REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2020 m. Spalio 16 d. 09:26

Rinkimai į tryliktąjį Seimą: ką atneš velnio tuzinas

Vilnius

Eilutė prie išankstinio balsavimo

Etaplius SistemaŠaltinis: Etaplius.lt


150386

Šiais metais išrinktasis Seimas bus tryliktasis Nepriklausomos Lietuvos Seimas nuo 1920 metų ir septintasis nuo 1992 m. Ir vyks šie rinkimai kitaip nei vyko visą šimtmetį – įstatymų leidžiamąją valdžią rinksime su kaukėmis. ­Spalio 11-oji diena bus ta diena, kai teks apsispręsti, kuo pasitikėti. Per šešerius atkurtos nepriklausomos Lietuvos rinkimus žmonės rinko vis kitą partiją, vis kitus valdančiuo­sius – naujus gelbėtojus – ir niekada išrinktaisiais nebuvo patenkinti.

Man patiko vienuolio Vincento Tamošausko pamokslas apie vis prieš Dievą murmančius izraelitus, už ką juos Mozė net 40 metų vedžiojo po dykumą. Lietuva irgi kaip tie izraelitai – vis nepatenkinti savo valdžia, o valdžią vis koks velnias sugundo blogiems darbams, todėl Lietuvos žmonės niekaip negali sulaukti savo šalies suklestėjimo. Bet, kaip sakoma patarlėje, visos valdžios yra nuo Dievo – kokios valdžios esame nusipelnę, tokią ir išsirenkame. Valdžią aktyviai rinkti šiais metais ragina ne tik Rinkimų komisija, ne tik politikai, bet ir Lietuvos vyskupų konferencija, kuri išplatino pranešimą: „…Netrukus vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Tai proga išreikšti savo įsitikinimus balsuojant, galimybė išsirinkti tuos parlamentarus, kurie, mūsų nuomone, galėtų geriausiai mums atstovauti. Nuo išrinktų įstatymų leidėjų veiklos tiesiogiai priklausys tai, kaip mūsų šalis gyvens per artimiausius ketverius metus: kaip bus rūpinamasi jaunais ir senais, puoselėjama kultūra ir tradicijos ar atsižvelgiama į žmogaus prigimtį kuriant ateities visuomenę, kokie ryšiai bus mezgami su užsienio šalimis, kokios sąlygos atsivers verslui. Bažnyčia moko, kad išrinkti tuos, kurie mums atstovauja ir kuria įstatymus, – garbinga kiekvieno krikščionio artimo meilės pareiga. Kaip rašė šv. Jonas Paulius II, „Bažnyčia vertina demokratiją kaip sistemą, kuri garantuoja piliečiams tei­sę dalyvauti politinėje veikloje, ir valdomiesiems laiduoja galimybę rinkti savo vadovus, taip pat – kai to reikia – taikiu būdu juos pakeis­ti kitais“. <…>Pasinaudokime šia tei­se kurti valstybę ir neleiskime, kad pastaruosius mėnesius dėl šalyje ­vyraujančios epideminės situacijos susidaręs netikrumas atgrasytų mus atlikti šią pareigą. Eidami balsuo-ti, neužmirškime asmeninės apsaugos priemonių – taip apsaugosime save ir kitus nuo virusinių susirgimų. Kurdami nepriklauso­mą Lietuvos valstybę nuėjome nemažą kelią. Kiekvienu metu reikia atsiliepti į naujus iššūkius ir spręsti skirtingas problemas. Vis dėlto šalia besikeičiančių aplinkybių visad išlieka pastovios vertybės: atjauta, gailestingumas, jautrumas silpniausiam, visuomeninis solidarumas, prigimtinė šeima ir gyvybės neliečiamumas, atida kūrinijai – mūsų bendriesiems namams bei gėrio siekianti laisvė. Rinkimės ir rinkime tuos kandidatus, kurie pritaria šių krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių visumai. Rinkdami tokius kandidatus, balsuojame ne tik už krikščionišką visuomenę, bet ir už darnią bei stiprią valstybę…“.
Paskaičius tokius išmintingus žo­džius, rinkėjams belieka tik apsispręsti: ieškoti naujų gelbėtojų ar leisti dirbti tiems, kas tą darbą išmano ir jau parodė, kad moka dirbti. Daug žmo­nių jau yra apsisprendę ir aktyviai balsuoja išankstiniuose balsavimuose. Ketvirtadienio ryte iš­ankstiniuose bal­savimuose jau buvo balsavę 953 rinkėjai: Kaišiadorių– Elektrėnų apygardoje – 849, Trakų– Vievio – 104 žmonės. Savivaldybės žmonės tikrai turi didelį pasirinkimą, nes balsuoja net dviejose apygardose – Kaišiadorių–Elektrėnų ir Trakų–Vievio. O vienmandatininkų sąrašuose išsirikiavo net 22 kandidatai. Mūsų laikraštis irgi ragina kiekvieną skaitytoją paimti asmens dokumentą, apsauginę kaukę bei rašymo priemonę ir eiti balsuoti. Balsuoti už tuos, kuriais tikite. Ir jei perskaitęs šį komentarą nors vienas nežadėjęs balsuoti žmogus apsispręs atlikti savo pilietinę pareigą, mūsų laikraštis taip pat bus prisidėjęs prie sąžiningos žiniasklaidos misijos – informuoti ir šviesti žmones. Tad atsisveikiname iki susitikimo po rinkimų pirmojo turo. Tada jau žinosime, ką mums atnešė tas velnio tuzinas… o gal teisingai apsispręsti padėjo pats Dievas. Kaip ten bebūtų, antrasis turas, kai teks apsispręsti dėl vienmandatininkų, be abejo, vyks ir bus taip pat labai įdomus…

Padarbiai,
Julija Kirkilienė,
redaktorėREDAKCIJA REKOMENDUOJA