REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sekundė pliusams2023 m. Lapkričio 22 d. 15:07

Sekundė pliusams: dėl bendravimo tvarkos su anūkais nustatymo

Lietuva

Etaplius.ltŠaltinis: Etaplius.LT


284250

Tinklalaidėje „Sekundė pliusams“ advokatė Daiva Rusakienė atsako į Etaplius.lt portalo skaitytojos užduotą klausimą: „Mano vaikai išsiskyrė, sūnus išvažiavo gyventi į užsienį. Nepilnamečiai anūkai liko gyventi su savo mama (buvusia marčia), tačiau pastaroji neleidžia man matytis ir bendrauti su anūkais. Kaip turėčiau elgtis tokioje situacijoje?“

Vadovaujantis CK 3.161 straipsnio 3 dalimi, vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar skyrium, bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams. Pagal CK 3.172 straipsnį, tėvai (jei jų nėra – globėjai (rūpintojai) turi sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais vaiko giminaičiais, taip pat kitais vaiko giminaičiais, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus.

Pažymėtina, kad bendravimas su giminaičiais yra vaiko teisė, kuri gali būti ribojama tik jeigu tai kenkia paties vaiko interesams (CK 3.161 straipsnio 3 dalis). Įstatymai nekonkretizuoja, kokia situacija laikytina priešinga vaiko teisių interesams, kiekvienu atveju vertinama individualiai (pvz. amoralus senelių gyvenimo būdas, nesaikingas alkoholio vartojimas ir kt.)

Aktreiptinas dėmesys į tai, kad vaiko teisės bendrauti su artimaisiais giminaičiais įgyvendinimas įstatymų leidėjo pavestas vaiko tėvams, todėl jei anūkų motina neleidžia močiutei bendrauti su jais, bendravimo tvarką gali nustatyti teismas. Reikia nepamiršti, kad prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu yra būtina pasinaudoti privaloma ikiteismine mediacija.

Reikia nepamiršti, kad vaiko bendravimas su artimaisiais giminaičiais yra itin svarbus vaiko tapatybės jausmui, jo visapusiškai ir harmoningai raidai, todėl turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas galėtų palaikyti ryšius ne tik su tėvais, bet ir su kitais artimais asmenimis.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) savo praktikoje taip pat yra išaiškinęs, jog geriausių vaiko interesų apsvarstymas yra dvejopo pobūdžio: pirma, reikia užtikrinti, kad vaikas augtų sveikoje aplinkoje ir tėvas (motina) negali imtis priemonių, kurios pakenktų vaiko sveikatai, raidai, ir, antra, turi būti užtikrintas vaiko ryšių su šeima palaikymas (išskyrus tuos atvejus, kai paaiškėjo ypatingas šeimos netinkamumas), nes šių ryšių suvaržymas reiškia vaiko atskyrimą nuo jo šaknų (pavyzdžiui, EŽTT 2012 m. balandžio 10 d. sprendimas byloje Pontes prieš (duomenys neskelbtini), peticijos Nr. 19554/09, par. 79, ir kt.).REDAKCIJA REKOMENDUOJA