REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualu2022 m. Kovo 20 d. 11:53

Pro­pa­gan­dos vo­ra­tink­lis ne­ria­mas ag­re­sy­viai

Šiauliai

Gru­pės na­riai šmei­žia sa­vo tė­vy­nę nuo Ru­si­jos ag­re­so­riaus gi­nan­čius uk­rai­nie­čius.

Monika ŠlekonytėŠaltinis: Etaplius.lt


209349

Ru­si­jai pra­dė­jus ka­rą Uk­rai­no­je, vie­šo­jo­je erd­vė­je, o ypač so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ste­bi­mas nea­py­kan­tos kurs­ty­mo, pro­pa­gan­dos, de­zin­for­ma­ci­jos pa­di­dė­ji­mas. Suak­ty­vė­jo pro­ru­siš­kos jė­gos ir Lie­tu­vo­je. Jų veik­lą ati­džiai ste­bi sau­gu­mas, de­šim­tis pa­žei­dė­jų jau nu­bau­dė po­li­ci­ja, pre­ven­ci­jos ėmė­si dau­ge­lis in­for­ma­ci­jos po­rta­lų.
 

Pastebėti grubūs kaltinimai, niekinimas ir šmeižtas

Kai visas pasaulis su siaubu stebi Rusijos armijos kruviną antpuolį prieš taikius Ukrainos žmones, lietuviškuose (ir ne tik) socialiniuose tinkluose atsiranda vartotojų grupių, kuriose akiplėšiškai neigiamas karas, tikinama, kad pati valstybė savo gyventojus naudoja kaip gyvus skydus, Ukrainos prezidentas kaltinamas pats atakuojantis atominę elektrinę ir kitos neįtikėtinos „tiesos“.

Šiuos klaidinančius „faktus“ dezinformatorių grupės administratoriai grindžia Lietuvoje ir daugelyje kitų šalių uždraustos propagandinės Rusijos televizijos naujienomis. Lygiagrečiai niekinamai rašoma apie Lietuvos Vyriausybės narius ir jų veiklą, bandoma įtikinti skaitytojus, kad visi šalies, o gal net pasaulio, žurnalistai „slepia tiesą“.

Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip įžūliai ir nusikalstamai veikia prokremliškai nusiteikę asmenys internete, specialiai skleisdami melą ir skatindami susipriešinimą. Ir tokių piktybiškai daugėja.

Nors juos nustatyti ir blokuoti užtrunka laiko, jie identifikuojami ir baudžiami.

Sankcijos dezinformacijos voratinkliui

Dezinformacija – galingas ginklas, kurį sėkmingai savo propagandos kėslams naudoja Rusija tiek savo, tiek kitų šalių gyventojams. Paveikesni žmonės ilgainiui įtiki jiems peršama informacija ir patys tampa karo įrankiais.

Siekiant išvengti žalingo poveikio, daugelis televizijų retransliuotojų („Splius“ viena pirmųjų), vos prasidėjus karui, išjungė propagandą skleidžiančių Rusijos televizijos kanalų retransliaciją. Lietuvos naujienų portalai (taip pat ir Etaplius.lt) prisijungė prie Ukrainos žiniasklaidos kreipimosi į Europos komisiją dėl sankcijų Rusijos televizijoms: prašoma per palydovą ir kitas technologijas ES teritorijoje išjungti prorusiškus kanalus ir transliuoti ukrainietiškus.

Keleto žiniasklaidos priemonių, palaikančių agresoriaus politiką ir veiksmus, veikla buvo apribota. Policija skelbia, kad portalai, platinantys karo propagandą ar dezinformaciją, bus blokuojami.

Tačiau dezinformacijos voratinklis neapsiriboja propagandinėmis žiniasklaidos priemonėmis. Agresoriaus veiklai pritariantys ar prokremliškai nusiteikę asmenys, kaip neva susirūpinę gyventojai, mėgino rašyti tiesos neatitinkančius komentarus naujienų portaluose. Daugelis jų, siekdami užkirsti kelią propagandai, išjungė ir galimybę straipsnius komentuoti.

2.jpg

Socialiniai tinklai irgi stebimi

Labiausiai pažeidžiama erdvė – socialiniai tinklai, kur ribojimo ar blokavimo teisę turi tik administratoriai. Vartotojų gausa, uždaros grupės ir panašūs veiksniai propagandai palanki terpė, nes užtrunka laiko, kol būna pastebėta, užvesta byla ir blokuojama veikla bei skiriamos baudos.

