REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2020 m. Kovo 22 d. 07:44

Trys did­žiau­si žmo­gaus šir­dies lo­biai

Šiauliai

Tortoon nuotr.

Jurgita KastėnėŠaltinis: Etaplius.lt


121866

Pap­ras­tu­mas, kant­rybė ir užuo­jau­ta – štai pa­grin­di­niai žmo­gaus šir­dies lo­biai. El­ge­sio pa­pras­tu­mas jus su­grąži­na į tikrą gy­ve­nimą, dėl tu­ri­mos kant­rybės ra­miai plau­kia­te, bend­rau­da­mi tiek su drau­gais, tiek su prie­šais, o jaus­da­mi užuo­jautą pa­čiam sau, su­si­tai­ko­te ir su ap­lin­ka.

Paprastumas

Jei elgiatės ir gyvenate paprastai, niekas negali apnuodyti jūsų minčių ir širdies. Jūs atsitraukiate nuo nereikšmingų dalykų, kurie apsunkina gyvenimą ir padaro jį sudėtingą. Tokiu būdu grįžtate į savąjį „aš“, gyvenate tikrą gyvenimą, suprantate save ir pasaulį, kuris jus supa.

Kantrybė

Gyvendami paprastai, ugdote kantrybę, nes mažėja dalykų, kurie atitraukia nuo neesminių veiklų, ir taip išvengiate streso. Tampate kantresni kitiems, nes gyvenate harmoningai. Nesiblaškote tarp proto, širdies ir tūkstančio veiklų. Jūs susikaupę ir priimantys bet kokią situaciją, bet kokį žmogų.

Užuojauta

Dažniau užjauskite save ir liaukitės abejoti savo vertingumu, liaukitės save kritikuoti. Nė vienas žmogus nėra tobulas, visi verti gyventi, nes Dievas nekuria šiukšlių. Kai išmoksite save užjausti, mokėsite užjausti ir kitus. Taip suprasite, kad visi esate Dievo vaikai, verti meilės ir atleidimo. Dėl užuojautos sau jūs susitaikysite su kitais, juos priimsite tokius, kokie jie yra.REDAKCIJA REKOMENDUOJA