REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2018 m. Gruodžio 28 d. 10:52

Raštų liūne klimpsta Kvietinių ramybė

Klaipėda

A. VALAIČIO nuotr. iš „Bangos“ archyvo

Reporteris Gargždų BangaŠaltinis: Etaplius.lt


65995

Kai kurie kvietiniškiai, kažkada tikėjęsi ramiai gyventi tolėliau nuo miesto triukšmo, arčiau tekančios Minijos ir gražių jos krantų, nebesitiki patirti kaimiško gyvenimo idilės. „Bangoje“ jau ne kartą rašėme, kad gyvenvietės pašonėje įsikūrus šaudyklai nori nenori tenka klausytis šūvių poškėjimo. Gal tiems, kurie tik svečiuojasi, tokie garsai ir neįsikyri, bet kam tenka nelaimė gyventi netoliese – tai labai apkartina kasdienybę.

Kvietinių kaimo bendruomenės atstovai numynė Savivaldybės slenksčius, kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, patys fiksavo triukšmo atvejus net šventadieniais, kvietėsi policiją ir Viešosios tvarkos skyrių, tačiau šūvių poškėjimas yra akivaizdesnis nei krūva įvairiausių atsakymų į bendruomenės abejones dėl šaudymo paslaugų teikimo žemės ūkio paskirties žemėje. Pasirodo, kvietiniškių viltis, kad galbūt šaudyklos eksploatacija bus sustabdyta, neturi pagrindo.

Net šventadieniai – ne šventi

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija rugsėjo 13 d. vėl gavo Kvietinių bendruomenės centro prašymą, kuriame kvietiniškiai nebe pirmąjį kartą pasiguodė dėl trikdomos kaimo ramybės. Mat žemės ūkio paskirties žemėje, kurią nuomos pagrindais valdo VšĮ Pajūrio sportinio šaudymo klubas „Molinis karvelis“, vykdoma šaudyk­los veikla. Žmonės stebisi, argi galima komercinė veikla, o tokia jie laiko šaudyklos teikiamas paslaugas, žemės ūkio paskirties žemėje? Galbūt niekam ta šaudyk­la ir neužkliūtų, bet ataidinčios automatinio šaudymo „trelės“ žmonių kantrybę bando net šventadieniais.

Gyventojai, viešindami savo problemą akcentuoja, kad pagalbos telefonu ne kartą kvietė policijos pareigūnus dėl galimai neteisėtos šaudyklos veiklos. Sureagavę į iškvietimą policijos pareigūnai yra užfiksavę, kad minėtame žemės sklype vyko šaudymai iš šaunamųjų ginklų. Kvietiniškiai taip pat tvirtino, kad apie užfiksuotus faktus buvo pranešta NŽT Klaipėdos rajono skyriui. Tokius pat faktus vasarą savo ruožtu užfiksavo ir rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, kuris taip pat informaciją perdavė NŽT Klaipėdos rajono skyriui. Tačiau ir po šių raštų, ir po pasitarimų rajono Savivaldybėje kartu su minėto skyriaus atstovais visgi jokių poslinkių sprendžiant Kvietinių kaimo žmonių ramybės klausimą neįvyko.

Parašė ir Savivaldybė

Konkrečių poslinkių nesulaukdama iš NŽT Klaipėdos rajono skyriaus rajono Savivaldybės administracija po vieno iš naujausių Kvietinių bendruomenės pagalbos prašymo spalio 14 d. raštu kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Savivaldybė sostinėje įsikūrusią instituciją informavo, kad iš Nacionalinės žemės tarnybos, nors ne kartą kreipėsi, negavo jokios informacijos apie tai, kokių veiksmų imtasi išspręsti klausimą dėl galimo administracinio nusižengimo teisenos pradžios, dėl VšĮ pajūrio sportinio šaudymo klubo „Molinis karvelis“ nuomojamo žemės sklypo naudojimo ne pagal paskirtį.

Yra tokia gera patarlė: lauk, šuneli, kol padvės kumelė. Taigi, kol šiais metais raštas raštą vijo, kol komisijos ir pareigūnai į kaimą važinėjo, kol institucijų darbuotojai atostogavo, šaudykloje sezonas vis tiek vystėsi puikiai. Arčiau gyvenantys kvietiniškiai galėjo tik pasvajoti apie ramius savaitgalius. Tačiau ne jie vieni vargo. Šaudymo „trelės“ kartais pasiekdavo net Gargždus, tai „Bangai“ patvirtino keletas miesto Užuovėjos gatvės gyventojų.

