REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2017 m. Spalio 3 d. 15:59

Susipažinkite – Molėtų miesto aikštės paminklo idėjos

Molėtai

Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


16050

Savivaldybės administracija, rengdama centrinės Molėtų miesto dalies rekonstrukcijos projektą, kartu buvo paskelbusi ir planuojamo miesto aikštėje pastatyti atminimo įamžinimo ženklo - paminklo kovotojams už Lietuvos laisvę projekto idėjos konkursą, numatė premijas konkurso prizininkams.

Rugsėjo 26 dieną atplėšti pasiūlymų vokai. Gauti 2 paminklo projekto idėjos pasiūlymai, juos vertins Direktoriaus įsakymu sudaryta 7 asmenų komisija. Konkursui pateikti darbai eksponuojami savivaldybės II a. foje iki spalio 16 dienos. Po to vertinimo komisijos posėdyje paaiškės, kas yra pateiktų idėjų autoriai.

Skulptūros mintis – Ašaros

Praeities negalime pakeisti, negalime pasukti įvykių sekos, viskas kas padaryta, paaukota tenka mums prisiminti. Paminklo visuma norima įamžinti praeitį - niūrus laikus, žuvusius žmones, laisvės kainą, mūsų vienybę ir kritusias ašaras. Jos rieda pasilikusiems ir mintimis būnantiems su kovotojais.

Skulptūros kompoziciją sudaro trys skirtingi elementai. Pirma, akmens formos perteikiančios kritusias ašaras. Plastiški skirtingo dydžio tūriai poliruotais paviršiai, kai kurie sustiprinant kritimo emociją - skelti. Antra, septynių metrų diametro skelto granito trinkelių grindinys. Trečias rišantis prie numatomo aikštės rekonstrukcijos – apskritimo formos (trisdešimt centimetrų pločio) fontanas. Įgilintame fontano apskritime numatomas įprasminantis tekstas su Lietuvos herbu ir datomis.

Įvertinus numatomus miesto aikštės architektūrinius sprendinius skulptūra yra horizontalios kompozicijos, nedominuojanti bendrame aikštės vaizde, komponuojama atokiau nuo pagrindinių aikštės pėsčiųjų srautų, kampe prie numatomo fontano. Centrinio akmens aukštis apie 1,3 metro, ilgis apie 2 metrus. Kiti akmeniniai elementai įvairaus dydžio, nuo 0,5 iki 0,8 metro. Pagrindas po paminklų skaldyto granito trinkelių, apjuostas nežymiai įgilintu fontano apskritimu.

Skulptūros (konkrečiau: akmeniniai tūriai, grindinys, tekstas) numatomas atlikimo terminas apie 4–5 mėnesius.

Numatoma projekto kaina neviršija 30000 Eur. Ji tikslinama įvertinus sutarties terminus, bei sąlygas.

paminklas2-3-8010.jpg

paminklas2-1-1-8016.jpg

Skulptūros mintis – paminklas Laisvei

Praeitas šimtmetis paženklintas Lietuvos kovų už laisvę, nepriklausomybę. Mūsų tautiečiai kovojo, kad ateities kartos galėtų gyventi nepriklausomoje valstybėje, kad žmonėms būtų atvertos visos durys ir suteiktos visos į manomos galimybės augti ir tobulėti, naudotis visomis laisvo žmogaus teisėmis. Į Lietuvos istoriją skaudžiai įsirėžė 1944 - 1952 metų įvykiai, sunkios partizanų kovos, antisovietinis pasipriešinimas, niekuo nenusikaltusių žmonių trėmimas į Sovietų Sąjungos gilumą. Lietuvių laisvės kovos vyko itin sunkiomis sąlygomis. Partizanų jėgos negalėjo lygintis su didžiulėmis Sovietų Sąjungos pajėgomis, tad daugelis jų krito nelygioje kovoje, arba žuvo Sibiro tremtyje.

Idėja pastatyti paminklą Molėtuose "Kovotojams už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimui" kilo jau pirmaisiais atgimusios Lietuvos nepriklausomybės metais. Šis idėjos konkursas, tai pirmas žingsnis link šio tikslo įgyvendinimo.

