REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2023 m. Rugsėjo 12 d. 10:42

Šv. Jono Pauliaus II vizitui įamžinti – dovana bažnyčiai

Šiauliai

Šiau­lių Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čios bend­ruo­me­nei bu­vęs Šiau­lių me­ras Alf­re­das Lan­kaus­kas su dviem drau­gais – Vin­cu Aba­likš­ta ir Ben­ja­mi­nu Kirs­tu­ku – su­meist­ra­vo ir pa­do­va­no­jo baž­ny­čios ma­ke­tą-ko­pi­ją. (Oksanos Laurutytės nuotr.)

EtapliusŠaltinis: Etaplius.LT


277729

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., buvęs Šiaulių miesto meras, mokslų daktaras, fizikas Alfredas Lankauskas su draugais Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenei padovanojo netikėtą dovaną – Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios maketą-kopiją. Tokia dovana A. Lankauskas panoro įamžinti svarbią datą – rugsėjo 7 d. sukako 30 metų, kai Šiauliuose lankėsi šv. popiežius Jonas Paulius II.

Po vienuoliktos valandos šv. Mišių Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje prieš bendruomenę išėjęs A. Lankauskas pasidalijo netikėta žinia: su dviem draugais – Vincu Abalikšta ir Benjaminu Kirstuku – jis sumeistravo ir bažnyčios bendruomenei dovanoja bažnyčios maketą-kopiją.

A. Lankauskas dalijosi, kad prieš 30 metų jam teko pareiga ir garbė pasitikti Šventąjį Tėvą Šiaulių miesto stadione, į kurį jis atskrido sraigtasparniu. Po to popiežius išvyko į Kryžių kalną, o po šv. Mišių atvyko į Šv. Ignaco Lojolos bažnyčią, kur ilsėjosi, valgė ir meldėsi.

„Tokiu būdu kukli Šiaulių bažnytėlė tapo žinoma visame pasaulyje. Man šie įvykiai paliko prisiminimų visam gyvenimui. Apie tai primena ir iš Šventojo Tėvo gautas proginis medalis, skirtas jo kelionei po Baltijos šalis“, – sakė A. Lankauskas ir tikintiesiems parodė, leido paimti į rankas ir apžiūrėti gautąjį medalį.

Do­va­no­jant baž­ny­čios ma­ke­tą bend­ruo­me­nei, ją pa­šven­ti­no ku­ni­gas Leo Lei­se SJ, Kau­no Šv. Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro (jė­zui­tų) baž­ny­čios vi­ce­rek­to­rius.

A. Lankauskas pasakojo, kad idėja pagaminti bažnyčios maketą jam kilo, besiartinant popiežiaus vizito 30-mečiui. Atmintin įsirėžusį prisiminimą jis sumanė pažymėti projektu: pagaminti bažnytėlės maketą-kopiją.

Idėja jis pasidalijo su dviem draugais, kurie mielai sutiko pagelbėti. „Už tai esu jiems labai dėkingas. Jie yra tikri draugai“, – džiaugėsi maketo autorius.

Tiesa, A. Lankauskas idėją iš anksto pristatė ir Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektoriui Artūrui Sederevičiui SJ, kuris šypsena išreiškė visokeriopą pritarimą, surado išlikusius statybos brėžinius, pagal kuriuos ir kurtas maketas.

Dovanojant bažnyčios maketą bendruomenei, ją pašventino kunigas Leo Leise SJ, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios vicerektorius, sekmadienį Šiauliuose aukojęs šv. Mišias.

Maketą visi norintieji gali apžiūrėti Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios fojė.

A. Lankauskas sako, kad maketo mastelis toks pats kaip ir Šiaulių katedros (1:25). Pernai mokslų daktaras pagamino Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros maketą ir jį pristatė visuomenei.REDAKCIJA REKOMENDUOJA