REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Kovo 6 d. 15:49

Švietimo įstaigų vadovų pasitarime aptarti aktualūs klausimai

Marijampolė

EtapliusŠaltinis: Marijampolės savivaldybė


294140

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų vadovai šią savaitę rinkosi į susitikimą, kuriame aptartos šiuo metu švietimo įstaigoms svarbios temos. Susitikime dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemerė Agnė Pavelčikienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Nerijus Mašalaitis bei ugdymo klausimus kuruojantys skyriaus specialistai.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Susirinkusiems pristatyta Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) vykdymo švietimo įstaigose stebėsenos ir 4 klasės rezultatų analizė. Pasiekimų patikrinimas, kurio tikslas – suteikti objektyvią informaciją mokykloms bei jų steigėjams apie ugdymo proceso rezultatus ir jo tobulinimo kryptis, elektroniniu būdu vykdytas visose Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. NMPP vykdytas atsakingai laikantis 2023–2024 mokslo metų 4 ir 8 klasių nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijų. Nacionalinės švietimo agentūros organizuoto NMPP rezultatai rodo, kad Lietuvos 4 klasės moksleivių, pasiekusių skaitymo aukštesnįjį pasiekimų lygį ir matematikos pagrindinį pasiekimų lygį, skaičius ūgtelėjo.

Anot A. Pavelčikienės, išanalizavus Marijampolės savivaldybės 4 klasės NMPP rezultatus, taip pat pastebėtas progresas: „Pastebime, kad matematikos bendras savivaldybės rezultato procentinis vidurkis vis didėja ir jau viršija šalies vidurkį. Skaitymo rezultatai, lyginant su praėjusiais metais, yra šiek tiek žemesni, tačiau ir vėl yra aukštesni už šalies vidurkį. Taip pat džiugina tai, jog savivaldybės mokyklose daugėja mokinių, kurie tiek matematikos, tiek skaitymo patikrinimuose pasiekė aukštesnįjį bei pagrindinį pasiekimų lygius“.

Tarpiniai patikrinimai – jau šią savaitę

Antra svarbi susitikimo tema – dalykų tarpiniai patikrinimai, kurie prasideda jau šią savaitę. Šiais mokslo metais patikrinimus laikys visi III gimnazijos klasės mokiniai. Susitikime dar kartą priminta, kad tarpinio patikrinimo rezultatas yra brandos egzamino sudedamoji dalis, o jeigu mokinys nelaikys tarpinio patikrinimo dėl nepateisinamų priežasčių, jis negalės dalyvauti to dalyko valstybiniame brandos egzamine. Visgi, jei mokinio netenkins gautas rezultatas, jis turės galimybę perlaikyti tarpinį patikrinimą 2025 metų pavasarį, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį tarpinį patikrinimą. Marijampolės savivaldybės mokyklose bus vykdomi 13-os mokomųjų dalykų tarpiniai patikrinimai.

Mokinių individualios pažangos stebėsena

Šiais mokslo metais Marijampolės savivaldybėje pradėta vykdyti I gimnazijos klasėje besimokančių mokinių individualios pažangos stebėsena. Siekiant sekti mokinio individualią pažangą nuo atvykimo į gimnaziją iki jos baigimo, yra ir bus lyginami kiekvieno mokinio 8 klasės NMPP, 8 klasės metinio, 9 klasės diagnostinio testo ir 9 klasės I pusmečio rezultatai. Siekiant skatinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ir grįžtamąjį ryšį, kiekvieno mokinio pažangos rodikliai bus teikiami mokykloms, iš kurių mokiniai atėjo į I gimnazijos klases.

Susitikimo pabaigoje aptarti jau šį mėnesį vyksiantys 1–2 klasių mokinių matematikos tarpiniai vertinimai, kuriuos atliks Kauno technologijos universiteto mokslininkų komanda. 1–2 klasių tarpiniai vertinimai žinių spragoms identifikuoti ir rekomendacijoms mokytojams rengti Marijampolės savivaldybėje pradėti vykdyti šių mokslo metų pradžioje. Išbandžius tarpinių vertinimų metodą keliose savivaldybės ugdymo įstaigose, šį kartą testavimas bus vykdomas visose bendrojo ugdymo mokyklose. Tai leis, užtikrinant tolygias sąlygas visiems mokytojams, laiku pastebėti atsiradusias žinių spragas bei imtis atitinkamų priemonių.


Foto galerija:
REDAKCIJA REKOMENDUOJA