REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mokslas2024 m. Kovo 6 d. 10:49

Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogės tarptautiniuose mokymuose, atliepiančiuose Erasmus+ akreditacijos ir mokyklos strateginius tikslus

Šiauliai

Šiaulių Dainų progimnazijaŠaltinis: Etaplius.lt


294012

Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogės tarptautiniuose mokymuose, atliepiančiuose Erasmus+ akreditacijos ir mokyklos strateginius tikslus.

Net trys Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogų komandos 2024 m. vasario 19-24 d. dalyvavo tarptautiniuose mokymuose, atliepiančiuose Erasmus+ akreditacijos (Nr. 2022-1-LT01-KA120-SCH-000111891) ir mokyklos strateginius tikslus. Buvo siekiama tobulinti pedagogų įgūdžius ir kompetencijas, užtikrinant progimnazijos mokinių įtrauktį, pasiekimų ir pažangos tvarumą, savalaikės mokymosi pagalbos teikimą bei kokybiško, patyriminio, inovatyvaus ugdymo(si) organizavimą, taikant atnaujintus metodus.

Istorijos mokytoja Ramūnė Gedminienė, technologijų mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė ir matematikos mokytoja Edita Žitkevičienė) dalyvavo kursuose „Mes visi ypatingi: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukimas ir palaikymas klasėje ir už jos ribų“ Florencijoje, Italijoje. Lektorė Maddalena Bucciarelli supažindino kursų dalyvius su dažniausiai pasitaikančiais mokymosi sunkumais ir negaliomis. 18 kursų dalyvių dalinosi patirtimi apie įtraukųjį ugdymą savo mokyklose. Dauguma dalyvių sutiko su nuomone, kad labai svarbu atsisakyti išankstinių nuostatų apie specialiųjų poreikių mokinių galimybes. Remiantis lektorės išdėstytomis pozityvios psichologijos nuostatomis (PTS), laimingi žmonės ugdomi tada, kai pamokoje atsiranda daugiau pasirinkimų, daugiau nustebimo, teigiamų emocijų, kažkiek siurprizų ir net klaidų, kurios padeda tobulėti.

Mokymų metu dalyviai išbandė nemažai veiksmingų mokymo(si) strategijų („Edvardo de Bonno mąstymo kepurės“, „Žuvies kaulai“, „Venno diagrama“ ir kt.). Pristatytas PERMA gerovės modelis, kurį 2010 m. sukūrė M. Seligmanas, aktualizuojantis teigiamų emocijų bei santykių prasmę ugdymo procese.

Progimnazijos skyrių vedėjos Daiva Stonė ir Laima Zeringienė mokymuose ,,Konfliktų valdymas, emocinis raštingumas ir patyčių prevencija" Barselonoje, Ispanijoje turėjo galimybę teorines žinias praktiškai išbandyti žaidybinėse, kūrybinėse, grupinėse veiklose kartu su dar 11 Europos pedagogų.
Lektorė Marina Clauzet, meno terapijos ir mediacijos, jogos specialistė, organizavo praktines veiklas, orientuotas į pozityvaus mikroklimato kūrimą ugdymo įstaigose. Buvo akcentuojama patyčių prevencijos svarba, gilintasi į jausmų atpažinimo ir pripažinimo praktikas, dėmesingo įsisąmoninimo, nesmurtinės komunikacijos lavinimą, asmeninių ribų išsaugojimą. Pristatyti socialinio emocinio ugdymo būdai, mokyklos erdvių įtaka, gamtos svarba, fizinės veiklos, įvairių meno rūšių, kvapų terapija, kvėpavimo technikos, tiksliniai žaidimai, padedantys išlaisvinti emocijas ir stiprinti emocinį raštingumą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Valionienė ir pradinio ugdymo mokytoja Irena Kazymirkienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Projektais paremtas mokymasis (PBL): efektyvinkime mokinių mokymąsi, siejant jį su realiu pasauliu!“ Valensijoje, Ispanijoje.

Lektorius Iacopo Falciani supažindino su praktinėmis strategijomis ir įrankiais, skatinančiais kritinį mąstymą, savarankiškumą, bendradarbiavimą bei mokinių įsivertinimą. Savaitės trukmės kursuose buvo mokomasi kurti išsamius, efektyvius PBL planus, aptarta, kaip užtikrintai juos įgyvendinti savo klasėse ir (arba) mokyklos bendruomenėse. Kursų dalyvės gilino žinias, kaip mokinius motyvuoti, stiprinti kompetencijas ir įgūdžius bei ugdyti gebėjimą prasmingai panaudoti dirbtinį intelektą mokantis.

Visos kursų dalyvės tobulino ne tik profesinius, bet ir bendravimo, bendradarbiavimo bei kalbinius įgūdžius, susipažino su Ispanijos ir Italijos kultūra bei istorija. Pedagogės įgytas žinias ir patirtį pritaikys tiesioginėse veiklose, padėdamos atskleisti mokinio stipriąsias savybes, tobulėti, siekti asmeninės pažangos. Juk visi esame ypatingi ir labai svarbu, kad tuo patikėtume. Tad verta sutikti su A. Einšteinu: „Jei teisime žuvį, kad negali įlipti į medį, ji visą savo gyvenimą galvos, kad yra kvailė“.


Foto galerija:


Šis projektas finansuojamas Europos komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.REDAKCIJA REKOMENDUOJA