REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2020 m. Gegužės 7 d. 11:30

Spaustuvė „ab“ – kovos už laisvą žodį simbolis

Kaunas

Reporteris SkaistėŠaltinis: Etaplius.lt


129265

Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, kiekvienam primenanti rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Vis dėlto, panaikinus draudimą, laisvė netruko ilgai ir Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, pradėtas ir vėl cenzūruoti laisvas žodis. Tada lietuviai vėl parodė ryžtą kovoti už Lietuvos laisvę. Vieni iš jų – Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius, Pogrindžio spaustuvės „ab“ įkūrėjai.

Spaudos draudimas įvestas po 1863–1864 m. sukilimo. Buvo uždrausta europinės imperijos dalies gubernijose spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus (įskaitant ir latvių katalikų) leidinius lotyniškomis raidėmis. Draudimas galiojo iki 1904 m. Nepaisant to, laisvos spaudos laikotarpis truko neilgai. Įsigalėjus sovietinei okupacijai valstybėje, neuždrausta, tačiau pradėta cenzūruoti spauda ir laisvas žodis. Vis dėlto lietuviai ir vėl rado būdų, kaip skleisti patriotinio ir religinio turinio leidinius, kurie buvo ypač svarbūs kovojant dėl Lietuvos laisvės. Vieną tokių būdų rado ir Vytautas Andziulis bei Juozas Bacevičius, jie 1979 m. įkūrė nelegalią spaustuvę, kuri dabar yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys.

1979 m. spaustuvininkas Vytautas Andziulis savo sodyboje, po namu iškastame požemyje, įrengė slaptą spaustuvę. Sutaręs bendradarbiauti su J. Bacevičiumi nelegalią spaustuvę pavadino „ab“ (pavardžių pirmosios raidės). Spaustuvė-leidykla nesusekta veikė dešimt metų (1980–1990). Pirmoji šioje spaustuvėje išleista knygelė – vyskupo Kazimiero Paltaroko „Tikybos pirmamokslis“. Vėliau buvo leidžiami Juozo Urbšio prisiminimai, Adolfo Damušio studija apie sovietinį genocidą, poetų Juozo Gražulio, Roberto Grigo (Rasūno), Kęstučio Genio kūryba ir kt. Sovietinės okupacijos metais čia buvo slaptai atspausdinti ir išplatinti 23 pavadinimų draudžiami patriotinio bei religinio turinio leidiniai, kurių bendras tiražas 138 000 egzempliorių.

Nuo 1997 m. Pogrindžio spaustuvė „ab“ yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys. Pogrindžio spaustuvėje-muziejuje galima pamatyti iškiliosios spaudos įrangą, antinacinės ir antisovietinės kovos dokumentų kopijas, pogrindinės spaudos leidinių, rezistencinės kovos dalyvių nuotraukas. 2008 m. spaustuvė įtraukta į tarptautinį istoriškai vertingų šaltojo karo įrenginių ir vietovių sąrašą.

Šiuo metu, dėl valstybėje paskelbto karantino, spaustuvėje lankytojai nėra priimami, tačiau ateityje ir toliau bus galima apsilankyti šioje slaptoje, laisve dvelkiančioje vietoje.REDAKCIJA REKOMENDUOJA