„Policija negali vienašališkai užblokuoti socialinių tinklų grupių, asmenų paskyrų, tai gali padaryti tik socialinių tinklų administratorius, į kuriuos gali būti kreipiamasi dėl socialinių tinklų taisyklių pažeidimų ar galimos nusikalstamos veikos platinimo. Pranešti apie tokias grupes ar asmenis gali bet kuris vartotojas ir žmonės tai aktyviai daro“, – teigia Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.

Bet socialiniuose tinkluose susikūrusias įvairias grupes, kuriose galimai daromos tokios neteisėtos veikos, policijos virtualus patrulis nuolat identifikuoja ir vertina, tada perduoda nagrinėti teritoriniams policijos komisariatams. Taip pat nemažai informacijos gaunama iš aktyvių piliečių, kuri taip pat nagrinėjama.

Propagandos skleidėjai ir kurstytojai baudžiami

Policija nuo šių metų kovo 1 d. yra pradėjusi 17 ikiteisminių tyrimų dėl neapykantos kurstymo, karo neigimo, dezinformacijos platinimo. Dar 95 medžiagos, kuriose vyksta informacijos tikslinimo procedūros, yra užregistruotos. Jas įvertinus, bus priimamas sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar jo atsisakymo.

Atsakomybė už tokias veikas yra numatyta LR baudžiamajame kodekse.

Tas, kuris turi ar platina dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienų metų.

Jei šie veiksmai buvo atliekami viešai (pvz., socialiniuose tinkluose), baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Už viešą pritarimą tarptautiniams nusikaltimams, fašistinei ar nacistinei veiklai, jų žalos gyventojams neigimą ar šiurkštų menkinimą gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Viešas kurstymas smurtauti ar kitaip fiziškai susidoroti arba tokios veiklos finansavimas užtraukia baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

Pažeidėjai – saugumo žvalgybos akiratyje

Informacinę erdvę stebi ir grėsmes, kurias kelia priešiškų valstybių skleidžiama propaganda ir dezinformacija, vertina ir Valstybės saugumo departamentas (VSD).

Jo darbuotojai patvirtina paskutiniais metais pastebintys suaktyvėjusią Rusijos ir Baltarusijos propagandistų veiklą prieš Lietuvą, tam naudojasi ir politiniais veikėjais, ir prokremliškai nusiteikusiais gyventojais.

„Sau palankiai propagandai skleisti Rusija ir Baltarusija išnaudoja ne tik valstybinę žiniasklaidą, žvalgybos tarnybas, bet ir Lietuvoje gyvenančius prokremliškus politinius veikėjus. Rusijai užpuolus Ukrainą, Lietuvoje veikiančios prokremliškų radikalų grupės netrukus pradėjo platinti Rusijos agresiją pateisinančius pareiškimus. Įvairiais būdais skleidžiama propaganda ir dezinformacija siekiama rodyti Rusijos režimo naratyvo palaikymą Lietuvos visuomenėje, priešinti gyventojus, skatinti visuomenės nuotaikų radikalizaciją, sėti abejones demokratiniais procesais ir taip bandoma destabilizuoti padėtį valstybėje“, – redakcijai patvirtina Valstybės saugumo departamentas.

VSD turi Pasitikėjimo liniją, kur piliečiai gali pranešti, jeigu turi reikšmingos informacijos apie grėsmes ir pavojus valstybės nacionaliniam saugumui. Tačiau pats VSD už galimus bandymus destabilizuoti padėtį valstybėje bausti neturi teisės, jis tik perduoda informaciją prokuratūrai arba teisėsaugos institucijoms, kurios priima sprendimus.

Saugumo darbuotojus džiugina tai, kad propagandos įtaka mūsų šalyje nėra didelė ir daugelis gyventojų geba atsirinkti informaciją bei kritiškai mąstyti.

„Vis tik reikia pažymėti, kad Lietuvos informacinėje erdvėje skleidžiamos dezinformacijos efektas visuomenei išlieka ribotas, o Lietuvoje gyvenančių prokremliškų radikalų politinė įtaka yra labai maža, nors juos ir bandoma pateikti kaip turinčius didelės dalies Lietuvos žmonių palaikymą“, – teigia VSD atstovas.

Bet ir tokiu atveju svarbu išlaikyti budrumą ir skatinti gyventojų kritinį mąstymą bei stiprinti objektyvumą ir atsparumą dezinformacijai.REDAKCIJA REKOMENDUOJA