REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2017 m. Rugsėjo 6 d. 17:19

Šventojo vizitą prisimenant – maldos už šiauliečius ir ikonų pašventinimas

Šiauliai

Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


13930

Per Šiaulių miesto gimtadienį, rugsėjo 7 d. (ketvirtadienį), 18 val. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vyks šv. Mišios ir muzikos valanda, skirta paminėti Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Šiauliuose. Ketvirtadienį taip pat bus pašventintos dvi žmogaus ūgio ikonos, kurios, pakabintos bažnyčioje, ją pakeitė neatpažįstamai.


Foto galerija:

img-0668-2.jpg
p1140551.jpg
p1140562.jpg
p1140566.jpg
stasys-kazenas-1200x800.jpg
g-sh4155.jpg
g-sh4173.jpg

"Ne aš žiūriu į ikoną, bet ikona žiūri į mane"

Popiežius Jonas Paulius II Šiauliuose – Kryžių kalne ir šv. Ignaco Lojolos bažnytėlėje – lankėsi prieš 24 metus – 1993-ųjų rugsėjo 7-ąją. Jėzuitų vienuolyno namų kambarėlyje jis ilsėjosi, valgė, meldėsi šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje.

Bažnyčios rektorius tėvas Stasys Kazėnas SJ pats priėmė popiežių, bendravo su juo, gavo asmeninį palaiminimą. "Išėjęs į Vilniaus gatvę, popiežius laimino šiauliečius ir kvietė likti ištikimiems savo tėvų tikėjimui", – prisimena kunigas.

2012-ųjų lapkričio 4 d. bažnyčios kiemelyje buvo atidengtas paminklas monumentas tikinčiuosius laiminančiam popiežiui Jonui Pauliui II. Šįmet, siekiant paminėti Šventojo vizitą, bažnyčioje pakabintos dvi ikonos. Vienoje pavaizduotas šv. Jonas Paulius II, kitoje – šv. Ignacas Lojola.

Domėtis, kas galėtų šv. Ignaco Lojolos bažnyčiai nutapyti ikonas, tėvas Stasys pradėjo prieš dvejus metus. "Tam reikėjo subręsti, išsiaiškinti, ar žmonės ikonas priims, ar ikonos neįneš neaiškumo. Juk ikonas mes dažnai asocijuojame su ortodoksais, pamiršdami, kad ikona yra bendras Bažnyčios paveldas nuo 4-ojo šimtmečio Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Po ortodoksų ir katalikų bažnyčių atsiskyrimo ikona katalikų bažnyčioje buvo iki XV-ojo amžiaus", – sako kunigas.

Tėvo Stasio teigimu, Trakuose esantis Dievo Motinos Marijos paveikslas, Aušros Vartuose ar Šiluvoje esantys šv. Marijos paveikslai yra sukurti ikonos stiliumi.
"Paveikslas labiau primena nuotrauką, o ikona turi savo užrašymo kanoną. Nesakoma, kad ikona tapoma – ji yra rašoma. Kiekvienas brūkšnelis atliekamas su atskira malda, kiekviena spalva skirta tam tikriems dalykams. Jei žiūrėtume į Jėzaus veido ikoną, tai būtų pojūtis, kad ne aš žiūriu į ikoną, bet ikona žiūri į mane. Ikona yra langas, per kurį Dievas žvelgia į mus", – šypsosi vienuolis.

Ikona – anapusybės langas

Ikonos tradicija atėjo iš Jėzaus gyvenimo laikų. Pirmoji ikona – Jėzaus veidas – yra atsispaudusi Veronikos drobulėje.

"Yra tokia istorija, nežinau, kiek ji yra istoriškai pagrįsta, bet pasakoja apie Jėzaus amžininką karalių, kuris sirgo ir negalėjo nueiti pas Jėzų, prašyti išgydymo. Jis nusiuntė keletą menininkų nupiešti Jėzaus atvaizdo. To meto Romos imperijoje buvo tikima, kad jei nėra imperatoriaus, bet yra jo atvaizdas, tai yra tas pats lyg imperatorius būtų. Dailininkai atnešė karaliui nupieštą Jėzų ir karalius išgijo. Taigi ikona – anapusybės langas", – sako kunigas.

Per rekolekcijas tėvas Stasys turėjo įdomų nutikimą. Vienas žmogus žiūrėjo į ikoną ir prisipažino, kad Jėzus į jį žiūrėjo labai rūsčiai. Po dviejų dienų tas pats žmogus pasakė, kad Jėzus į jį labai švelniai žiūri.
"Pasikeitė žmogaus vidus per maldą, atgailą ir jis pamatė, kad ta pati ikona į jį žiūri visiškai kitaip. Čia nuo mūsų priklauso, kaip aš priimu tą žvilgsnį", – sako pašnekovas.

Ikonų tapytojai – pranciškonų vienuoliai

Šv. Ignaco Lojolos bažnyčiai ikonas parašė italas Karlas Bertagnin OFM. Šis Lietuvoje tarnaujantis brolis pranciškonas su šiauliečiu pranciškonų vienuoliu Pauliumi Vaineikiu OFM yra nutapęs ir kryžių Kretingos pranciškonų vienuolyno vidaus koplyčioje, ir Marijos ikoną, esančią Kretingos bažnyčios klebono raštinėje, kryžių ir Marijos ikoną Pakutuvėnų bažnyčioje bei Kristaus ikoną zakristijoje, keletą ikonų Kryžių kalno vienuolyne bei Tauragės bažnyčioje.

Abu broliai pranciškonai keletą metų vedė ikonografijos kursus Pakutuvėnuose bei JAV, Kenebunkporto vienuolyne, o Karlas – ir Italijoje. Iš jų mokinių šiandien Lietuvoje yra žinoma apie 20 ikonų tapytojų.

Renginiai:

Šį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje aukojamose šv. Mišiose nuo 18 val. bus meldžiamasi už Šiaulių miestą ir jo žmones.

Ketvirtadienį po šv. Mišių bus rengiamas koncertas Šventojo Jono Pauliaus II vizitui paminėti, taip pat bus pašventintos naujosios ikonos.

Penktadienį bažnyčios choras giedos ir melsis šv. Marijai, giedos Gailestingumo vainikėlį už Šiaulius, o šeštadienį bus aukojamos šv. Mišios ir švenčiamas Šlovinimas.REDAKCIJA REKOMENDUOJA