REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gamta2021 m. Liepos 25 d. 20:24

Pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je – na­cio­na­li­nis šienp­jo­vių čem­pio­na­tas

Lietuva

Tur­būt kiek­vie­nam vy­res­nės kar­tos at­sto­vui, iš­gir­dus žo­le slys­tan­čio dal­gio gar­są ar pa­ma­čius juo mo­juo­jan­čius ūki­nin­kus, ky­la ma­lo­nių pri­si­mi­ni­mų. (Žy­man­to Mork­vė­no nuo­trau­kos iš čem­pio­na­to Bal­ta­ru­si­jo­je.)

Monika ŠlekonytėŠaltinis: Etaplius.lt


182553

Šie­met pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas na­cio­na­li­nis šienp­jo­vių čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žy­sis tiek Va­ka­rų Lie­tu­vai bū­din­gas že­mai­tiš­kas šun­ko­jis, tiek se­na­sis lie­tu­viš­kas dal­gis, ku­ris pjau­na Dzū­ki­jos ir Aukš­tai­ti­jos pie­vas. Čem­pio­na­tas vyks lie­pos 31 d. Ne­mu­no del­to­je, į jį kvie­čia­mi šie­nau­jan­tie­ji dal­giais iš vi­sos Lie­tu­vos.

Šieno pjovimo dalgiais čempionatai jau turi gilias tradicijas kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje bei Baltarusijoje. Ten rengiamos didžiulės šventės, kurių metu su pagarba atsižvelgiama į tradicijas bei siekiama jas populiarinti ir šiomis dienomis.

Nacionalinį šienpjovių čempionatą Lietuvoje organizuoja nevyriausybinė organizacija Baltijos aplinkos forumas, jau daugelį metų užsiimanti rečiausio Europoje giesmininko – meldinės nendrinukės apsauga.

„Lenkijoje ir Baltarusijoje vykstantys čempionatai taip pat siejami su šiais paukščiais – šienaujant perimvietėse, šie sparnuočiai simboliškai išlydimi į rudeninę migraciją, parodant rūpestį, jog ir kitais metais čia sugrįžusių meldinių nendrinukių lauks ūkininkų prižiūrėtos pievos, kuriose gims nauja retųjų giesmininkų vada“, – sako šio čempionato iniciatorius, gamtininkas Žymantas Morkvėnas.

Žymantas jau turi patirtį, dalyvaujant tokiuose čempionatuose: 2019 m. kartu su kolega Petru Lengvinu iš čempionato Baltarusijos Polesės regione į Lietuvą parvežė garbingą apdovanojimą už kokybiškiausiai nušienautas pradalges.

„Lietuviškas dalgis yra nepelnytai užmirštas. Kas pabando kokybišką dalgį, supranta, jog motorinis trimeris yra kančia, o dalgis – malonumas. Šienaujant kiemą dalgiu, darbas atliekamas be erzinančio triukšmo, gali girdėti supančios gamtos garsus, o ritmingi dalgio mostai įtraukia į savotišką meditaciją. Norint, jog tradicinis dalgio naudojimas iš naujo užgimtų, reikia turėti kokybišką geležtę ir mokėti ją paruošti“, – sako Giedrius Vaivilavičius, šienavimo dalgiu tradicijos puoselėtojas, pirmasis užsiregistravęs čempionato dalyvis.

Į šienpjovių čempionatą registruojasi komandos po du žmones. Čempionato dieną bus varžomasi pjaunant polderio pievas, stengiantis kuo greičiau ir kokybiškiau nupjauti specialiai atmatuotą žolės plotą. Komandų, patekusių į kitą etapą, nariai jau savarankiškai susirungs aukščiausios klasės meistro kategorijoje.

Daugiau informacijos apie čempionatą galima rasti interneto svetainėje www.meldine.lt.

Organizatorių informacija

 REDAKCIJA REKOMENDUOJA