REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2018 m. Balandžio 17 d. 10:49

Socialdemokratai tylūs, nes nemato prasmės?

Šakiai

Šakių socialdemokratų Garbės pirmininkas Rimgaudas Lebedžinskas (kairėje) ir šiuo metu Šakių skyriui vadovaujantis Viktoras Lebedžinskas, palaikydami Mindaugą Bastį, piktinosi, kad nė vienoje partijoje taip nėra, jog nevertintų savo narių. Dariaus Pavalkio nuotr.

Gintarė MartinaitienėŠaltinis: Etaplius.lt


34747

Į ataskaitinę konferenciją rinkosi Šakių skyriaus socialdemokratai (LSDP). Kaip niekad tylūs bičiuliai nekėlė diskusijų, neturėjo klausimų nei metines ataskaitas teikusiems bendrapartiečiams, nei savo svečiui Seimo nariui Algirdui Sysui, kuris atvirai stebėjosi jų nekalbumu. Tik baigiantis konferencijai skaudulys pratrūko ir jie atvirai išsakė palaikymą Mindaugui Basčiui, šiuo metu suspendavusiam savo narystę partijoje.

lsdp2.jpg

Nemoka nario mokesčio
Ataskaitinėje konferencijoje buvo pristatytos ir vienu kartu vienbalsiai patvirtintos keturios metinės ataskaitos, kurios jokių papildomų diskusijų nesukėlė. Buvo nusistebėta tik vienu faktu, kad iš 254 skyriaus narių nario mokestį susimokėjo tik 111. Tai išgirdęs A. Sysas klausė, ką veikia Finansų ir revizijos komisija, kuri ir turėtų išsiaiškinti, kodėl dalis partiečių nemoka nario mokesčio. Pasak jo, tada Etikos ir procedūrų komisija turėtų daug darbo užuot nieko nedirbusi, kaip yra dabar, nes kituose skyriuose ši komisija yra labai griežta.
„Po partijos nubyrėjimo buvo išsiaiškinta, kad joje buvo labai daug popierinių narių, kurie nemokėjo nario mokesčio ir jokiame politiniame gyvenime nedalyvavo, todėl siūlyčiau Etikos ir procedūrų komisijai pasidomėti savo skyriaus nariais, – siūlė svečias. – Jūs visi vienbalsiai patvirtinote skyriaus įstatus, o mūsų naujajame statute yra labai griežtas požiūris į nario mokesčio mokėjimą, nes jo nesusimokėjęs partijos narys negali niekur kandidatuoti. Aš nesiūlau mėtyti iš partijos žmones, bet pabandykite pasitarti, kaip galėtumėte išspręsti šią problemą.“
Kadangi Etikos ir procedūrų komisija sumažėjo vienu nariu, vietoj išvykusio Stasio Juozulyno komisijos pirmininkas Edvardas Belevičius siūlė Juozą Juodį. Šis konferencijoje nedalyvavo, o už akių žmogų rinkti nekorektiška. Pasiūlytas kitas kandidatas Darius Jakavičius bičiulių prašė jo nerinkti į nieko nedirbančią komisiją, nes jis nori dirbti. Tačiau kitos kandidatūros neiškėlus jo ilgai įkalbinėti nereikėjo ir partiečiai patvirtino D. Jakavičiaus kandidatūrą.

Palaiko europarlamentarą
Bene svarbiausias klausimas konferencijoje – kandidato nuo LSDP į Lietuvos Respublikos prezidentus iškėlimas ir tvirtinimas. LSDP pirmininko pavaduotoja Raminta Jakelaitienė trumpai pristatė du galimus socialdemokratų kandidatus į LR prezidentus – Viliją Blinkevičiūtę ir Povilą Vytenį Andriukaitį. Pasak R. Jakelaitienės, kadangi V. Blinkevičiūtė atsisakė dalyvauti, buvo palaikyta P. V. Andriukaičio kandidatūra.
„Tai žmogus eruditas, labai apsišvietęs, apsiskaitęs, su įdomia biografija, įtaigus ir turintis ką pasakyti. Be to, reikia paminėti, kad jis dalyvavo rinkimuose į prezidentus ir 1997m., ir 2002m., tad jau turi patirties ir yra politikas-profesionalas“, – pristatė europarlamentarą LSDP pirmininko pavaduotoja, kviesdama palaikyti jo kandidatūrą ir už jį balsuoti.
„Kadangi mūsų laukia, galima sakyti, septyni oficialūs rinkimai: du etapai į mero, du etapai į savivaldą, du etapai į prezidento postą ir vienas į Europos Parlamentą, turime tam labai gerai pasiruošti, – savo nuomonę išreiškė svečias. – Aš pritariu P. V. Andriukaičio kandidatūrai, nes šiuo metu mums labai trūksta atviros kairiosios minties, diskusinės minties. Ir pats europarlamentaras sutiktų eiti į rinkimus ne todėl, kad juose dalyvautų, o todėl, kad laimėtų, tad jam labai svarbus mūsų visų palaikymas.“
Šakių skyriaus socialdemokratai už P. V. Andriukaičio kandidatūrą balsavo beveik vienbalsiai, tik vienas susilaikė.

