REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualu2023 m. Lapkričio 12 d. 11:44

Seimas nepritarė siūlymui kelti apatinę bausmės ribą už narkotikų platinimą nepilnamečiams

Lietuva

Unsplash.com nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: BNS


283254

Seimas nepritarė siūlymui kelti apatinę bausmės ribą už narkotinių medžiagų platinimą nepilnamečiams.

Seimo narių Mišrios grupės atstovai Jonas Pinskus ir Andrius Palionis siūlė nustatyti, kad narkotinių ar psichotropinių medžiagų nepilnamečiams platinimą būtų baudžiama laisvės atėmimu nuo šešerių iki dvylikos metų.

Už tokią pataisą po pateikimo šią savaitę balsavo 43 Seimo nariai, prieš buvo 19 ir su­si­lai­kė 33 parlamentarai, kitu balsavimu projektas grąžintas iniciatoriams tobulinti.

Projektą pristatęs J. Pinskus teigė, kad mokyklose jau aptinkama visų rūšių narkotinių medžiagų, vartojimas baigiasi nebe tik suaugusiųjų, bet ir nepilnamečių mirtimis, todėl reikia imtis griežtesnių priemonių.

„At­si­liep­da­mi į šį iš­šū­kį, siū­lo­me griež­tin­ti baus­mes as­me­nims, ku­rie pla­ti­na nar­ko­ti­nes ir psi­chot­ro­pi­nes me­džia­gas ne­pil­na­me­čiams, nu­ma­ty­ti, kad as­muo, pla­ti­nęs narkotines medžiagas ne­pil­na­me­čiams, bū­tų bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu ne nuo trejų iki 12, bet nuo šešerių iki 12 me­tų“, – kalbėjo parlamentaras.

Nors salėje kalbančių prieš tokį siūlymą nebuvo, projektas paramos nesulaukė.REDAKCIJA REKOMENDUOJA