REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2020 m. Birželio 17 d. 10:47

Po išbandymų vėl džiaugėsi bendryste

Vilnius

Šv. Mišias aukojo Marius Talutis

Etaplius SistemaŠaltinis: Etaplius.lt


135235

Sekmadienis buvo šventiškas tikintiesiems. Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčioje, mininčioje 105-ąsias konsekravimo metines, buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Tuo pačiu paminėta Tėvo diena bei Elektrėnų savivaldybės įkurimo 20-metis. Nors nebuvo tradicinės eisenos bei atnašų aukojimo, pakili nuo­taika tvyrojo šventovėje po ilgo laiko gausiai susibūrus į visuo­tinę šventę. Iškilmingas šv. Mišias aukojo kunigas Marius Talutis, kuris Evangeliją sustiprino prasmingu pamokslu.

Apie vienybę ir tikėjimą
Į Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčią tikintieji rinkosi prieš vidurdienį. Prieš šv. Mišias vyko Rožinio malda. Nesibaimindami viruso žmonės bažnyčioje sėdėjo petys į petį.
Šv. Mišias, padedamas būrelio patarnautojų, aukojo buvęs Elek­trėnų bažnyčios vikaras, dabar Žiežmarių šventojo apaštalo Jokūbo bažnyčios kunigas rezidentas M. Talutis. Per pamokslą kunigas į tikinčiuosius kreipėsi iš sakyklos. Pirmiausia kun. M. Talutis pasidžiaugė, kad žmonės, praėję išbandymų laiką, vėl gali džiaugtis bendryste ir malda. Jis kvietė malda prašyti Dievo, kad jis leistų gyventi ramybėje ir malonėje. Kunigas akcentavo, kad šiemet visa Lietuva mini JE kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ąsias gimimo metines ir priminė, kad kardinolas savo kunigystės kelią pradėjo Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčioje, kai Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio buvo paskirtas vikaru. Kunigas trumpai papasakojo apie didžios ir iškilios asmenybės biografijos bruo­žus ir siūlė dar šią vasarą Kietaviškėse suorganizuoti renginį kardinolo V. Sladkevičiaus atminimui.
Pamoksle M. Talutis kalbėjo apie Švč. Trejybės slėpinį, tikėjimo esmę ir prasmę bei tai, kad tikėjime žmonės negali būti vieni, tikėjimui reikalinga bažnyčia, bendruomenė, bendrystė. Krikščionys, pasak kunigo, visuomet pašaukti bendrystei, rūpinimuisi vienas kitu, tačiau neretai nutinka, kad krikščionys nutolsta, susvetimėja. Susvetimėjimą išduo­da tai, kai kaimo kapinėse laidojant vietinį gyventoją, žmonės dirba daržuose ar gatvėje vedžioja šunį. Pasak M. Talučio, Dievas yra ryšys, meilė, santykis, vienybė, tačiau to dažnai pasigendama krikščionių gyvenime. Tai liudija seneliai ir vaikai globos namuose, kuriais niekas iš artimųjų negali pasirūpinti. Kunigas akcentavo, kad pasaulyje yra tikėjimų, kurie nepažįsta Švč. Trejybės slėpinio, tačiau ten nėra globos namų, nes atsiranda žmonių, kurie rūpinasi ir tiki, kad už tai atlygins Dievas.

Padėkos geradariams
Po šv. Mišių skambėjo jubiliejiniai sveikinimai ir padėkos įmonėms ir žmonėms už paramą, darbus, nuolatinę bažnyčios priežiūrą. Padėkas teikė Kietaviškių bažnyčios klebonas Aurymas Tarasevičius bei meras Kęstutis Vaitukaitis. Apdovanotuosius pristatė ir kiekvienam gražų žodį rado klebono šeimininkė, Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta Celiešienė.

Už nuolatinį bendradarbiavimą padėkas klebonas A. Tarasevičius įteikė Kietaviškių seniūnijai, kuri jubiliejaus proga parėmė bažnyčios puošybą. Padėkos įteiktos vargonininkėms Gražinai Žalienei ir Rasai Hopenienei, Kietaviškių pagrindinei mokyklai, įmonėms – „Kietaviškių gausa“, „Balkesta“, „Singlis“, „Giris“, „Deimeda“, „Kartenio mėsa“, savivaldybės administracijai, bažnyčioje siuvimo darbais talkinančiai parapijietei Elvyrai Bliujienei, ilgamečiam patarnautojui Jonui Česoniui, „Carito“ ir Gyvojo rožinio vadovei, Kietaviškių parapijos laikraštį „Kietaviškės“ leidžiančiai Elvyrai Šatavičiūtei, asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“ bei broliams Radviloms, kurie rėmė bažnyčią. Atsiprašome tų, kurie publikacijoje nepaminėti – nei klebonas A. Tarasevičius, nei J. Celiešienė nepasidalino sąrašu asmenų, kuriems įteiktos padėkos.
Šventiškumo nuotaiką bažnyčio­je stiprino gražiai gėlėmis išpuoštas altorius. Gėlių puokštes atlaidų iškilmėms sukomponavo Kietaviškių parapijoje gyvenanti floristė Giedrė Tartėnienė, kuri už pagalbą bažnyčiai taip pat buvo apdovanota padėkos raštu. Trys šventės dalyviai iš klebono rankų gavo ypatingą dovaną – popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Gražiai įrėmintas, su popiežiaus nuotrauka ir parašu palaiminimas įteiktas merui Kęstučiui Vaitukaičiui bei parapijietėms Onai Lankutienei bei Anastazijai Danutei Lekavičiūtei.

Sveikinimai
105-ųjų konsekravimo metinių proga sveikino Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovai – meras K. Vaitukaitis, jo pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius ir jo pavaduotoja Inga Kartenienė. Savivaldybės vadovai klebonijai padovanojo elektrėniškio menininko Eimanto Raulinaičio fotografiją, kurioje užfiksuotos Kietaviškių apylinkės iš paukščio skrydžio.
Kleboną taip pat sveikino Kie­taviškių pagrindinės mokyklos­ di­rektorė Ramunė Matonienė ir mo­kytoja Gražina Žalienė, kuri mokyklos ir bažnyčios draugystę lygino su gyvenimu avilyje, kur bitelės nuolat bendrauja ir bendradarbiauja.
Po apdovanojimų A. Tarasevičius pakvietė susirinkusiuosius prie altoriaus ir suteikė palaiminimą.
Neįprastumo šv. Mišioms su­teikė giedojimo grupelė iš Vilniaus, kuri giedojo „kantičkas“. Taip vadinamos giesmės, kurių melodijos perduodamos iš lūpų į lūpas, todėl iš kartos į kartą vis mažėja žinančių, kaip „kantičkas“ atlikti. Dėl savo unikalumo „kantičkos“ laikomos lietuvių kultūros lobiu.
Visus, išeinančius iš bažnyčios, pasitiko asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriai su vadove Birute Grybauskiene. Savanoriai visus vaišino saldainiais, siūlė atsigaivinti vandeniu bei gaiviaisiais gėrimais.
Prie parapijos namų vaikus džiugino pripučiami batutai, kuriuos dovanojo Kloniniuose Mijaugonyse veikianti mažoji bendrija „Nendrita“.

Virginija JacinavičiūtėREDAKCIJA REKOMENDUOJA