REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pramogos2023 m. Kovo 19 d. 14:08

Šiauliečiai prieš 45 metus

Šiauliai

Šiaulių TIC nuotr.

Elija BaranauskaitėŠaltinis: Savaitraštis „Etaplius“


261867

1978-ųjų kovo mėnesį laikraščiai informavo:

1 d.

Vyko penktosios tradicinės „Šiaulių taurės“ lengvosios atletikos varžybos, kuriose dalyvavo 150 dalyvių iš Kaliningrado, Jelgavos, Kapsuko, Šiaulių miesto bei kaimyninių rajonų. Geriausiai sekėsi šiauliečiams, kurie iškovojo net dešimt pirmųjų vietų. Buvo pagerinti net trys respublikos uždarų patalpų rekordai. 1000 m bėgime aukščiausią LTSR rekordą pasiekė L. Baikauskaitė (tren. A. Šertvytis), distanciją nubėgusi per 2.46,7 sek. Kita to paties trenerio mokinė A. Mendzarytė greičiausiai nubėgo 300 m per 40,3 sek. Pastoviai rungtyniaujantis V. Januškevičius šiemet pagerino savo respublikinį jaunių rekordą šuolyje į aukštį – 213 cm. Trenerės J. Ūsienės penkiolikmetė mokinė L. Ropytė laimėjo dvi rungtis: šuolį į tolį – 557 cm ir šuolį į aukštį – 172 cm. Dvi pergales taip pat iškovojo V. Kučkovas: šuolis į tolį – 715 cm ir į aukštį – 215 cm. Šiemet geriausią rezultatą respublikoje pasiekė E. Skapas, nustūmęs rutulį 19 m 26 cm. Nugalėtojais taip pat tapo N. Misevičiūtė, N. Jokšaitė ir S. Laukevičiūtė.

2 d.

J. Janonio gimnazijoje buvo pakabintas stendas – „Iki egzaminų – šimtas dienų“. Abiturientai į stendą žvelgė su liūdesiu. Tą vakarą pirmą kartą mokyklos istorijoje buvo švenčiamas šimtadienis. Susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė A. Stulpinienė. Vakarą eilėraščiais ir dainomis pradėjo vienuoliktokai, o „rūsti“ dešimtokų komisija abiturientams paruošė egzaminus. Apsirengę juodomis togomis „teisėjai“ pateikė gan painius klausimus, teko papasakoti iš žymių žmonių gyvenimo linksmą epizodą, prisiminti literatūrinius herojus, fizikos dėsnius ir t. t. Vėliau dešimtokams reikėjo įrodyti, kad jie yra verti likti abiturientų vietoje. Pirmiausiai juos „įšventino“ į būsimus vienuoliktokus: teko basiems pereiti eglišakių taką, paragauti karčių mokslo „lašų“, atsiklaupus išklausyti įsakymų. Dešimtokai gavo atžymas, kurios ryškiai švietė ant jų kaktų. Mokyklos tėvų komiteto narys gydytojas B. Gadeikis visiems palinkėjo sėkmės ir įteikė siurprizą – didelę dėžę vitamino C. Ruošiant šventę, daug pasidarbavo abiturientų klasių vadovės R. Bučinskienė ir V. Meškauskienė.

3 d.

Baigėsi Šiaulių miesto švietimo darbuotojų dešimtieji pedagoginiai skaitymai. Savo patirtimi juose pasidalino geriausi miesto mokytojai. Ypatingo dėmesio sulaukė XIII vidurinės mokyklos mokytojos E. Tiškevičiūtės darbas. Savo darbo patirtį apie mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, ugdant dorovinį vaikų elgesį, pasidalino VII vidurinės mokyklos mokytoja J. Minalgienė. O XIV vidurinės mokyklos mokytoja V. Makarienė pasidalino, kaip matematikos pamokose diferencijuoti savarankiškus darbus konkrečiais pamokų planais. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai susidomėję klausėsi J. Janonio vidurinės mokyklos mokytojų J. Žalienės ir J. Krivicko pranešimų. Mokytoja J. Žalienė pasidalino patirtimi apie ugdymą komunistinės moralės bruožų mokiniuose. Mokytojo J. Krivicko pasirinktoji tema „Literatūrinės kraštotyros panaudojimas moksleivių auklėjimui“ yra pritraukianti, nes visas darbas yra susijęs su mokyklos biografija. Pedagoginiuose skaitymuose aktyviai dalyvavo ir J. Janonio rusų kalbos mokytoja I. Sidenko, XIV vid. mokyklos mokytoja V. Lozaitienė, XIII vid. mokyklos mokytoja A. Korneva bei II mokyklos internato mokytoja F. Šteinienė.

