REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Rugpjūčio 31 d. 14:42

Savivaldybės ir švietimo įstaigų vadovų pasitarimas: dėmesys skirtas mokytojų padėjėjų švietimo įstaigose poreikiui

Zarasai

Etaplius.ltŠaltinis: Zarasų rajono savivaldybė


276818

Vakar Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko Savivaldybės ir švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Pasitarime dalyvavo Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos, Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės mokyklos, Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Zarasų sporto centro vadovai, pavaduotojai, skyrių vedėjai.

Taip pat dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės vicemerė Aurelija Trimonytė, Savivaldybės mero patarėja Simona Matusevičiūtė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Sigita Keršienė, kiti Savivaldybės administracijos specialistai, Utenos apskrities vaikų teisių skyriaus vedėja, Savivaldybės tarybos socialinio komiteto pirmininkė Irena Gaigalienė.

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja pristatė 2023–2024 m. m. aktualijas, naujoves, iššūkius ir planuojamus darbus.

Pristatymo pradžioje vedėja Sigita Keršienė pristatė informaciją iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuoto pasitarimo ir paragino mokyklas atkreipti dėmesį į Ministerijos pateiktas rekomendacijas savivaldybėms. Anot ministerijos, visos Lietuvos savivaldybės turi gerinti mokinių pasiekimų lygį, mažinti pasiekimų skirtumus; daugiau lėšų skirti švietimo pagalbai, didinti specialistų skaičių. Mažosios savivaldybės, į kurias įeina ir Zarasai, turėtų stiprinti mokytojų kompetencijas; mažinti 1–4 jungtinių klasių skaičių; didinti 3–5 metų vaikų ugdomų švietimo įstaigose, aprėptį.

Pasitarimo metu buvo pritarta 2023–2024 mokslo metų Savivaldybės švietimo prioritetams.

Sklandus ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) diegimas:
• UTA mokymai.
• Naujų vadovėlių įsigijimas.
• Pagalba mokytojams.

Kitas prioritetas – mokyklų įvaizdžio gerinimas:
• „Sveikos“ komunikacijos skatinimas.
• Emocinio intelekto stiprinimas.
• Smurto / patyčių prevencija.

Taip pat buvo nuspręsta kiekvieną trečiadienį 9 val. organizuoti rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimus. Kartą per mėnesį susitikimas bus organizuojamas vis kitokioje švietimo įstaigoje, kuri pristatys savo sėkmės istoriją.

Pasitarimo metu buvo aptarti skubūs mokslo metų pradžios klausimai: mokinių skaičiaus ir klasių komplektų tikslinimas, prailgintų grupių poreikis Zarasų „Santarvės“ mokykloje, ugdymo planų sudarymo klausimai, vykdomų švietimo projektų darbai.

Didelis dėmesys pasitarimo metu buvo skiriamas mokytojų padėjėjų švietimo įstaigose poreikiui. Buvo aptarta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų situacijos analizė ir Savivaldybės galimybės mokykloms papildomai skirti mokytojų padėjėjų ir pagalbos specialistų pareigybes.

Pasitarimo metu buvo taip pat aptartos temos, kurioms planuojama skirti dėmesio mokslo metų eigoje: mokymosi rezultatai ir priemonės jiems gerinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikimas, mokytojų ir kitų specialistų poreikio ateities analizė, išmaniųjų sistemų diegimas švietimo įstaigose, neformaliojo švietimo organizavimo ir kt.

Savivaldybės merė Nijolė Guobienė atkreipė švietimo įstaigų vadovų dėmesį, kad mokykla turi būti atvira bei privaloma laikytis nustatyto darbo laiko, kad vadovai nebijotų kreiptis ir drąsiai išsakytų, jei kyla problemų, ar sunkumų. Merė išreiškė susirūpinimą dėl nepatogių tvarkaraščių mokiniams, ši problema turėtų būti išspręsta. Taip pat ji išsakė ir kitus pastebėjimus, į ką vadovai turėtų atkreipti dėmesį ir pabrėžė, kad didžiąja dalimi mokyklų gerovė yra vadovų rankose.

Pasitarimo pabaigoje keletą atkreipimų vaiko geros klausimais išsakė Utenos apskrities vaikų teisių skyriaus vedėja Irena Gaigalienė.REDAKCIJA REKOMENDUOJA