REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2022 m. Vasario 11 d. 14:17

Šiemet Kauno miesto biudžetas sieks 478,4 milijono eurų

Kaunas

stocksnap.io nuotr.

Reporteris AgnėŠaltinis: Etaplius.lt


204442

Visuomenė jau turi galimybę susipažinti su viešai paskelbtu internete Kauno miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto plano projektu. Iki vasario 17 dienos galima teikti pastabas bei pasiūlymus, o pagrindinį šių metų savivaldybės finansinį dokumentą – biudžeto planą – Kauno miesto taryba svarstys ir tvirtins savo artimiausiame posėdyje vasario 22-ąją.

Kaip teigia savivaldybė, 2022-ųjų Kauno biudžeto projektas parengtas vadovaujantis strateginiu 2022–2024 m. miesto veiklos planu, vykdomomis programomis, tęstiniais ir numatomais projektais, savivaldybės surenkamomis pajamomis bei kitais asignavimais. Jis siekia 478,4 mln. eurų.

Didžiausią šiemetinio Kauno miesto savivaldybės biudžeto dalį tradiciškai sudaro švietimas, toliau rikiuojasi miesto infrastruktūra ir tvarkymas, socialinė bei sveikatos apsauga. Stabilus ir subalansuotas biudžeto augimas leis atliepti kasdienius gyventojų poreikius, tęsti ir pradėti naujus projektus bei didinti biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus.

Du trečdalius (320,6 mln. eurų) biudžeto pajamų, kaip planuojama, sieks savivaldybės indėlis, 31 proc. (148,5 mln. eurų) – įplaukos iš valstybės bei Europos Sąjungos fondų ir vos 2 proc. (9,3 mln. eurų) – skolintos lėšos. Metams įsibėgėjant, biudžetas gali didėti ir būti tikslinamas dėl papildomai gautų valstybės ar ES paramos lėšų.

Finansine išraiška didžiausią biudžeto pyrago dalį planuojama atriekti švietimui (45,6 proc. visų biudžeto lėšų, arba 218,3 mln. eurų). Kaip ir anksčiau, bus nuosaikiai didinamas finansavimas ugdymo kokybei gerinti, neformaliam švietimui bei vaikų užimtumui per atostogas. Bendra švietimui skiriamų lėšų suma, lyginant su pernykšte, biudžete padidėjo 14,4 proc.

Savivaldybė praneša, kad dalis biudžeto lėšų skiriama ugdymo įstaigų išlaikymui, mokyklų ir darželių modernizavimui bei naujų objektų statyboms. Jau greitai mažiausiems kauniečiams duris atvers vadinamasis Kuršių darželis Šilainiuose, šiuo metu intensyvūs statybų darbai vyksta ir Vilijampolėje, Jūratės gatvėje. Taip pat ruošiamasi lopšelio-darželio statyboms Romainiuose, Vijūkų gatvėje.

Ženkli biudžeto dalis numatyta miesto tvarkymui bei infrastruktūros plėtrai – 84,9 mln. eurų (17,8 proc.), investicijoms į sveikatos ir socialinės apsaugos sritis – 53 mln. eurų, arba 11,1 proc.

„Miesto biudžetas paskirstytas pagal prioritetus, siekiant įgyvendinti ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai svarbius strateginius objektus. Atsižvelgdami į ekonominę situaciją, keliame atlyginimus biudžetinių įstaigų darbuotojams. Visada siekiame paskirstyti lėšas racionaliai, planuodami į priekį. Jei greta miesto pastangų sulauktume ir stipresnio prisidėjimo iš valstybės, daugelis procesų vyktų nepalyginamai sparčiau“, – teigė Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis.

Daugiau kaip 24,2 mln. eurų šiemet numatyta skirti būtent atlyginimams didinti. Jie bus paskirstyti švietimo, kultūros, sporto, socialinės ir sveikatos srities darbuotojams bei kitų biudžetinių įstaigų specialistams.

Palyginti su praėjusiais metais, padvigubėjo kultūros finansavimas – nuo 15,8 iki 31,3 mln. eurų. Ypatingas dėmesys skiriamas projekto „Kaunas ir Kauno rajonas– Europos kultūros sostinė 2022“ programai, miesto kultūriniams renginiams ir ilgametėms „Iniciatyvų Kaunui“, „Kauno akcentų“ bei Paveldotvarkos programoms.

Anot savivaldybės atstovų, numatoma per 3,5 mln. eurų investuoti į kultūrai svarbių objektų priežiūrą ir remontą. Tarp didžiųjų projektų – būsima Dainų slėnio rekonstrukcija, Kauno rotušės atnaujinimas ir inovatyvaus muziejaus įkūrimas, taip pat M. K. Čiurlionio koncertų centro techninio projekto rengimas.

Investicijas į sveikatos bei socialines sritis šiemet siūloma miesto biudžeto plane didinti beveik 5 proc. – iki 53 mln. eurų. Kaune numatoma ir toliau sistemingai plėsti bei tobulinti paslaugas, gerinti gyvenimo sąlygas žmonėms su negalia, rūpintis pažeidžiamomis visuomenės grupėmis. Taip pat savivaldybė užtikrins finansavimą bei tęstinumą pasiteisinusioms Savižudybių prevencijos ir „Judėk sveikai“ programoms.

Apie 2,5 proc. didėja miesto infrastruktūros ir tvarkymo sričiai skirti biudžeto asignavimai. Jie orientuoti į kokybiškos ir saugios susisiekimo infrastruktūros, švarios aplinkos, efektyvaus atliekų tvarkymo užtikrinimą, darnų miesto teritorijų planavimą ir plėtrą. Tarp svarbiausių ateinančių metų tikslų – likusios Laisvės alėjos atkarpos rekonstrukcija tarp Vytauto prospekto ir Trakų gatvės, tęsiami darbai Aleksoto inovacijų pramonės parke, steigiama Kauno būsto modernizavimo agentūra.

Bus skirta pakankamai lėšų ir sėkmingam didžiųjų projektų – S. Dariaus ir S. Girėno stadiono statybų, legendinės Kauno sporto halės rekonstrukcijos, Irklavimo bazės trasos gilinimo, Ąžuolyno ir kitų miesto parkų atnaujinimo darbų užbaigimui. Pastaraisiais metais daugelyje objektų nemažai nuveikta, todėl šiemet aplinkos apsaugos bei kai kuriose kitose srityje Kauno savivaldybės biudžeto lėšų poreikis atitinkamai mažesnis.

Sportui 2022-iesiems numatyta 45,8 mln. eurų. Greta didžiųjų projektų užbaigimo, toliau bus investuojama į sporto bazių ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ar įkūrimą, aktyvaus laisvalaikio programas. Šiemet planuojama pradėti lengvosios atletikos maniežo statybas, Šilainių baseino rekonstrukciją.

Per 2022-uosius bus baigti atnaujinimo darbai Santakos, Neries krantinės ir Naugardiškių parkuose. Prie pabaigos artėja ir Ąžuolyno tvarkyba. Drauge su baigiamais statybų darbais ryškių pokyčių sulauks ir parkas Nemuno saloje, taip pat suplanuota atnaujinti nediduką skverą ties Gedimino ir Kęstučio gatvių sankirta. Šiems darbams skirta per 4,6 mln. eurų. Dar 3,4 mln. biudžeto eurų numatyta nuolatinei miškų, parkų, miesto skverų ir kitų žaliųjų erdvių priežiūrai, apsaugai bei tvarkymui, nurodoma Kauno miesto savivaldybės pranešime.

ELTAREDAKCIJA REKOMENDUOJA