Šiaulių TIC nuotr.

4 d.

Darbo Raudonosios vėliavos ordino Šiaulių statybos tresto kolektyvas įsipareigoja Joniškyje ir Šiaulių miesto Lieporių rajone pirmiausiai pastatyti naujas 1 284 vietų vidurines mokyklas, kad jau rugsėjo 1 d. jose nuskambėtų skambutis. Brigados, vadovaujamos A. Žuko ir V. Samočio, taip pat ir kiti kolektyvai nutarė mokyklose dirbti rangos metodu. Lenktyniavimo nugalėtojai gaus pereinamąją gairelę, o pasibaigus statyboms bei įvertinus varžymosi rezultatus ir darbų kokybę, bus paskelbti galutiniai nugalėtojai – genrangovinės organizacijos ir SADV-5 statybos aikštelių kolektyvai.

7 d.

Šeštadienį iš LLKJS XIX suvažiavimo grįžo miesto komjaunimo delegacija, kurią pasitiko Partijos miesto komiteto organizacinio skyriaus vedėjas A. Mikulskis, Komjaunimo miesto komiteto darbuotojai, pirminių organizacijų atstovai, draugai. LLKJS CK nariais išrinkti Komjaunimo miesto komiteto pirmasis sekretorius A. Šedžius, Namų statybos kombinato dažytojas V. Gegeckas, „Rūtos“ susivienijimo komjaunimo-jaunimo brigados brigadininkė A. Gužauskaitė, Staklių gamyklos frezuotojas P. Kirna, Komjaunimo miesto komiteto biuro narys R. Kučinskas. Kandidatu į LLKJS CK narius išrinktas Šiluminių tinklų inžinierius R. Baranauskas. Į LLKJS Revizijos komisiją – Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato kirpėja A. Kleivaitė ir K. Preikšo pedagoginio instituto studentė V. Ragainytė. Į VLKJS XVIII suvažiavimą delegatais išrinkti NSK dažytojas V. Gegeckas, „Rūtos“ susivienijimo brigadininkė A. Gužauskaitė ir K. Preikšo pedagoginio instituto studentė S. Pleskūnaitė.

10 d.

LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaku už ilgametį sąžiningą darbą liaudies ūkyje, sveikatos apsaugos bei liaudies švietimo srityje bei pripažįstant darbo nuopelnus, TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo vardu apdovanoti pensininkai „Darbo veterano“ medaliu. Tai yra: V. Barkauskas, O. Barškutienė, N. Belousas, I. Chrimlis, I. Dežulskytė, I. Filatovas, A. Grušnius, V. Jacevičius, A. Jermakovas, O. Jurevičienė, M. Kibartienė, N. Kleckinas, J. Patašius, P. Pažerauskas, P. Steponavičius, T. Šimaitis, D. Šliachtionokas, B. Žironas. Taip pat ir Šiaulių Respublikinės ligoninės darbuotojai: F. Čeponkienė, Ž. Dulevičienė. Nepamiršti ir Kultūros rūmų darbuotojai: V. Baranauskas, A. Bekerienė, L. Barčas, E. Gailiūnienė, A. Janulevičienė, O. Karašauskienė, J. Legačinskienė, R. Pakulienė, Z. Ščiukienė, E. Valienė, O. Zenienė; Šiaulių rajono Ryšių mazgo darbuotojas V. Tiulkinas; Sanitarijos epidemiologijos stoties darbuotoja E. Koliasinskaja. Apdovanoti ir Apželdinimo tresto darbuotojai: O. Degulienė, L. Norkus; Prekybos valdybos „Liepos“ maisto produktų parduotuvių susivienijimo kasininkė-kontrolierė J. Zbrickaja; Autokelių eksploatavimo linijinės valdybos darbuotojai: J. Bartusevičius, V. Šidlauskas, E. Židonienė; Eksperimentinės elektrokonstrukcijų gamyklos darbuotojai: A. Kazlauskienė, A. Urža. Medalius taip pat gavo Durpių įmonės darbininkai: J. Gasparavičienė, K. Gribačiauskas, I. Markvata; Pirmosios Statybos tresto statybos valdybos prikabinėtoja J. Keirienė; Pirmosios gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos darbininkai: V. Prakapas, J. Ruseckas; Antrojo Grūdų kombinato vyr. buhalteris B. Mačiulis; Televizorių gamyklos darbininkės: A. Paliukonienė, V. Daukšienė; „Mechanikos“ eksperimentinės gamyklos darbininkė J. Kalabuchova. Galiausiai apdovanoti Spalio revoliucijos ordino Pabaltijo geležinkelio Šiaulių Apygardos ryšių ir signalizacijos ruožo darbuotojai: M. Čeramisina, L. Dragun, J. Kergianis, O. Levickienė, A. Lugovaja, A. Maslova, Z. Poliakova, I. Rešetniakas, A. Topač; Spalio revoliucijos ordino Pabaltijo geležinkelio Šiaulių Apygardos Geležinkelio stoties darbuotojai: M. Akvasauskienė, V. Šimkus.

