REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Gegužės 24 d. 15:28

Susitikime su vyskupu dalyvavo ir Plungės rajono meras

Plungė

Etaplius.LTŠaltinis: Telšių vyskupijos kurijos informacija


268172

Gegužės 23 dieną Telšių vyskupą aplankė Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merai. Su merais kartu atvyko ir savivaldybių centrų kunigai. Susitikime Plungei atstovavo Savivaldybės meras Audrius Klišonis ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Vytautas Gedvainis.

Susitikimo pradžioje vyko prisistatymas, nes dalis merų buvo išrinkti pirmą kartą. Susitikimo metu Telšių vyskupas pristatė vyskupijos struktūrą ir apžvelgė Bažnyčios bei valstybės santykių aspektus. Ar tikrai Bažnyčia „atskirta“ nuo valstybės? Pasirodo, tokio atskyrimo negali būti, nes tuomet tikintieji patektų į konfliktą su valstybe. Atskirumas nereiškia atskyrimo.

Ganytojas didelį dėmesį skyrė 2000 m. pasirašytoms tarptautinėms sutartims tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto, kuriose apibrėžiamas valstybės ir Bažnyčios santykis. Kaip numato sutartis „Dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų“, „Lietuvos Respublika ir Šventasis Sostas sutinka, jog tiek Katalikų Bažnyčia, tiek Valstybė yra nepriklausomos bei autonomiškos kiekviena savo srityje ir, laikydamosi šio principo, glaudžiai bendradarbiauja siekdamos kiekvieno žmogaus ir visuomenės dvasinės ir materialinės gerovės.

Kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos ir kompetentingos Katalikų Bažnyčios institucijos abiem šalims priimtinais būdais bendradarbiauja švietimo, kultūros, šeimos, socialiniais, o ypač dorovės bei žmogaus orumo apsaugos klausimais.“

Vyskupas išryškino glaudų bendradarbiavimą ir išvardijo pozityvius tokio bendradarbiavimo pavyzdžius. Po ganytojo pranešimo įsižiebė diskusija, kurios metu merai pasidalijo bendradarbiavimo su bažnytinėmis institucijomis pavyzdžiais.

Seminarijos koplyčioje buvo meldžiamasi už merus ir savivaldą. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie Šventosios Dvasios reikšmę žmogaus gyvenime. „Šventoji Dvasia ateina kaip šviesa, kad galėtume daugiau ir giliau įžvelgti bei pamatyti tai, ko be šviesos iš aukštybių nebegalėtume įžvelgti“, – kalbėjo ganytojas. Pietų metu diskusijos rutuliojosi toliau, o merai išreiškė norą, kad tokie susitikimai taptų tradiciniais ir vyktų dažniau.REDAKCIJA REKOMENDUOJA