REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Balandžio 20 d. 10:46

Šventinis savivaldybės tarybos posėdis

Ignalina

Lina KovalevskienėŠaltinis: Ignalinos rajono savivaldybė


264904

Balandžio 19 dieną vykusiame pirmajame iškilmingame Ignalinos rajono savivaldybės dešimtosios kadencijos (2023-2027 m.) tarybos posėdyje buvo priimtos tarybos narių, mero priesaikos, pasveikintas įgaliojimus gavęs meras Laimutis Ragaišis.

Posėdį, kuris pradėtas Lietuvos Respublikos himnu, vedė Ignalinos rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Rasa Šatienė. Ji pristatė priesaikų procedūros tvarką ir atvykusius svečius. Posėdyje dalyvavo Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskritims, Seimo nario G. Kindurio patarėjai, įmonių, įstaigų vadovai ir kt.

Tarybos nariai abėcėlės tvarka buvo kviečiami prisiekti. Kiekvienas prisiekiantis kairę ranką laikė ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Visi posėdžio dalyviai priesaikos metu stovėjo. Paskutinis prisiekė meras. Tarybos nario ir mero priesaikos tekstas: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“. Kiekvienam savivaldybės tarybos nariui įteiktas pažymėjimas, savivaldybės ženklelis.

Naująją savivaldybės tarybą sudaro 21 narys: 9 Socialdemokratų partijos atstovai, 7 Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 2 Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų ir po vieną Darbo partijos, Žaliųjų sąjungos ir Liberalų sąjūdžio narį.

Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, meras nėra tarybos narys, jis – savivaldybės vykdomosios valdžios institucija, turintis savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Meras nebalsuos tarybos posėdžiuose, tačiau juos šauks ir pirmininkaus, sudarys posėdžių darbotvarkes, teiks sprendimų projektus.

Tarybos nariams prisiekus rinkimų komisijos pirmininkė R. Šatienė visiems palinkėjo aktyvių ir darbščių kadencijos metų, telkiančios lyderystės, sąžiningo ir sėkmingo darbo gerinant gyvenimo kokybę Ignalinos krašte. Merui buvo uždėtos regalijos, įteiktos gėlės.

Laimutį Ragaišį sveikino Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintauto Kindurio patarėjai Vida Rastenienė ir Enrikas Doviakovskis, Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskritims Egidijus Lapinskas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ignalinos ir Švenčionių skyrių atstovai.

Ignalinos rajono garbės piliečio, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Česlovo Juršėno sveikinimus ir palinkėjimus sutelktai dirbti savo krašto žmonių gerovei perdavė savivaldybės tarybos narys Vilius Cibulskas. Sėkmingo darbui savivaldybės vadovui linkėjo seniūnai, kultūros, švietimo įstaigų, įmonių vadovai.

Perėmęs pirmininkavimą posėdžiui meras Laimutis Ragaišis pirmiausia padėkojo Ignalinos rajono gyventojams už aktyvų dalyvavimą rinkimuose ir parodytą pasitikėjimą, kuris įpareigoja pateisinti lūkesčius. Taip pat sėkmės palinkėta ir už nelengvų ketverių metų svarbius darbus padėkota buvusiam merui Justui Rasikui, už sklandų rinkimų organizavimą ir pirmojo posėdžio vedimą – Rasai Šatienei. Meras jiems įteikė gėlių puokštes.

Tylos minute meras pakvietė pagerbti neseniai šį pasaulį palikusių buvusių Ignalinos savivaldybės tarybos narių Algirdo Panavo ir Vincento Vytauto Cicėno atminimą. Jų šeimos nariams ir artimiesiems išreikšta užuojauta.

Meras L. Ragaišis informavo, kad kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas šaukti gegužės 11 dieną. Jame bus tvirtinami tarybos komitetai, teikiamos mero pavaduotojų kandidatūros. Priminta, kad savivaldybėje bus sudaryta kolegija, į ją įeis meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis.

Meras pranešė, kad laikinai eiti direktoriaus pareigas pavedama Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui Viliui Gasiukevičiui. Tarybos narys Vaidotas Židanavičius merui perdavė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos daugumos veiklos programą, kurią patvirtino Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų, Darbo partijos, Žaliųjų sąjungos ir Liberalų sąjūdžio nariai. Po posėdžio meras ir tarybos nariai nusifotografavo.

---------------

Savivaldybės mero Laimučio Ragaišio biografijos faktai

Ragaišis gimė 1964 m. rugsėjo 20 d. Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos Salomenkos kaime tarnautojų šeimoje.

1971 m. tėvai persikėlė gyventi į Ignaliną. 1982 m. baigė Ignalinos 1-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. įstojo į Lietuvos veterinarijos akademiją. 1983–1985 m. atliko karinę tarnybą, vėliau tęsė mokslus ir įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. 1986 m. sukūrė šeimą, su a. a. žmona Egle užaugino tris vaikus.

Nuo 1989 m. dirbo veterinarijos gydytoju, 1992-1994 m. buvo įkūręs veterinarinių paslaugų individualią įmonę.

1994 m. pradėjo dirbti tuometinėje Ignalinos rajono valstybinėje veterinarijos ligoninėje vyriausiuoju veterinarijos gydytoju. 2000–2016 m. vadovavo šiai tarnybai. 2016 m. išrinktas Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotoju.

Nuo 2019 m. liepos dirbo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus vedėju-valstybiniu veterinarijos inspektoriumi. Nuo 2007 m. – Ignalinos rajono tarybos narys (pirmą kartą į Tarybą išrinktas 1997 m.).REDAKCIJA REKOMENDUOJA