PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2017 m. Gruodžio 18 d. 10:45

Regiono plėtros tarybos posėdyje – ir kultūrinė programa

Telšiai

Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


23785

Paskutinis šiais metais Telšių regiono plėtros tarybos posėdis vyko Rietave. Keturių savivaldybių – Plungės, Telšių, Mažeikių rajonų ir Rietavo – atstovai aptarė aštuonis darbotvarkės klausimus. Nors šiek tiek pasiginčyta, sprendimai priimti bendru sutarimu. Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausiajai specialistei Julijanai Gnadl pristačius klausimą dėl Telšių regiono plėtros plano 2014-2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo, įsiplieskė diskusijos. Klausimo svarstymas užtruko ilgiau negu buvo manyta, tačiau galop visi nusprendė pakeitimams pritarti.

Nutarta pritarti ir kitiems sprendimams: „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“; „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“; „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“; „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“; „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“; „Dėl Telšių regiono ekonominių teritorijų specializacijos“.

Paskutinis klausimas „Dėl kandidato teikimo į Regioninių architektūrų tarybų sudėtį“ paliktas ilgesniam svarstymui.

Vėliau Savivaldybės meras Antanas Černeckis pakvietė visus aplankyti Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų, Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklą, Rietavo turizmo ir verslo informacijos centrą ir kultūros centrą. Po kultūrinės programos svečiai ir šeimininkai dar ilgai bendravo prie kavos puodelio.

Rietavo savivaldybės inform.