REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2023 m. Balandžio 17 d. 14:18

Reta kraštotyros knyga bibliotekos knygų lentynose

Zarasai

Nuotr. Inesos Dumbravienės

Zarasų bibliotekaŠaltinis: Etaplius.LT


264550

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos knygų lentynas papildė maža knygelė, išleista prieš 55 metus Vilniuje nedideliu tiražu ¬ – Jonas Lingė „Kultūriniai raugai“. Joje detaliai pateikiami mikrobiologinės laboratorijos tyrimai apie įvairių pieno produktų gamybai reikalingų kultūrinių raugų savybes ir panaudojimą. Įdomu tai, kad autorius yra kilęs iš Zarasų krašto, Lietuvos Steigiamojo Seimo narys. Mažai žinome apie šį kraštietį.

Gimė 1896 m. sausio 30 d. Zarasų apskr., Dusetų valsč., Gipėnų vienkiemyje. Mokėsi Dusetų dviklasėje mokykloje, vėliau Šiaulių gimnazijoje. 1917 m. baigė į Voronežą perkeltą Vilkaviškio berniukų gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Charkovo universiteto Medicinos fakultetą. 1918 m. grįžo į Lietuvą, išrinktas į Dusetų valsčiaus komitetą.

1919 m. persikėlė į Kauną, dirbo Žemės ūkio ir valstybės turto ministerijos Žemės ūkio departamente. Tais pačiais metais pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1922 m. į Steigiamąjį Seimą pateko J. Galvydžiui-Bykauskui atsisakius mandato. Priklausė krikščionių demokratų blokui. Vėliau studijavo Žemės ūkio akademijoje, dirbo Kaune Pieno raugų laboratorijoje. Sovietiniais metais dirbo Kaune veikusiame sviesto ir sūrių tyrimo institute.

Mirė 1987 m. balandžio 29 d.

Dėkojame Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai, perdavusiai šį retą leidinį.

Šaltinis: https://www.lrs.lt/

Parengė Jolanta Lementauskienė

Nuotr. Inesos DumbravienėsREDAKCIJA REKOMENDUOJA