REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sekundė pliusams2024 m. Balandžio 26 d. 17:44

Sekundė pliusams: kaip elgtis, jei nepilnamečio vaiko tėvai sutaria dėl didesnio išlaikymo?

Lietuva

EtapliusŠaltinis: Etaplius.LT


299424

Klausimas „Su vaiko tėvu, buvusiu sutuoktiniu taikiai sutarėme, kad jis teiks nepilnamečiams vaikams didesnį išlaikymą. Ar būtina kreiptis į teismą su ieškiniu, jei ginčo tarp mūsų nėra? Bijau, kad susitarus žodžiu ir vaikų tėvui nevykdant šios pareigos, neturėsiu jokių garantijų. Kaip šioje situacijoje reikėtų pasielgti?“

Visų pirma, atkreipsiu dėmesį į tai, kad taikos sutartis gali būti sudaroma ir iki bylos iškėlimo teisme, t.y. taip vadinamoji neteisminė taikos sutartis. Tokia sutartimi yra išsprendžiamas iškilęs ginčas užkertant kelią kilti teisminiam ginčui ateityje arba išsprendžiami kiti ginčytini klausimai (šiuo atveju išsprendžiami klausimai dėl didesnio išlaikymo teikimo). Dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas patvirtina, jeigu nustato, kad yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta sutartis negali būti tvirtinama.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnis numato, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

Todėl šiuo atveju rekomenduočiau sudaryti rašytinę taikos sutartį, pateikti teismui ją patvirtinti. Vaikų tėvui nevykdant pareigos mokėti didesnį išlaikymą, įgysite teisę prašyti teismo išduoti vykdomąjį raštą ir inicijuoti išieškojimo procesą, kreipiantis į antstolius.REDAKCIJA REKOMENDUOJA