taip pat ne ką mažesnė priežastis, skatinanti gyventojus atnaujinti savo daugiabutį namą, yra siekis kompleksiškai sutvarkyti savo daugiabučio namo inžinerines sistemas, apšiltinti ir pakeisti stogo dangą, langus, duris ir kt., t. y., sutvarkyti labiausiai matomas, aktualiausias pastato problemines vietas.

Aptarti pirmieji žingsniai renovacijos link

Interviu metu buvo aptarti pirmieji programos įgyvendinimo etapai, kuriuose labai svarbus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų aktyvus dalyvavimas.

Pirmiausia, daugiabutis namas turi atitikti atnaujinimo (modernizavimo) programos keliamus reikalavimus - trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

Pirmojo susirinkimo su daugiabučio namo gyventojais metu jiems pristatome programą bei priimame sprendimą dėl tolimesnio dalyvavimo programoje ir investicijų plano parengimo. Labai svarbu, kad daugiabučio namo gyventojai drąsiai teiktų klausimus programos įgyvendinimo administratoriui ir naudotųsi jo į susirinkimą atsinešta informacija. Dažnai gyventojai nesiryžta renovacijai dėl informacijos trūkumo, o susirinkimų metu nedrįsta garsiai išsakyti savo abejonių/ rūpimų klausimų ir diskutuoja tarpusavyje, o ne klausia programos įgyvendinimo specialistų.

Įvykdžius investicijų plano viešąjį pirkimą, vyksta daugiabučio namo apžiūra su investicijų plano rengėju, namo valdytoju ir Bendrovės atstovais. Apžiūros metu identifikuojamos namo problemiškiausios vietos, įvardijamos būtinos įgyvendinti priemonės. Šią informaciją geriausiai žino namo valdytojas ir butų savininkai. Jei dar kyla klausimų dėl pastato būklės, galima pasidaryti pastato termovizines nuotraukas. Žinoma, taip pat ir investicijų plano rengėjas pateikia savo pasiūlymus.

Antrojo susirinkimo metu investicijų plano rengėjas pristato parengtą preliminarų investicijų planą, gyventojai teikia pastabas, klausimus, pagal kurias vėliau preliminarusis investicijų planas yra koreguojamas.

Trečiasis susirinkimas arba balsavimas raštu vyksta dėl pakoreguoto investicijų plano patvirtinimo. Priėmus sprendimą įgyvendinti projektą, teikiama paraiška LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

Pasirašius valstybės paramos teikimo sutartį, užsitikrinus banko finansavimą, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir projektas toliau įgyvendinamas.

Aktualiausias klausimas visiems – kiek tai kainuos?

Latvijos radijo žinių žurnalistė domėjosi, kokį klausimą dažniausiai užduoda daugiabučių namų gyventojai. Įvertinus Bendrovės specialistų patirtį dalyvaujant pirmuosiuose programos pristatymo susirinkimuose su gyventojais, aktualiausias klausimas – kiek tai kainuos ir per kiek laiko tai atsipirks?

Daugiabučio namo atnaujinimo atsiperkamumo laikas yra paskaičiuotas rengiamame investicijų plane. Kiekvienam daugiabučiui namui jis gali skirtis pagal įgyvendinamas priemones, esamą namo techninę būklę ir siektinus sutaupymus. Svarbu, kad daugiabučių namų gyventojai suprastų, kad šis skaičius yra labai individualus. Pasirinkus neįgyvendinti renovacijos proceso, Jūsų daugiabutis namas vis tiek reikalaus priežiūros. Daugiabučių namų gyventojams priklauso ne tik ta buto dalis, kuri yra matoma įėjus į buto vidų, prižiūrima, atnaujinama, tvarkoma, o taip pat priklauso dalis namo sienų, stogo, reikia prižiūrėti laiptinę bei namo inžinerines sistemas. Per tuos skaičiuojamuosius metus Jūsų daugiabutis namas prašysis priežiūros, o renovacijos metu galima išspręsti šias problemas kompleksiškai ir pasiekti geresnių rezultatų.

Gyventojų lūkesčiai atnaujinus daugiabutį namą

Vienas pagrindinių daugiabučių namų gyventojų tikslų – mažesnės sąskaitos už būsto šildymą, kurios vidutiniškai sumažėja apie 50 procentų lyginant su mokėjimais prieš renovaciją. Antrasis tikslas, kuris yra neatsiejama pirmojo tikslo dalis - atnaujinti namo techninę būklę ir pratęsti pastato eksploatavimo laiką. Trečiasis, kai gyventojai jau susipažįsta su renovacijos procesu bei jo teikiama nauda – pagražėjusi pastato estetinė išvaizda, pagerėjusi gyvenimo kokybė, padidėjusi turto vertė ir kt.

Pasidalinta renovuotų daugiabučių namų gyventojų patirtimi

Latvijos radijo žinių žurnalistė po susitikimo su Bendrovės specialistais aplankė vieną iš ryškiausių renovacijos naudos pavyzdžių tarp Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų - 1980-aisiais statytą Kelmės g. 1A daugiabutį namą ir susitiko su daugiabučio namo bendrijos pirmininku Steponu Raucha. Gyventojai namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rezultatais, pirmiausia mažesniu šilumos suvartojimu ir atitinkamai mažesniais mokėjimais už šildymą, džiaugiasi nuo 2016 m. balandžio 22 d. Šio daugiabučio namo šilumos kiekis 1 m2 patalpų šildymui yra vienasmažiausių Šiaulių mieste.

Žurnalistė taip pat aplankė Šiaulių mieste esantį ypatingai kruopščiai atnaujintą Draugystės prospektą, kurio daugiabučių namų gyventojai džiaugiasi ne tik atnaujinto pastato teikiama nauda, bet ir Šiaulių miesto savivaldybės atnaujinta infrastruktūra, vaikų žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelėmis ir malonia, tvarkinga aplinka.

Šiaulių miesto savivaldybė skatina atsinaujinti drauge

Šiaulių miesto savivaldybė, norėdama prisidėti prie daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo skatinimo, nuo 2022 metų planuoja įtraukti priemonę į strateginio planavimo dokumentus dėl renovuojamų daugiabučių namų kiemų dangų, gerbūvio tvarkymo, bei savivaldybės biudžete numatyti lėšas šiai priemonei įgyvendinti.

Susitikimo metu, pasidalinus sukaupta patirtimi, Latvijos žurnalistė pasidžiaugė, jog Lietuvoje renovacija orientuota į energijos išteklių taupymą bei žmonių gyvenimo kokybės gerinimą.

Nuoroda į visuomeninio Latvijos radijo tinklapį: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/zaudetais-siltums-lietuva-daudzdzivoklu-maju-renovacija-ieguldit.a160674

AB „Šiaulių energija“ primena, jog renovacijos klausimais galima kreiptis į Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistus el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238.REDAKCIJA REKOMENDUOJA