REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2018 m. Rugsėjo 21 d. 11:34

Smerkiame gėdingus veiksmus neteisėtame LSDP Kaišiadorių skyriaus tarybos posėdyje

Kaišiadorys

© Sputnik / Александр Липовец

Virginija ŠimkūnienėŠaltinis: Etaplius.lt


53265

Rugsėjo 4 d. Kaišiadorių rajoną sudrebino precedento neturintis įvykis: neteisėtame Lietuvos socialdemokratų partijos Kaišiadorių skyriaus tarybos posėdyje, galimai šiurkščiai pažeidžiant LSDP statutą, buvo bandoma iš partijos pašalinti aktyvius, energingus, politinę patirtį turinčius socialdemokratus – Vytautą Silvanavičių, Algimantą Radvilą ir Marių Muižiniką. Jie yra ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai, o Marius Muižinikas – ir LSDP tarybos narys.

Tokį neteisėtą ir galimai LSDP Statutą pažeidžiantį veiksmą inicijavo Eugenijus Cikanavičius, Česlovas Neviera, Albinas Anužis, Romualdas Kubiakas. Tai buvo keršto akcija, pirmiausia, prieš Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir perversmas prieš LSDP Kaišiadorių skyriaus tarybos narius, kurie, jų manymu, balsavo už Č. Nevieros atleidimą iš rajono savivaldybės administracijos vadovo pareigų. Tačiau Tarybos posėdžio medžiaga parodo, jog socialdemokratai palaikė Č. Nevierą. Nesuprantamas perversmas nukreiptas būtent prieš tuos politikus, kuriems atstovavimas socialdemokratų idėjoms bei darbas savo krašto žmonėms visada buvo nepalyginamai svarbiau negu šilti postai ar konjunktūriniai sprendimai.
Minėtam gėdingam ir neteisėtam LSDP Kaišiadorių skyriaus posėdžiui savavališkai, neturėdamas tam reikalingų įgaliojimų ir ne kartą pažeisdamas LSDP Statutą, pirmininkavo E. Cikanavičius. Beje, dauguma tarybos posėdžių buvo organizuojami nuo 12 val. ir trukdavo 2–2,5 valandos. Vadinasi, savivaldybės administracijos bei savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų darbuotojai posėdžiaudavo savo tiesioginio darbo metu. O kai kuriems partijos skyriaus tarybos nariams dar reikėjo laiko sugaišti ir kelionėje – atvykti iš Nemaitonių, Paparčių, Kruonio.
E. Cikanavičius neteisėto posėdžio metu ir toliau ciniškai pažeidinėjo partijos Statutą, pasiūlydamas pašalinti iš partijos V. Silvanavičių, A. Radvilą bei M. Muižiniką. Statuto 14.1 straipsnis aiškiai skelbia, kad įspėjimą LSDP nariui gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus prezidiumas arba taryba, tik esant etikos ir procedūrų komisijos siūlymui. Kaip paaiškėjo tolimesnėje posėdžio eigoje, etikos ir procedūrų komisija tokio sprendimo nebuvo priėmusi. E. Cikanavičius vienasmeniškai, savivaliaudamas ir pasiūlydamas tokį sprendimą, nesant etikos ir procedūrų komisijos siūlymo, tiesiog išsityčiojo iš partijos Statuto.
Dar daugiau, perversmo organizatoriai, matydami, kad gali pritrūkti tarybos narių balsų atitinkamiems sprendimams priimti, ėmė riboti balsavimo teisę tarybos nariams. Už palankius sprendimus pasisakantys nariai į susirinkimą buvo kviečiami iš anksto, o tie nariai, kurie turėdavo kitokią nuomonę, kvietimą į susirinkimą gaudavo susirinkimo išvakarėse ar net susirinkimo dienos rytą. Dar vienas akibrokštas, kad vieno iš vykusių posėdžių išvakarėse net panaikino vieną partijos grupę ir savivaldybės konflikgrupėje perrinko jiems neparankią grupės pirmininkę. Taip pat, iš anksto nepranešus ir neperspėjus, buvo uždrausta balsuoti tiems nariams, kurie buvo 6 mėn. nesumokėję nario mokesčio, nors ankstesniuose rugpjūčio mėnesio posėdžiuose jiems balsuoti leisdavo. Ir tais nariais, kad ir kaip būtų keista, buvo išimtinai tie, kurie nepalaikė E. Cikanavičiaus pasiūlymų.
Pažymėtina, jog LSDP nariams nėra leidžiama susipažinti su vykusių skyriaus tarybos posėdžių medžiaga. Kreipiantis į LSDP Kaišiadorių skyriaus sekretorę D. Taraškevičienę su prašymu pateikti bet kurio vykusio posėdžio protokolus, iki šiol nebuvo gautas nei vienas su vykusiais posėdžiais susijęs dokumentas, nenurodant jokių motyvų. Kaišiadorių rajono socialdemokratai visada pasižymėjo kaip stipri organizacija, jungianti daug patyrusių, energingų, savo kraštą mylinčių žmonių. Demokratiška diskusija ir pagarba partijos bičiuliams visada buvo Kaišiadorių rajono socialdemokratų savybės. Tokie desperatiški perversmo iniciatorių veiksmai kelia didelį pavojų socialdemokratinėms vertybėms, pakerta taip sunkiai iškovotą žmonių pasitikėjimą.
Akivaizdu, kad toks savivaliavimas daro labai didelę žalą visos Lietuvos socialdemokratams, todėl tokie veiksmai turės ir pasekmių.
Jau artimiausiu metu šia situacija nepatenkinti partijos bičiuliai inicijuos skyriaus susirinkimą. Jo metu privalo būti atšaukti skyriaus tarybos neteisėti sprendimai. O perversmininkų veiksmai turi būti teisėtai įvertinti ir priimti sprendimai.
Tik atlikus šiuos neišvengiamus veiksmus, galėsime atstatyti sušlubavusį Kaišiadorių socialdemokratų autoritetą ir išlaikyti rinkėjų pasitikėjimą.

Vilius KARPAVIČIUS LSDP Kaišiadorių skyriaus prezidiumo narys,
Živile JONIKAITE LSDP Kaišiadorių skyriaus tarybos narė
ir kiti tarybos nariaiREDAKCIJA REKOMENDUOJA