REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2024 m. Vasario 17 d. 15:20

Seimas svarstys pataisas, kurios leistų lanksčiau rengti dalyko mokytojus

Lietuva

Pexels.com nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: BNS


292287

Seimas svarstys siūlymus, kurie leistų lanksčiau rengti dalyko mokytojus.

Parlamentas šią savaitę po pateikimo pritarė tokioms Mokslo ir studijų įstatymo pataisoms. Už jas balsavo 83 Seimo nariai, du buvo prieš iš šeši susilaikė. Toliau pataisos bus svarstomos pavasario sesijoje.

„Sie­kiant ma­žin­ti pe­da­go­gų trū­ku­mą Lie­tu­vo­je ir pri­trauk­ti mo­ty­vuo­tus spe­cia­lis­tus, bai­gu­sius ne­bū­ti­nai pe­da­go­gi­kos stu­di­jas, siū­lo­ma iš­plės­ti pe­da­go­gi­nių pro­fe­si­nių studijų modelį“, – pristatydamas pataisas sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Pasak jo, pataisos nustatys, kad pe­da­go­gi­nių pro­fe­si­nių stu­di­jų me­tu asmenys ga­lė­tų įgy­ti ne tik pro­fe­si­nę pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją, ta­čiau galėtų studijuoti ir modulius, reikalingus bū­si­mam mo­ko­ma­jam da­ly­kui.

„La­bai su­dė­tin­ga pri­trauk­ti sto­jan­čiuo­sius į pe­da­go­gi­kos stu­di­jas, kai stu­di­juo­ja­mas ko­kio nors da­ly­ko pe­da­go­gi­kos ba­ka­lau­ras vi­sus ket­ve­rius me­tus ir po stu­di­jų ga­lės bū­ti tik­tai to da­ly­ko mo­ky­to­ju. Daž­niau ren­ka­ma­si stu­di­juo­ti da­ly­ką, o po to pro­fe­si­nė­se pe­da­go­gi­kos stu­di­jo­se įgy­ti pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją“, – sakė ministras.

Mokslo ir studijų įstatymo pataisomis būtų padidinta profesinių studijų (išskyrus rezidentūrą) apimtis ir ji siektų nuo 60 iki 120 studijų kreditų. Dabar galiojančiame įstatyme šių studijų apimtį sudaro 60 kreditų.

„Matome atvejų, kai skaičiuojami dalykai, kiek turima kreditų. Tarkime, norint būti matematikos mokytoju, reikia turėti tam tikrą skaičių kreditų ir, pavyzdžiui, trūksta keturių. Todėl pagal dabartinį modelį asmuo turėtų studijuoti visas laipsnį suteikiančias studijas, eiti į bakalaurą nuo pradžių ir studijuoti ketverius metus. Po šio pakeitimo būtų galima tuos kelis trūkstamus kreditus įgyti profesinėse pedagogikos studijose, tai atvertų patogesnį kelią tiems, kas norėtų būti dalykų mokytojais“, − siūlomus pokyčius pristatė ministras.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad 120 studijų kreditų pedagogines profesines studijas rinktųsi apie 60 asmenų, o prognozuojant, kad sutartis dėl įsidarbinimo mokyklose sudarytų bent pusė šių asmenų ir pretenduotų į tam skirtą paramą, šių asmenų studijoms finansuoti ir paramai mokėti kitąmet papildomai reikėtų per 447 tūkst. eurų, o 2026 metais – 298 tūkst. eurų.REDAKCIJA REKOMENDUOJA