REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2018 m. Gruodžio 4 d. 13:20

„…reikia rašyti eilėraščius“

Kaunas

Ramutė ŠimukauskaitėŠaltinis: Etaplius.lt


63105

Saulėtą lapkričio popietę Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje savos kūrybos skaitymus organizavo Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“. Prieš dešimt metų idėją suburti kūrėjų klubą pasiūlė ir tapo nuolatiniu rėmėju šviesaus atminimo Seimo narys Juozas Palionis. Prisiminta, kas buvo įsimintina ir prasminga: kūrybos almanachai ir jų šventės, atskiri autorių leidiniai, projektai „Putine, baltasai“ ir „Maironiui“, „Poezijos pavasaris 2009“ Pilotiškėse, knygų mugės Prienuose.

Naujais kūrybos atradimais tądien dalijosi beveik visi klubo nariai: Alfonsas Mekionis, Asta Ferevičienė, Jurgis Montvila, Ramutė Bidvienė, Irena Makauskienė, Irena Sipavičienė, Aušra Kazlauskienė, Anelė Razmislavičienė, Danutė Natkevičienė, Janina Gylienė, Genovaitė Arsobienė, Danutė Raižienė, Palma Pugačiauskaitė. Linkėjimus perdavė ir kiti aktyvūs klubo nariai: Alvyra Sventickienė, Stefa Juršienė, Gintautas Dabrišius, Anarsija Adamonienė, Tautvydas Vencius, Vilytė Stelmokienė, Teresė Motūzienė, Ona Marčiulionienė, Aldona Milda Valatkienė. „Gabijos“ vadovė Rasa Zdanevičienė apžvelgė klubo veiklos 10 -metį, pristatė 26 klubo narių leidinius. Gimė ir naujų kūrybinių projektų, renginių, leidinių planai.
Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius parėmė tolesnio klubo aktyvaus gyvavimo tikslą: „Jūsų kūryba yra svarbi ir prasminga regiono kultūros dalis. Jūsų išleistos knygos yra apie mus, tai mūsų krašto savastis. Lietuvos savivaldybės bendradarbiaudamos pristato ir savo krašto kūrybą, todėl būtina skatinti ir remti kūrėjus. Būtinai rašykite ir teikite savo projektų paraiškas kultūros tarybos, savivaldybės paramai gauti “.
Literatas, leidėjas Benjaminas Kondratas per dvylika metų išleidęs 17 kraštotyrinių leidinių „Kūrėjų pėdsakais “ sako, kad svarbūs ne tik profesionalai rašytojai, bet ir kūrėjai mėgėjai. Jie savita to regiono kalba, stilistika atspindi savojo krašto kultūrą, tradicijas, savitą mentalitetą, išsaugo tarmes. Leidėjas kvietė gabijiečius nesikuklinti ir parašyti apie save ir savo kūrybą į aštuonioliktą knygos „Kūrėjų pėdsakais“ dalį. Bernardas Smirinenko paantrino rašytojo RimantoVanago mintimi, kad rašyti apie „mažus“ žmones yra ir įdomu, ir prasminga. Kūrėjus pasveikino ir kvietė nuolat bendradarbiauti Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė.
Nemalšinamą, nuolatinį poreikį skaityti ir atrasti, kurti ir dalintis gabijiečiai apibendrino poeto Aido Marčėno žodžiais:„Reikia rašyti eilėraščius,/ Nes tai yra šventė, tai yra darbas,/ Reikia rašyti eilėraščius, nes galas,/ Jei Dievas numirs anksčiau nei kalba,/ Ir kalba anksčiau nei pasaulis“. Tai ir yra kalbos, kūrybos, kultūros tikslas ir vertė.
Palma PugačiauskaitėREDAKCIJA REKOMENDUOJA