Vieta paminklui parinkta vadovaujantis Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymo rekonstravimo projektiniais pasiūlymais. Pateiktas paminklas skirtas ne tik tiems, kurie paaukojo savo gyvybes Lietuvos nepriklausomybės kovoje, bet jisai apima gerokai platesnę Laisvės sąvoką.

„Apie laisvą reikia galvoti kasdien, o ne vien tik per šventinių dienų minėjimus, pagerbimus. Švenčių dienomis prisimename tuos, kurie kovojo ir mums iškovojo arba žuvo už laisvę. Jiems turi būti mūsų pagarba ir atminimas, bet reikia pasižiūrėti ir į save, kaip tie kovotojai pažvelgtų į mus, į mūsų šiandieninį elgesį. Ar tikrai apsaugome laisvę nuo smurto, savivalės, agresijos? Laisvė - įpareigojantis dalykas, už ją reikia kovoti, nes kova už laisvę - nebaigta. Nevalia nuleisti rankų ir pasiduoti blogybėms, savivaliavimui ir nužmogėjimui. Bet kova už laisvę dar nebaigta. Laimėję mūšį už nepriklausomą valstybę, vis dar turime įtvirtinti pagarbą laisvam žmogui ir žmogaus teisėms kaip aukščiausią laisvos demokratinės valstybės vertybę. Tai tik parodo, kad turime tęsti kovą - kovą už laisvą žmogų, tvirtai ginantį savo teises, bet nesikėsinantį į kitų laisvę, savyje.“ (Prof. V. Landsbergis)

Mūsų tauta niekada nepamiršo, jog yra buvusi laisva, gyveno savo, nepriklausomoje valstybėje. Mumyse visada buvo gyvas laisvės troškimas. Lietuvių tauta niekada nenustojo kovoti, stengtis išsivaduoti iš okupantų gniaužtų. Laisvė - didžiausia dovana, kurią gavome iš praeities kartų, privalome suvokti jos kainą ir ja naudotis atsakingai, ją branginti. Kaip dažnai pamirštame, net nesusimąstome, kiek daug mums suteikia laisvė, kiek daug galimybių gauname kartu su ja ir kiek daug durų yra mums atviros vien todėl, kad pripratome, susigyvenome su laisve. Ne neįsivaizduojame, kad gali būti kitaip. Tačiau privalome nepamiršti, kiek daug buvo kovota už mūsų tautos laisvę, už Lietuvos nepriklausomybę.

„Yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, – tai Laisvė“. Šie pirmojo Ispanijos ministro pirmininko Adolfo Suarez'o, išrinkto po ilgus metus trukusio generolo Fransisco Franco diktatūrinio valdymo, žodžiai puikiai išreiškia laisvės reikšmę žmogui. Žmogui laisvė - neatsiejama asmenybės dalis.

Paminklas plačiąja prasme skirtas Laisvei. Nieks negali užgniaužti ir sutramdyti laisvės troškimo; nei vergovė, nei pančiai, nei pats kiečiausias akmuo....

Paminklo idėja - laisvė suskaldo net kiečiausio granito gniaužtus, laisvė tai vilties angelas, laisvė tai tikėjimas savimi...

„Aš laisvas. Laisvas gyventi. Laisvas tikėti. Laisvas būti pačiu savimi".

Paminklo medžiaga, tai: pagrindas - granito plokštės, paminklas - bronzos liejinys, paminklo dydis - nuo žemės paviršiaus apie 3m,

Paminklo kaina - nuo 30 iki 90 tūkstančių eurų, priklausomai nuo to, koks turėtų būti jo ilgaamžiškumas (deja šis kriterijus konkurso sąlygose nenurodytas).

Idėją statyti paminklą "Kovotojams už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimui" rajono žmonės ir politikai brandiną jau daugiau nei du Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečius, tad šios idėjos uždarymas į ankštą finansinį narvą bei jo prilyginamas eilinio kapinių paminklo vertei, šiuo atveju yra liūdnai sarkastiškas. Negi dvidešimt metų brandinta idėja, pagarba žuvusiems ir visiems kovojusiems už Lietuvos laisvę yra taip pigiai įkainota....

paminklas1-3-8009.jpg

paminklas1-1-1-8013.jpgREDAKCIJA REKOMENDUOJA