Nusižengimo teisenos nepradėjo

Priminsime, kad Savivaldybės administracijoje rugsėjo 21 d. vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo ir NŽT Klaipėdos rajono skyriaus atstovė. Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas iškėlė klausimą, kodėl NŽT iki šiol nesiimama jokių veiksmų dėl galimos administracinio nusižengimo teisenos pradžios. Tačiau konkretaus atsakymo posėdyje nei Savivaldybės, nei Tarybos, nei bendruomenės atstovai tuokart vėl neišgirdo: esą per vasarą NŽT Klaipėdos rajono skyriui padidėja krūvis dėl darbuotojų atostogų, tad rudenį Kvietinių bendruomenės pretenzijos dėl šaudyklos žemės ūkio paskirties žemėje esą bus išnagrinėtos, o sklypo savininkai būsią pakviesti pasiaiškinti.

Po šio pasitarimo NŽT Klaipėdos rajono skyrius informavo rajono Savivaldybės administraciją, kad iš tiesų ne kartą yra gavę informacijos apie šaudyk­los veiklą sklype, taip pat informavo, kad išsiuntė kvietimus žemės sklypo savininkams ir VšĮ Pajūrio sportinio šaudymo klubo „Molinis karvelis“ atstovams atvykti į Klaipėdos rajono skyrių dėl pažeidėjo nustatymo ir protokolo surašymo.

Tačiau spalio 14 d. siųstame rašte į Vilnių Nacionalinei žemės tarnybai rajono Savivaldybė konstatuoja: „Savivaldybės administracija iš Nacionalinės žemės tarnybos negavo jokios informacijos apie tai, kokių veiksmų imtasi išspręsti klausimą dėl galimo administracinio nusižengimo teisenos pradžios, dėl VšĮ Pajūrio sportinio šaudymo klubas „Molinis karvelis“ nuomojamo žemės sklypo naudojimo ne pagal paskirtį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes prašome Jūsų spręsti klausimą dėl galimo Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus neveikimo sprendžiant šiame rašte minimus galimus pažeidimus“ (kalba ir stilius netaisyti – aut. pastaba).

Pagrindo sustabdyti nėra

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Laimonas Čiakas gruodžio 3 d. išsiųstame atsakyme rajono Savivaldybei akcentuoja, kad NŽT Klaipėdos rajono skyrius esą nesėdėjo sudėjęs rankų. Štai lapkričio 27 d. raštu skyrius pakartotinai kreipėsi į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą su prašymu pateikti informaciją apie galutinai priimtą sprendimą dėl leidimo eksploatuoti tirą, šaudyklą atitinkamame žemės sklype sustabdymo ar panaikinimo. Ši informacija anksčiau skyriui nebuvusi pateikta. Policijos komisariatas rugsėjo mėnesį dėl šaudyklos situacijos ir papildomos informacijos ketino kreiptis į kai kurias susijusias institucijas.

„Bangai“ pasiteiravus, kokios gi yra išvados, po to, kai gauti atsakymai iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus bei Aplinkos apsaugos agentūros, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisaria­to Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas Andrius Leliuga paaiškino: „Atsakymai iš minėtų institucijų yra gauti ir surinkta medžiaga išsiųsta Policijos departamento prie VRM Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyriui. Gavus nurodymą iš minėtos valdybos Licencijavimo skyriaus 2018-11-29 buvo išsiųstas raštas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriui, kuriame informuojame, kad apibendrinus gautą informaciją iš minėtų institucijų ir vadovaudamiesi šaudyklų ir tirų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, pagrindo naikinti/stabdyti šaudyklos „Molinis karvelis“, leidimo eksploatuoti šaudyklą neturime. Tirų ir šaudyklų veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenumato priežasties naikinti/stabdyti Leidimo, kai šaudyklos veikla yra vykdoma žemės ūkio paskirties sklype (kalba ir stilius netaisyti – aut. pastaba).

Nustatytas pažeidėjas – į skyrių

NŽT direktorius L. Čiakas minėtame atsakyme Savivaldybei teigia, kad „Klaipėdos rajono skyriuje atlikus administracinio nusižengimo tyrimą ir apklausus galimus žemės sklypo naudojimo tvarkos pažeidimus padariusius asmenis buvo nustatytas nurodytus pažeidimus padaręs asmuo. Šis asmuo yra iškviestas gruodžio 18 d. atvykti į Klaipėdos rajono skyrių dėl procesinio sprendimo priėmimo administracinio nusižengimo byloje.

Kvietinių kaimo neramybės istorijoje taškas dar nepadėtas.REDAKCIJA REKOMENDUOJA