Nepalaiko savų?
Kalbant apie savivaldą, į mero ir kitus savivaldos postus socialdemokratai šiandien dar neturi realių kandidatų. Anot V. Lebedžinsko, iš aštuonių kandidatų į mero postą po ilgų įkalbinėjimų septyni dalyvauti atsisakė, o vienas dar neapsisprendęs – jis šį mėnesį ketina duoti atsakymą, tad jo pavardė neįvardyta. Kadangi Šakių skyriaus socialdemokratai dar neturi kandidato ir į Seimo rinkimus, pirmininkas siūlė jų tvirtinimą atidėti iki artimiausios konferencijos, kurią būtų galima sušaukti birželio 23 d. Šakiuose organizuojamoje grandiozinėje šventėje „Apkabinkim Zanavykijos kraštą“.
A. Sysas nusistebėjo, kad šakiečiai visai nekalbėjo apie savivaldos rinkimus.
„Nežinau, ar vėl laikote kažką paslaptyje, kol vienas nesutinka, bet kiti skyriai jau formuoja savo sąrašus, tad nereikėtų laukti paskutinės minutės. Vasara, manau, geriausias laikas pasirodyti rinkėjams“, – pastabas išsakė Seimo narys, pabrėždamas, jog supranta, kad klausimas, kas kandidatuos į Seimą, yra jautrus ir sudėtingas, juo labiau, kad dar ir M. Bastys nėra iki galo apsisprendęs.
„Jis pats atėjo ir pasakė, kad dar nenori grįžti į partiją, nors mes kaip tik raginame apsispręsti. Nematau kliūčių jam būti partijos nariu. Kitas dalykas – jo dalyvavimas neeiliniuose rinkimuose į Seimą. Aš jo vietoje dar nekandidatuočiau, kad aprimtų tos bereikalingos kalbos, o 2020 m. drąsiai būtų galima kandidatuoti, bet čia jau jo ir jūsų apsisprendimas“, – teigė A. Sysas.
V. Lebedžinskas patikino, jog M. Bastys, yra kalbinamas sugrįžti į Šakių skyrių ir prašė A. Syso draugiškai paskatinti jį tai padaryti. Svečias siūlė įpareigoti R. Jakelaitienę su juo pakalbėti, mat šiuo metu M. Bastys dirba UAB „Agrolina“ ir yra jos pavaldinys.
„Kitomis aplinkybėmis aš mielai priimčiau šį įpareigojimą, bet dabartinėmis norėčiau nusišalinti. Šią poziciją užleidžiu skyriaus pirmininkui, nes manau, kad man tai daryti yra nekorektiška“, – įsitikinusi LSDP pirmininko pavaduotoja.
„Mūsų bėda ta ir yra, kad mes nepalaikome savų ir nuo visų klausimų nusišaliname“, – konstatavo faktą Šakių skyriaus pirmininkas.
Pritardamas šiai minčiai, skyriaus Garbės pirmininkas Rimgaudas Lebedžinskas atsakė į A. Syso pastebėjimą, kodėl šakiečiai sėdi tylūs ir ramūs.
„Mes jau išsitriukšmavome, išsidiskutavome visais lygiais, tačiau dėmesys buvo nulinis – šuns balsas į dangų neina. Jokio užtarimo nesulaukėme mūsų partijos nariui. Kodėl absoliučiai niekas nereaguoja? – klausė jis. – Jei kažkas pasakė, kad šitas žmogus – vagis, nors ir žino, kad taip nėra, ir juokas ima nuo tų kaltinimų, vis tiek pritaria: „Teip, vagis. Ir panašus, rupūžė, į vagį.“ Tai mūsų prezidiumas eina šia linkme. Tai yra šlykštu. Šitaip nėra nė vienoje partijoje, kad taip nesiskaitytų su savo nariais. Dėl to mes dabar ir tylime, nes nematom prasmės.“
Šie R. Lebedžinsko žodžiai buvo palydėti bičiulių pritarimo plojimais.

Šakių rajono laikraštis „Draugas“REDAKCIJA REKOMENDUOJA