REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Kovo 18 d. 13:09

Simne – šv. Mišios už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjus ir platintojus

Alytus

Etaplius.LTŠaltinis: Alytaus rajono savivaldybė


295219

Jau 52-eji. Prieš tiek laiko Simnas įrašė labai svarbų puslapį į Lietuvos nepriklausomybės susigrąžinimo, rezistencinės kovos su sovietų okupacijos režimu istoriją. Būtent čia prasidėjo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos (LKBK) leidimas. Sekmadienį Simno bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už LKBK leidėjus ir platintojus, o po jų gyventojai buvo pakviesti dalyvauti konferencijoje. Garbių svečių gretose buvo ir LKBK redaktorius ir leidėjas – kardinolas Sigitas Tamkevičius, Alytaus rajono savivaldybės vadovai.

Merės padėka – už neišmatuojamą indėlį lietuvių tautai

Šiai progai skirtame renginyje ir šv. Mišiose dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės vadovai – merė Rasa Vitkauskienė ir vicemeras Aurimas Truncė.

„Nepatyrusiam sovietinio nužmoginimo sistemos, šiandien, ko gero, net sunku įsivaizduoti, kiek pasiaukojimo, drąsos, pasitikėjimo vienas kitu ir ryžto reikalavo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidimas ir platinimas. Su didžiausia pagarba visiems, kas kūrė ir prisidėjo prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ sklaidos, šiandien lenkiame galvą. Už beribę meilę Bažnyčiai ir Tėvynei. Už neišmatuojamą indėlį visai lietuvių tautai ir keliui į nepriklausomybę. Už tikėjimą ir šviesą žmonių širdyse ir už tiesą, paskleistą po visą pasaulį. Laisvė nėra savaime suprantama. Tai ne dovana. Laisvė labai trapi. Todėl šiandien visiems jums norėčiau palinkėti tik vieno – vertinti ir saugoti tai, ką šiandien turime, o prireikus, kovoti tiek, kiek reikės. Dar kartą. Dėl laisvės. Dėl mūsų vaikų. Dėl Lietuvos ateities“, – kalbėjo merė R. Vitkauskienė.

Konferencijos metu pranešimą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, apžvelgęs pogrindinio leidinio svarbą.

Į Simno parapijos klebono kunigo Raimundo Žukausko organizuotą renginį buvo pakviesti Simno miesto gyventojai, taip pat atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Mažeika, Alytaus rajono tarybos nariai.

Pirmasis kronikų leidimas – Simne

1972 m. kovo 19 d. Simne parengtas ir išleistas pirmasis šio pogrindinio leidinio numeris. Žinias rinko, redagavo, spausdino rašomąja mašinėle ne tik tuo metu Simne kunigu tarnavęs dabartinis kardinolas S. Tamkevičius, bet ir seserys vienuolės, jiems talkinę parapijiečiai. LKBK rašė apie okupacinės sovietų valdžios persekiojimus, diskriminaciją, tikinčiųjų gyvenimą.

Leidinys tapo labai populiarus, buvo platinamas daugelyje pasaulio šalių, verčiamas į kitas kalbas. Nors pogrindyje dirbusius redaktorius ir leidėjus valdžia persekiojo, LKBK gyvavo net 17 metų, buvo išleistas 81 šio leidinio numeris. Simne LKBK buvo leidžiama 1972–1975 m.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ yra reikšmingiausias pogrindinis leidinys, leistas sovietų okupuotoje Lietuvoje 1972–1989 m. Sovietmečiu tai buvo vienas iš informacijos šaltinių apie okupacinio režimo vykdomą tikinčiųjų persekiojimą. „Kroniką“ leido Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui artimi kunigai, seserys vienuolės ir pasauliečiai katalikai. Nors buvo suimtas ne vienas jos bendradarbis, per 17 metų sovietų KGB nesugebėjo likviduoti šio leidinio. Iš viso išleistas 81 „Kronikos“ numeris. Vakaruose jis leistas anglų, italų, ispanų, vokiečių ir kitomis kalbomis.REDAKCIJA REKOMENDUOJA