REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Birželio 23 d. 08:22

Šiaulių miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“

Šiauliai

EtapliusŠaltinis: Savaitraštis „Etaplius“


271030

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikų socialinę integraciją, gerinant socialinių paslaugų kokybę, jų prieinamumą, kuriant naujas socialines paslaugas Jelgavos ir Šiaulių miestų savivaldybėse.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. „Interreg V-A“ Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto partneriai:

1. Projekto pareiškėjas (vadovaujantysis partneris) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

2. Projekto partneris – Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Projekto veiklos:

1. Vaikų dienos centro, klubo „Tarp savų“ (adresu Aušros al. 64, Šiauliai), patalpų paprastasis remontas ir reikiamos įrangos, baldų bei kompiuterinės technikos įsigijimas.

2. Atvirojo jaunimo centro patalpose (adresu Vytauto g. 103A, Šiauliai) 24/7 erdvės jaunimui įkūrimas, stogo ir patalpų paprastojo remonto darbai, įrangos, baldų bei kompiuterinės technikos įsigijimas.

3. Globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų skatinimo informacinė kampanija.

4. Globėjams (rūpintojams) ir budintiems globotojams teikiamos teisinės ir psichologo konsultacijos.

5. Naujos socialinės paslaugos „Darbas su jaunimu gatvėje“ aprašo parengimas, pilotinis pritaikymas ir rekomendacijų parengimas, gerosios patirties perėmimas.

6. Gerosios patirties mainų vizitai Šiauliuose, Jelgavoje (Latvija) ir Balstogėje (Lenkija).

Įgyvendinat projektą, gerinamos ir kuriamos naujos socialinės paslaugos, tokios kaip darbas su jaunimu gatvėje, bei didinamas jų prieinamumas, siekiant sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų lengviau integruotis į visuomeninį socialinį gyvenimą.

Pagrindiniai projekto rezultatai – suremontuotos vaikų dienos centrų patalpos Jelgavoje ir Šiauliuose, Atvirajame jaunimo centre įrengta 24/7 erdvė, įgyvendinta informacinė kampanija, skatinanti tapti vaikų globėjais ar įtėviais, suteiktos konsultacijos šeimoms, parengti naujos socialinės paslaugos teikimo aprašymai, patobulinta socialinių viešųjų paslaugų teikimo sistema. Projekto koncepcija numatė tarpvalstybinio pasienio regiono šalių bendradarbiavimą, dalijimąsi ankstesne patirtimi, socialinių paslaugų plėtrą, rengiant ir išbandant naujas socialines paslaugas, didinant teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą, gerinant jų administravimą.

Bendras projekto biudžetas – 661 092,19 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 561 928,35 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas – 308 744,22 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 262 432,58 Eur,

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. liepa–2023 m. birželis.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Užs. Nr. 101920REDAKCIJA REKOMENDUOJA