PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2018 m. Gegužės 15 d. 09:55

Šiandien Kaune lankysis Prezidentas Valdas Adamkus

Kaunas

Valdas Adamkus. Alfa.lt nuotr.

Reporteris MonikaŠaltinis: Etaplius.lt


37784

Gegužės 15 d., 15 val., VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyks iškilmingas Senato posėdis, kurio metu VDU Garbės daktaro regalijos bus įteiktos Bolonijos universiteto (Italija) profesoriui Stefano Bianchini ir Vytauto Didžiojo universiteto docentui Mykolui Jurgiui Drungai. Posėdyje dalyvaus ir šventinę kalbą sakys VDU Tarybos pirmininkas, prezidentas Valdas Adamkus.

Iškilmėse kviečiami dalyvauti visi kauniečiai ir miesto svečiai.

Bolonijos universiteto prof. S. Bianchini VDU Garbės daktaro vardas suteikiamas už jo reikšmingą indėlį plėtojant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą bei nuopelnus vystant Rytų Europos ir Baltijos regiono politikos ir istorijos studijas.

Prof. S. Bianchini domėjimasis Rytų Europos šalių politika ir istorija buvo geras pagrindas plėtoti mokslinius bei akademinius mainus, jis visada palaikė ir skatino VDU Humanitarinių ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetų dėstytojų mokslinio potencialo augimo idėją, akcentavo tarpkultūrinio bendradarbiavimo, įvairovės bei tolerancijos kitos kultūros žmonėms principus. Profesorius daug prisidėjo užmegzdamas ryšius su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, jo iniciatyva VDU kolegos buvo ir yra kviečiami į tarptautinius mokslinius renginius, seminarus ir kt..

VDU Senato sprendimu, doc. M. J. Drungai VDU Garbės daktaro regalijos suteikiamos už jo nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanistinių kultūros ir demokratijos vertybių puoselėjimą bei Vytauto Didžiojo universiteto vardo garsinimą. Diasparoje, Tiubingene (Vokietijoje) gimęs, vėliau į Jungtines Amerikos Valstijas persikėlęs gyventi, M. J. Drunga – Amerikos lietuvių ir Lietuvos žurnalistas, filosofas, vertėjas.

Dar gyvendamas JAV, M. J. Drunga aktyviai vertė, redagavo knygas, straipsnius ir kitus leidinius anglų ir lietuvių kalbomis. 1990–2003 metais docentas dirbo „Laisvosios Europos“ radijuje, Miunchene ir Prahoje, kaip Lietuvos redakcijos narys. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedroje docentas dirba nuo 2004 metų. M. J. Drunga taip pat yra Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojas. Žurnalistas nuo tų pačių metų dirba Lietuvos radijuje užsienio politinės ir kultūrinės spaudos apžvalgų ir specialiųjų laidų rengėju.