REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Spalio 6 d. 14:06

Su profesine švente pasveikinti Joniškio rajono pedagogai

Joniškis

Etaplius.ltŠaltinis: Joniškio rajono savivaldybės inf.


279952

Šiandien, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Joniškio rajono savivaldybės vadovai lankėsi rajono švietimo įstaigose ir sveikino mokytojus su profesine švente.

Susitikimų metu Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius padėkojo pedagogams už kasdienį Lietuvos ateities kūrimą ir linkėjo neišsenkančios energijos, kūrybiškų idėjų, supratimo, kantrybės ir nuoširdžių moksleivių šypsenų.

Tarptautinės mokytojų dienos proga mero padėkos raštai įteikti:

 • Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojai metodininkei Elonai Bernotaitei už darželio vardo populiarinimą, pedagogų telkimą bendruomeninėms ir projektinėms iniciatyvoms;
 • Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ specialiosios grupės mokytojai Rimutei Stapulionienei už profesionalų pedagoginį darbą, projektinę veiklą, nuoširdumą, atsakingumą ir begalinę meilę vaikams;
 • Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Reginai Misiuvienei už fizinio aktyvumo skatinimą ir inovatyvių ugdymo formų taikymą;
 • Joniškio „Aušros“ gimnazijos muzikos mokytojai ekspertei Birutei Jurgaitytei už nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, kūrybiškumą ir profesionalumą organizuojant renginius, kantrybę, atsakomybės ir pareigingumo jausmo ugdymą mokiniams, atskleidžiamus jų gebėjimus ir puoselėjamas gerąsias savybes;
 • Joniškio „Aušros“ gimnazijos geografijos mokytojai ekspertei Giedrei Motiejuitei už nuoširdumą, laiku rastą gerą žodį ir apkabinimą, dėmesį, geranoriškai teikiamą visapusę pagalbą, toleranciją, sėkmingą vadovavimą Joniškio rajono geografijos mokytojų metodinei grupei, Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokytojų tarybai;
 • Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo vyresniajai muzikos mokytojai Dianai Blinovienei už ilgametį profesionalų pedagoginį darbą, nuoširdumą ir atsidavimą savo profesijai;
 • Joniškio rajono pagrindinės mokyklos Gasčiūnų skyriaus dailės ir technologijų mokytojai Rasitąi Dilkienei už kūrybinę raišką ir idėjas bei mokymosi aplinkos estetinį puoselėjimą;
 • Joniškio rajono pagrindinės mokyklos Gataučių Marcės Katiliūtės skyriaus muzikos mokytojai Danguolei Korsakienei už etninės kultūros puoselėjimą, skatinant mokinius pažinti tautos tradicijų savitumą ir gyvybingumą;
 • Joniškio rajono pagrindinės mokyklos Kriukų skyriaus muzikos mokytojui Algimantui Gruodžiui už prasmingą ir veiksmingą muzikinę bei koncertinę ugdomąją veiklą;
 • Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Salomėjai Dovidaitienei už ilgametę pedagoginę veiklą, kūrybingą vadovavimą pradinio ugdymo mokytojų metodinei grupei, sėkmingą mokinių parengimą konkursams, asmeninį indėlį ugdant jaunąją kartą;
 • Joniškio rajono Žagarės gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai Vidai Doviltienei už nepriekaištingą ir sąžiningą pedagoginį darbą bei svarų indėlį siekiant gimnazijos pažangos;
 • Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijos etikos mokytojai metodininkei Angelai Lapienei už teatro menu pagrįstą sėkmingą pedagoginę veiklą bei gimnazijos bendruomenės kultūrinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymą.


REDAKCIJA REKOMENDUOJA