REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Verslas2022 m. Vasario 4 d. 09:05

„Tok­si­ka“ pel­nė bend­ruo­me­niš­kiau­sios įmo­nės ap­do­va­no­ji­mą

Šiauliai

Monika ŠlekonytėŠaltinis: Etaplius.lt


203420

„Tok­si­ka“ už stip­rius ry­šius su bend­ruo­me­nė­mis įver­tin­ta „Na­cio­na­li­nių at­sa­kin­go vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2021“ pri­zu. Ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­muo­se.
 

Tai jau antrą kartą pelnomas apdovanojimas vidutinių įmonių kategorijoje. Įmonių socialinės atsakomybės „Oskarais“ vadinamais apdovanojimais įvertinta įmonė už 2021 metų veiklas: už bendruomenėms svarbių poreikių įgyvendinimą ir švaresnės aplinkos kūrimą.

Kasmet rengiamo „Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų“ konkurso tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialiai atsakingo verslo svarbą ir naudą visuomenėje. Šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.

Vertina ryšius su bendruomenėmis

Pavojingąsias atliekas tvarkanti „Toksika“, suprasdama galimą gyventojų susirūpinimą dėl kaimynystėje veikiančios įmonės, laikosi skaidrumo ir atvirumo strategijos. Tam, kad aplinkiniai gyventojai būtų ramūs dėl „Toksikos“ veiklos, įmonė glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Šiaulių Medelyno mikrorajone ir Šiaulių rajono Bridų kaime – gyvenančių žmonių bendruomenėmis. 2021-aisiais glaudžiau bendradarbiauti pradėta ir su Klaipėdos rajone gyvenančia bendruomene, mat ten taip pat veikia „Toksikos“ padalinys.

Įmonė nuolatos informuoja gyventojus apie savo veiklą, rengia gyventojų vizitus į įmonę ir teikia aktualią informaciją.

Rūpinasi gyvenamąja aplinka

„Toksika“ kiekvieną dieną savo interneto tinklalapyje www.toksika.lt skelbia deginimo įrenginio išmetimų monitoringo duomenis, kad gyventojai jaustųsi saugūs dėl galimos įmonės taršos. Nuolatinis išmetimų duomenų skelbimas leidžia įsitikinti, kad „Toksika“ neviršija išmetimų normų.

Įmonė ne tik nuolat bendrauja su gyventojais, tačiau rūpinasi ir jų gyvenamąja aplinka. „Toksikos“ darbuotojai kartu su Bridų gyventojais pavasarį Bridų parke pasodino 250 medelių.

2021 m. bendrovė finansavo parko tvenkinių išvalymo, gilinimo darbus, įrengė persirengimo kabiną, maudyklą, įrengė tinklinio aikštelę, atnaujino krepšinio lentas. 2021 m. su Šiaulių rajono savivaldybe bei Bridų bendruomene buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią Bendrovė prisiėmė įsipareigojimą prižiūrėti Bridų bendruomenės parką.

Ragina rūpintis aplinka

„Toksika“ taip pat skyrė piniginę paramą nuo Šiaulių miesto pagrindinės dalies nutolusio Medelyno mikrorajono bendruomenei, kurios tikslas buvo sudaryti sąlygas mikrorajono gyventojams patogiai ir nemokamai kiekvieną savaitę pasiekti sveikatingumo paslaugas, teikiamas centrinėje miesto dalyje.

„Toksika“ padeda gyventojams ir švarinant aplinką. Įmonė ėmėsi įgyvendinti akciją, surenkant iš gyventojų pavojingąsias atliekas. „Toksikos“ automobilis atvažiuodavo į sutartas vietas ir darbuotojai padėdavo gyventojams atiduoti buityje susidariusias atliekas, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos. Šia akcija „Toksika“ siekia ne tik prisidėti prie švaresnės aplinkos ir bendruomenių gerovės, bet ir vykdyti gyventojų edukaciją pavojingųjų atliekų identifikavimo ir būtinumo jas atskirti bei tinkamai tvarkyti temomis.

Rūpinasi švietimu

„Toksika“ aktyviai dalyvauja ir švietimo veikloje, ugdant aplinkosaugos specialistus. 2021 metų kovą „Toksika“ ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekia tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, dirbančius su pavojingosiomis atliekomis. Turėdama vienintelį Baltijos šalyse deginimo įrenginį, „Toksika“ yra puiki mokymo bazė būsimiems ekologams.

„Toksika“ savo veikloje laikosi atvirumo ir skaidrumo principų, kurie leidžia pavojingąsias atliekas tvarkančiai bendrovei saugiai veikti greta esančių gyvenviečių, glaudžiai bendradarbiaujant su artimais kaimynais.

Reklama

 REDAKCIJA REKOMENDUOJA