11 d.

Mokytojų namų „Varsos“ liaudies vardas yra glaudžiai susijęs su miesto kultūriniu gyvenimu. Per 25 metus „Varsa“ išsikovojo įvertinimą ir pripažinimą. Choro dainos skambėjo pirmajame respublikiniame mokytojų suvažiavime, LTSR Kompozitorių sąjungos plenume Biržuose. „Varsa“ koncertavo net su Valstybinės filharmonijos simfoniniu orkestru, kuriam dirigavo Margarita Dvarionaitė. Paskutinis konkursas, kuriame dalyvavo „Varsa“, vadovaujama Jono Kievišo, buvo skirtas Spalio 60-osioms metinėms. Šiame konkurse choras užėmė V vietą. Šiandien „Varsos“ kolektyvas atjaunėjęs choristų amžiumi, bet negalime pamiršti tų, kurie visus 25 metus skyrė dainavimui. Tie žmonės yra: Aleksandras Jonaitis, Aldona Jonaitienė, Jonas Semaška. Neatskiriami ir kolektyvo dalyviai: chormeisteris Vaclovas Kedys, solistė Zinaida Varanavičienė, skaitovė Juzefa Giniotienė. O 17 metų chorui paskyrė jam vadovavęs Jeronimas Žitkevičius bei ilgametė kompanionė pianistė Vera Vitaitė.

14 d.

Prasidėjo Šiaulių rajone miesto kultūros dienos. Atidaryme, vykusiame Verbūnų Kultūros namuose, kalbėjo rajono Kultūros skyriaus vedėja O. Staškuvienė, Partijos rajono komiteto sekretorius A. Rupšys, miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Z. Gaurilčikienė. Kultūros dienų atidaryme dalyvavo ir Partijos rajono komiteto pirmasis sekretorius V. Budrikis, Partijos miesto komiteto antrasis sekretorius S. Verkulis, rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas V. Beržinis, miesto Kultūros skyriaus vedėja B. Markevičienė. Atidaryme suruošta šiauliečio dailininko V. Triušio kūrybos paroda.

15 d.

Būsimoji felčerė Irena Lušaitė visada ketvirtakursių grupėje būdavo iniciatorė daugelio gerų sumanymų, aktyvi visuomenininkė. Ireną draugai dažnai matydavo sportininkų būryje. Keletą vasarų iš eilės I. Lušaitė, prasidėjus trečiajam semestrui, puikiai vadovavo Medicinos mokyklos studentų būriui „Dezinfekcija“. Už tokį darbą jai LLKJS Centro Komitetas paskyrė nemokamą kelialapį į Vengrijos Liaudies Respubliką. I. Lušaitei buvo įteiktas VLKJS Centro Komiteto socialistinio lenktyniavimo nugalėtojo pažymėjimas. Ji valstybinius egzaminus išlaikė vien penketais. Mokyklos direktoriui S. Damaševičiui buvo malonu įteikti mokslo pirmūnei I. Lušaitei baigiamąjį diplomą su pagyrimu. Tokius diplomus su pagyrimu gavo šeštadalis Medicinos mokyklos felčerių-akušerių absolventų.REDAKCIJA REKOMENDUOJA