REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Spalio 12 d. 16:21

Tarybos nariui V. Krikštaponiui talkins visuomeninė padėjėja

Ukmergė

Daiva ZimblienėŠaltinis: Ukmergės raj. savivaldybės inf.


280522

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nariui, Darbo partijos atstovui Vidmantui Krikštaponiui jo įgaliojimų laikotarpiu talkins visuomeninė padėjėja Angelė Jokubynienė. Į šias pareigas A. Jokubynienė paskirta nuo spalio 9 dienos. V. Krikštaponis kol kas pirmas ir vienintelis iš šios 2023 -2027 m. kadencijos Tarybos narių turėsiantis visuomeninę padėjėją.

„Mano pasirinkimas turėti visuomeninę padėjėją nėra atsitiktinis ar spontaniškas. Tai gerai apgalvotas sprendimas, kadangi Taryboje būdamas Kaimo ir aplinkosaugos komiteto (KAK) pirmininku, gerai suprantu, kad veiksmų laukas yra gan platus - tiek darbų apimtimi, tiek ir geografine prasme. Noriu dorai ir sąžiningai, maksimaliai naudingai mūsų rajono žmonėms atlikti man patikėtas pareigas.

Dirbdamas savo tiesioginį pedagogo darbą bei daug laiko skirdamas kultūrinei veiklai, negaliu fiziškai būti keliose vietose vienu metu, taip pat negaliu ir žinoti visko. Kitais žodžiais tariant - ir mokytojui reikia mokytojo. Todėl šią kadenciją turėdamas galimybę turėti visuomeninę patarėją, pasinaudojau ja.

A. Jokubynienę į savo padėjėjas pasirinkau norėdamas turėti daugiau patikimos informacijos apie tai, kas vyksta mūsų rajone ir žinoti, kokios tendencijos vyrauja kaimo plėtros reikaluose visos šalies mastu. Ji jau daugiau nei 20 metų dalyvauja bendruomeninių organizacijų veikloje ir puikiai išmano mūsų rajono kaimų, seniūnijų ir savivaldos reikalus bei tam turi reikiamos kompetencijos“,- teigė V.Krikštaponis.

2019-2023 metais Ukmergės rajono savivaldybės taryboje dirbusi Darbo partijos narė A.Jokubynienė šiuo metu eina Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkės pareigas, yra Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos (prie VRM), Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų, Ukmergės rajono Vietos veiklos grupės (VVG) bei Ukmergės miesto VVG valdybų narė.

Pasak V. Krikštaponio, šioje 2023 -2027 m. kadencijoje prasideda naujas bei labai aktualus kaimo bendruomenėms, seniūnijoms, kaimo gyventojams ir ūkininkams Europos Sąjungos (ES) finansavimo laikotarpis.

Tarybos nario teigimu, jo vadovaujamam KAK yra svarbu pritraukti investicijų ir pasinaudoti visomis galimybėmis gerbūvio sukūrimui bei kultūros ir bendruomeniškumo stiprinimui rajone. V. Krikštaponis patikino, jog nepamirštąs, kad Darbo partija savo rinkėjams dažnai kartojusi šūkį: „Stiprios bendruomenės stipri Ukmergės savivalda“.

„Sieksiu įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, įtraukdamas kuo platesnį ratą aktyvių mūsų krašto gyventojų“,- sakė politikas.

*****************************************************************

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad savivaldybės Tarybos narys turi teisę savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

Savivaldybės tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, – negali viršyti trijų.

Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, informacija apie asmenį, savivaldybės tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo data), nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir joje skelbiama tol, kol asmuo eina savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pareigas.

Savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo paskyrimas/atšaukimas įforminamas merui adresuotu raštu, kuriame nurodoma asmens, skiriamo visuomeniniu padėjėju, vardas, pavardė, paskyrimo/atšaukimo data. Kartu su raštu pateikiama asmens, skiriamo visuomeniniu padėjėju, skaitmeninė nuotrauka ir jo sutikimas dėl nuotraukos viešinimo. Jeigu visuomeninis padėjėjas nesutinka nuotraukos viešinti, apie tai pažymima rašte, tokiu atveju nuotrauka nepateikiama. Pateikta informacija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rašto gavimo skelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Pasibaigus savivaldybės tarybos nario įgaliojimams, nutrūksta ir visuomeninio padėjėjo įgaliojimai.REDAKCIJA REKOMENDUOJA